Svenska kyrkan

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation: Arbetstidsregler huvudfråga i avtalsrörelsen

Dela

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har i dag påbörjat utväxlingen av yrkanden inför vårens avtalsrörelse. Fokus ligger på enklare, enhetligare och mer flexibla arbetstidsregler.

Cecilia Herm, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Foto: Susanne Kronholm

Svenska kyrkans ekonomiska resurser kommer att minska i framtiden. Därför måste kollektivavtalen ge förutsättningar för en effektiv verksamhet till en rimlig kostnad.

- Svenska kyrkan behöver avtal som är enkla att tillämpa och lätta att förstå. Vi har fått mycket tydliga signaler från kyrkans arbetsgivare att dagens komplexa arbetstidsregler skapar problem i verksamheten. Det säger Cecilia Herm, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

De många olika arbetstidsmodellerna leder till slitningar mellan yrkesgrupper och gör det onödigt svårt att samarbeta i team. Administration och tvister om regeltolkningar drar också mycket resurser för såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan.

- Enklare, enhetligare och mer flexibla arbetstidsregler skulle frigöra kraft och resurser till verksamheten. Det skulle också öka möjligheterna för Svenska kyrkan att vara en attraktiv arbetsplats för både dagens och framtidens medarbetare, förklarar Cecilia Herm.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation vill därför införa möjlighet till årsarbetstid i avtalet och justera arbetstidsreglerna för präster och kyrkomusiker. Arbetsgivarorganisationen vill också tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp för att utvärdera löneformulär för kyrkvaktmästare och införa förenklingar vid kyrkoherdevikariat, provanställning och föräldrapenningtillägg.

Svenska kyrkans avtal löper ut den 31 mars 2017. Målsättningen är att nya avtal ska vara klara innan dess.

Kontaktperson:

Cecilia Herm, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 08-737 72 87

Presskommunikatör avtalsrörelsen Anneli Albertsson 08-737 72 14, anneli.albertsson@svenskakyrkan.se

Utväxling av yrkanden:

Vid mötet i dag torsdagen den 15 december 2016 växlades yrkanden med Vision. Yrkanden kommer att växlas med Kommunal tisdagen den 20 december 2016, Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund onsdagen den 11 januari 2017, Kyrkans Akademikerförbund fredagen den 13 januari 2017 och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd fredagen den 20 januari 2017.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum