Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

Svenska kyrkan Västerås ser över behovet av lokaler inför framtiden

Dela

För Svenska kyrkan Västerås är mötet med människor det allra viktigaste. I alla lägen. För att vi ska kunna fortsätta erbjuda så många tillfällen till möten som möjligt, men också så rik verksamhet som möjligt till alla som bor och verkar i Västerås, ser vi just nu över vårt behov av lokaler inför framtiden

Vi vill fortsätta möta människor där vi behövs även i framtiden

Vi vill se till att vi kan möta människors behov i hela Västerås, på det sätt som passar människor bäst. Och det är inte alltid i de lokaler vi har idag. Vi vill komma människor närmare och det gör vi inte bara i våra kyrkor och församlingshem, utan genom att finnas på plats på olika sätt i samhället. Vi samverkar med många olika samarbetspartners i Västerås, till exempel Västerås Stad, Stadsmissionen och det lokala föreningslivet. Vi finns också närvarande på sjukhuset, på Tillbergaanstalten, på servicehus och äldreboenden, i skolor och på högskolan.

Många av våra verksamheter är gratis. Det vill vi att de ska fortsätta vara. Därför handlar översynen också om att säkerställa ekonomisk hållbarhet. Några av våra lokaler används inte tillräckligt mycket för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att ha kvar dem. Andra lokaler är slitna och skulle kosta stora summor att renovera. Pengar som bättre kan användas till verksamhet för barn, unga och äldre, eller för att på olika sätt stötta den som har det svårt.

Hur görs lokalöversynen

Lokalöversynen har pågått en längre tid inom hela Svenska kyrkan i Sverige, inte bara i Västerås. Arbetet innebär att en noggrann översyn görs av såväl nuvarande lokaler som framtida behov. Arbetet genomförs i samarbete med församlingsråd och medarbetare, för att se till att vi tillgodoser flera perspektiv.

Ett förslag har tagits fram som kyrkofullmäktige fattar beslut om den 15 juni 2021. Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet inom Svenska kyrkan Västerås. När Kyrkofullmäktige fattat beslut kommer långsiktiga åtgärder att börja vidtas. Det innebär dock i de flesta fall inte omedelbara förändringar då vi vill genomföra förändringen på ett genomtänkt och tryggt sätt, för våra medlemmar, medarbetare och besökare.

För mer information

Kontakta domprost Daniel Eklund, 021-107625 eller daniel.eklund@svenskakyrkan.se

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat
Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat
Box 5
721 03 Västerås

https://www.svenskakyrkan.se/vasteras
Svenska kyrkan Västerås möter människor i vardag och högtid, i glädje såväl som sorg. Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro eller tvivel. 

Det finns mötesplatser för alla åldrar och för många olika intressen, allt från öppen förskola och ungdomsgrupper till samtalsgrupper och körverksamhet. 
Kyrkan är också en naturlig del av vardagen i till exempel skolor och på sjukhuset. Fler än 80 000, cirka 60 procent av alla västeråsare tillhör Svenska kyrkan, vilket gör kyrkan till den i särklass största folkrörelsen i Västerås. Här finns 26 kyrkor och 23 begravningsplatser.

https://www.svenskakyrkan.se/vasteras

Följ Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

Regnbågskatedralen i hjärtat av Västerås14.6.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Kanske har du sett regnbågsflaggan vaja i flaggstången utanför Västerås domkyrka? Traditionellt uppmärksammas officiella dagar som synliggör hbtqi-frågor just genom flaggning med nämnda symbol, men Västerås domkyrka med domkyrkokaplan Peter Forsberg i spetsen arbetar för att regnbågen ska få lysa i och över katedralen på fler sätt, och särskilt välkomna den, som kanske inte ens vet att hen kan finna sin plats i kyrkan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum