Svenska kyrkan

Svenska kyrkan utökar insatser mot svält i Somalia

Dela

Svenska kyrkan utökar nu de humanitära insatserna i Somalia på grund av torkan som fortsätter drabba flera länder i Afrika. Insatserna ska bland annat bidra till att fler människor får tillgång till mat, vatten och sanitet.

Matutdeling i Puntland, Somalia. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp.
 

I mars anslog Svenska kyrkan 2 miljoner kr till insatser för dem som drabbats av den svåra torkan i Somalia, och nu utökas stödet med 2,3 miljoner.

Situationen i Somalia är fortsatt svår. Över 6 miljoner människor behöver nödhjälp, och 3,1 miljoner är på gränsen till svält. Insatserna är dels akuta i form av livsmedelssäkerhet, vatten/sanitet och psykosocialt stöd, dels långsiktiga i form av utbildning, katastrofförebyggande arbete och stöd till försörjningsmöjligheter.

– Det kom lite regn i april-maj i år, men fortfarande behövs nödhjälp i stora områden i hela landet. FN rapporterar nu att undernäringen har nått akuta nivåer på flera platser, framför allt bland internflyktingar, och om större utbrott av akut diarré och kolera. Det är oerhört bekymmersamt, säger Anna Garvander, chef för Svenska kyrkans humanitära arbete.

Sedan november 2016 har 900 000 personer i Somalia tvingats fly sina hem på grund av torkan, och 1,1 miljoner har varit på flykt längre än så. Läget förvärras ytterligare av konfliktsituationen och pågående strider i landet.

Svenska kyrkans internationella arbete samarbetar i norra Somalia (Puntland, Badhan-distriktet) med Diakonia och i söder (Kismayo-distriktet) med Lutherska Världsförbundet.

Den pågående svältkatastrofen är enligt FN den värsta humanitära krisen sedan andra världskriget. Att säkra tillgången på mat och vatten är högsta prioritet. 

LÄS MER

FAKTA
Svenska kyrkan har hittills i år samlat in 8,7 miljoner till insatser för dem som drabbats av torkan och riskerar svält. Gåvorna bidrar bland annat till näringstillskott, matpaket, vatten, ekonomiska bidrag samt akutvård.

Genom lokala partner når stödet ut till landsbygden i Etiopien, Somalia och Sydsudan. I flyktingläger i Uganda och Kenya bidrar Svenska kyrkans internationella arbete till tak över huvudet, mat, rent vatten samt sanitet för att förhindra sjukdomar som kolera och difteri.

Exempel på insatser med stöd från Svenska kyrkan:

  • I Etiopien har 50 000 människor fått stöd till borrning av brunnar och renovering av vattensystem.
  • I norra Somalia har 14 000 människor fått stöd i from av livsmedel, vatten och försörjning.
  • I Sydsudan får cirka 15 000 människor inkomststöd och livsmedelsstöd.
  • I Nigeria får 35 000 människor i landets norra del stöd med vattenförsörjning.
  • I Uganda får människor stöd i flyktingläger med tält, kläder, mat och vatten.

Stöd människors kamp mot svält i Afrika

Svenska kyrkans internationella arbete är medlem i ACT-alliansen, ett unikt nätverk mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen har drygt 140 medlemsorganisationer världen över. När en katastrof inträffar kan vi vara snabbt på plats och ge stöd åt drabbade.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum