Svenska kyrkan

Svenska kyrkan satsar på unga teckenspråkiga

Dela

Svenska kyrkan satsar två miljoner kronor på att bjuda in unga människor till en gemenskap på teckenspråk i kyrkan. Syftet är att unga som använder teckenspråk ska få mötesplatser på sina villkor, både i församlingen och genom ett nätverk i hela Svenska kyrkan.

– I Svenska kyrkan är alla lika välkomna, men risken är stor att man inte känner sig tilltalad. Vi behöver aktivt närma oss de unga teckenspråkiga, eftersom vi har märkt att de inte har en relation till kyrkan, säger Sigurdur Hafthorsson, handläggare för flerspråkighet på Svenska kyrkans nationella nivå.

Svenska kyrkans kyrkostyrelse har beslutat att ge två miljoner kronor till en treårig satsning på att inkludera unga döva i Svenska kyrkans verksamhet. Pengarna kommer från Dela tro – dela liv, en större satsning i nom Svenska kyrkan som handlar om att erbjuda mötesplatser för samtal och lärande om kristen tro.

Det treåriga projektet, ”Teckenspråkig ung i kyrkan”, innebär extra personalresurser, prioriteringar och samordning av arbetet i de olika stiften i Svenska kyrkan. För detta ska man anställa två personer. Under den tiden ska man bygga strukturer som ska hålla även efter att projektet tar slut.

Projektledaren Juni Sowell, själv ung döv, har under 2015 tagit pulsen på unga teckenspråkiga. Vad tycker de om kyrkan? På vilket sätt kan Svenska kyrkan vara relevant för dem? Är de intresserade av kyrkliga sammanhang?

– Deras svar visar tydligt att de inte känner sig lockade av kyrkans verksamhet och att de har vissa fördomar om kyrkan. Vi vill bemöta dem och visa en annan sida. Delvis handlar det om brist på resurser för målgruppen, säger Juni. Hon tillägger:

– Svenska kyrkan måste öppna sig mer för att ta emot barn och ungdomar som använder teckenspråk. Nu är möjligheten bekymrande liten för dem att växa i sin tro på sitt hjärtas språk!

Juni hoppas att projektet bland annat ska resultera i regelbundna läger eller resor och lokal barn- och ungdomsverksamhet på teckenspråk, och att det ska bli möjligt att nå de unga teckenspråkig med riktade kommunikationsinsatser.

Pressmeddelandet på teckenspråk:

Fakta
Målgruppen för satsningen är unga i åldern 13–30 år som är döva, har en hörselnedsättning eller av andra skäl använder svenskt teckenspråk som främsta kommunikationsspråk, och därmed inte kan delta fullt ut i någon annan av Svenska kyrkans verksamheter än just den som bedrivs på svenskt teckenspråk.

I projektet samverkar Strängnäs stift, Göteborgs stift, Skara stift, Stockholms stift samt Härnösands domkyrkoförsamling. Till projektet knyts också en referensgrupp av ungdomar som stiften väljer.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Internationell biståndsallians möts i Uppsala19.10.2018 10:57Pressmeddelande

Den 27 oktober till 1 november håller ACT-alliansen sin tredje generalförsamling i Uppsala, med 350 deltagare från hela världen. ACT-alliansen är en av världens största biståndsallianser, där Svenska kyrkan och Diakonia är svenska medlemmar. Bland inbjudna gäster finns FN:s vice generalsekreterare, Amina Mohammed, högsta chefen för FN-organet UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, biståndsminister Isabella Lövin samt Carin Jämtin, generaldirektör för Sida.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum