Svenska kyrkan

Svenska kyrkan startar En värld av grannar

Dela

Svenska kyrkan inleder nu programmet En värld av grannar – interreligiös praktik för fred. Syftet är att utifrån praktiska religionsmöten främja fredlig samexistens och social och andlig hållbarhet i Europa.

Programmet En värld av grannar ska utveckla och fördjupa relationerna mellan religiösa samfund och organisationer som arbetar med integration och för människor på flykt i Sverige och i Europa. Genom detta ska också demokratiska grundvärderingar försvaras och stärkas.

– Religiösa aktörer har länge tagit ett stort ansvar för integration och människor på flykt. Här finns viktiga och allmängiltiga erfarenheter att ta del av. Genom En värld av grannar vill Svenska kyrkan stärka och synliggöra det arbete som görs, säger projektledaren Anna Hjälm.

Samarbete i Europa
Programmet, som ännu är i ett inledningsskede, kommer inom Svenska kyrkan att drivas främst på stifts- och nationell nivå. I Europa sker det i samarbete med religiösa samfund och trosbaserade organisationer med utgångspunkt i det praktiska arbetet för människor i utsatthet.

– Detta är egentligen en del av kyrkans uppdrag i alla tider: att värna dem som lever i utsatthet och odla goda relationer mellan människor, oavsett religiös eller etnisk bakgrund. Målet är ett inkluderande samhälle, en värld av grannar.

Samarbetet inom En värld av grannar bygger på övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild och har en mänsklig värdighet som inte är förhandlingsbar. Det grundar sig också i Jesu ord om att älska Gud och sin nästa. Arbetet för fredlig samexistens är en del av kyrkans sociala och diakonala ansvarstagande. Det utgår från att möten mellan människor kan påverka och förändra ett samhälle på djupet.

– Många religiösa samfund och trosbaserade organisationer arbetar outtröttligt med att samla människor för att bygga tillit och vänskap. På så sätt stärks samhällets sociala väv, och ett starkt civilsamhälle är ett effektivt motgift mot polarisering, säger Anna Hjälm.

Interreligiöst möte
Som en del av programmet planeras bland annat ett ”Ärkebiskopens möte” på temat En värld av grannar i början av år 2021. Avsikten är att samla religiösa ledare och representanter från engagerade religiösa samfund, personer som arbetar direkt på fältet och personer med erfarenhet av att vara på flykt. Var, när och hur är ännu inte bestämt.

Information om programmet kommer att publiceras fortlöpande på webben:
https://www.svenskakyrkan.se/envarldavgrannar 

Nyckelord

Kontakter

Ewa AlmqvistPressekreterare

Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm.

018-16 96 77ewa.almqvist@svenskakyrkan.se

Bilder

Ladda ned bild
Anna Hjälm, projektledare för programmet En värld av grannar. Foto: Magnus Aronson/IKON.
Anna Hjälm, projektledare för programmet En värld av grannar. Foto: Magnus Aronson/IKON.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Bakgrund och länkar
Rapporten ”En tid av möten” kartlägger Svenska kyrkans församlingars verksamhet under det som kallas den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Nära 190 000 människor passerade gränsen till Sverige, de allra flesta under hösten 2015. Rapporten visade bland annat att nära 80 % av församlingarna var engagerade i arbete med människor på flykt, ett arbete som fortfarande pågår på många ställen. Ladda ner rapporten ”En tid av möten” här.

Svenska kyrkan har sedan länge ett djupt interreligiöst engagemang. Samordnare för interreligiösa frågor är Peter Lööv Roos, som bland annat sammanställt rapporten ”Svenska kyrkans interreligiösa sammanhang” med exempel på och lärdomar från Svenska kyrkans arbete över religionsgränser. Rapporten har tagits fram på uppdrag av kyrkomötet.

Svenska kyrkans värdegrund

Svenska kyrkans samarbete med andra kyrkor och religioner

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Svenska kyrkans biskopar besöker den lutherska kyrkan i Tanzania2.5.2019 10:31:50 CESTPressmeddelande

I helgen åker Svenska kyrkans 14 biskopar till Tanzania för att besöka den lutherska kyrkan i landet. Under en vecka kommer de både att ha gemensamma studiedagar med biskoparna från Tanzania samt besöka Svenska kyrkans vänstift. Resan är ett svarsbesök då de tanzaniska biskoparna besökte Sverige 2015. Genom att mötas, samtala, dela erfarenheter och fira gudstjänst tillsammans vill kyrkorna utveckla den långa relation som finns.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum