Svenska kyrkan

Svenska kyrkans avtal 16 undertecknat

Dela

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har nu formellt undertecknat Svenska kyrkans avtal 16 med samtliga arbetstagarorganisationer. Avtalet är ettårigt och innebär en löneökningsnivå på 2,2 %.

Svenska kyrkans avtal 16 innehåller ett nytt löneavtal som har tagits fram av en partsgemensam arbetsgrupp. Ett första steg mot enklare arbetstidsregler har tagits och avtalet innehåller flera nya regler, bland annat om arbetskläder för kyrkomusiker och diakoner. Man har också bildat en partsgemensam arbetsgrupp för att ta fram ett stödmaterial om organisatorisk och social arbetsmiljö som är anpassat till Svenska kyrkans verksamet.

- Vi är glada att bland annat ha tecknat ett nytt löneavtal som ger alla medarbetare möjlighet till lönesättande samtal, säger Bo Engervall, vice vd Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och ansvarig för avtalsrörelsen 2016.

Avtalet följer industriavtalets riktmärke och är därför ettårigt och innebär en löneökningsnivå på 2,2 %.

- Eftersom avtalet är ettårigt, börjar vi redan nu förberedelserna inför nästa avtalsrörelse. I avtalsrörelsen 2017 kommer fokus att ligga på att förenkla arbetstidsreglerna så att de blir enklare att tillämpa och lättare att förstå, säger Cecilia Herm, förhandlingschef Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Svenska kyrkans avtal 16 har tecknats mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Kommunal, Vision, Kyrkans akademikerförbund, Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds samverkansråd samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund. Det gäller fram till och med den 31 mars 2017.

KONTAKTPERSON

Bo Engervall, vice vd på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och ansvarig för avtalsrörelsen 2016, 08- 737 72 04

Kommunikatör Anneli Albertsson 08-737 72 14

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Nyckelord

Dokument

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum