Svenska kyrkan

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation: Enhetliga arbetstidsregler huvudfråga i avtalsrörelsen

Dela

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har i dag utväxlat yrkanden som gäller kyrkans allmänna bestämmelser och kyrkans löneavtal med arbetstagarorganisationerna inför vårens avtalsrörelse.

Huvudfrågan för arbetsgivaren är att alla yrkesgrupper inom Svenska kyrkan ska få mer enhetliga arbetstidsregler. Behovet av jourregler och möjlighet till löneväxling är andra frågor som kommer att drivas.

- Många arbetsgivare upplever att olika regler för olika yrkesgrupper skapar svårigheter vid planering av arbetstid och vid lokal förhandling om årsarbetstidsavtal. Detta behöver vi komma tillrätta med. Dessutom ger det bättre klimat i en arbetsgrupp när samma regler gäller för alla, säger Bo Engervall, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Behovet av jourregler i avtalet är också en fråga som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kommer att driva. Kyrkans verksamhet präglas i dag av stora insatser för flyktingar och asylsökande och kommer att fortsätta göra det inom överskådlig tid.

- Det är därför viktigt att avtalet tydligt reglerar arbetstider och ersättningar för den nya situationen, säger Bo Engervall.

En löneväxling där en del av lönen kan bytas mot pensionsavsättning är något som kyrkans arbetsgivare länge strävat efter att kunna erbjuda sina medarbetare. Kyrkans pensionskassa bedömer nu att detta går att lösa i det nya administrativa systemet. Därmed vill Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation också införa den möjligheten i avtalet.

- Vi är glada att kunna tillmötesgå både arbetsgivares och arbetstagares önskemål på den här punkten, säger Bo Engervall.

Svenska kyrkans avtal löper ut den 31 mars 2016. Målsättningen är att nya avtal ska vara klara innan dess.

KONTAKTPERSON:
Bo Engervall, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 08- 737 72 04

Utväxling av yrkanden:
Vid mötet i dag växlades yrkanden med Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund. Yrkanden kommer att växlas med övriga avtalsparter torsdagen den 17 december, Vision, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, måndagen den 11 januari, Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) och onsdagen den 13 januari, Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal).

Yrkanden för utlandsavtalet kommer att växlas måndagen den 11 januari med avtalsparterna Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Vision, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Nyckelord

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum