Svenska kyrkans gudstjänstannons i DN och SvD upphör

Dela

Den gemensamma veckoannonsen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet för gudstjänster och evenemang i stiftets församlingar och pastorat upphör efter trettonhelgen. Beslutet om att upphöra med annonseringen togs av stiftsstyrelsen och handlar i grunden om att annonsen når alltför få.

Beslutet fattades av stiftsstyrelsen den 5 december i år och bygger dels på en läsvärdesundersökning som genomfördes av Investigo 2017, samt en enkät som alla stiftets församlingar haft möjlighet att besvara sedan i början av hösten 2018.

-I dagens snabbt föränderliga kommunikationslandskap är det inte försvarbart att satsa så mycket pengar på en tryckt annons som når så få och ger så liten effekt, säger tf stiftsdirektor Annica Timmerman.

Nås via andra kanaler
Investigos mätningar 2017 visade bland annat att av de knappt 40 procent av invånarna som läser papperstidningar, 470 000, hade en fjärdedel sett annonsen.

Av dessa läste varannan person den mer än en minut. Endast en av tio läsare besökte en gudstjänst eller annat arrangemang.

Undersökningen visade också att de som besökt evenemang och gudstjänster nås via flera andra kanaler, som församlingsblad, webbsidor och annonser i lokaltidningar.

Hög kostnad för uppnådd effekt
Varje församling betalar för det egna utrymmet i annonsen, det övriga utrymmet finansieras av stiftskansliets kommunikationsbudget.

På stiftsstyrelsens uppdrag skickades resultatet av Investigos mätning till alla stiftets församlingar. Dessutom skickades en enkät i augusti 2018 till kyrkoherde, kommunikatör och kyrkorådets ordförande/vice ordförande i samtliga församlingar och pastorat. Där ställdes frågor om annonsen ger önskat resultat, om den ska finnas kvar och hur medlen skulle kunna användas vid ett beslut om nedläggning.

Stiftsstyrelsen anser att det inte är en försvarbar satsning
Alla de 38 församlingar som när enkäten gjordes var med i den gemensamma annonsen svarade och 19 stycken (50 procent) av dessa ansåg att annonsen inte ger önskat resultat och därför bör läggas ner.

Endast 9 församlingar (24 procent) tyckte att annonsen ger önskat resultat och därför bör finnas kvar. Resterande 9 församlingar gav motsägelsefulla svar eftersom flera svar kom från samma församling, men endast i tre av dessa var det majoritet för att behålla annonsen.

Utifrån dessa svar och Investigos mätning beslutade stiftsstyrelsen vid sitt sammanträde den 5 december att lägga ner annonsen.

Den sista annonsen införs 4 januari 2019. Den som därefter vill söka gudstjänster i Stockholms stift gör det enklast via Svenska kyrkans app Kyrkguiden eller på stiftets webbplats www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/gudstjanst och www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/musik.

Kontakter

Om

Stockholms Stift
Klara Södra Kyrkogata 1
103 25 Stockholm

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET

Klara Södra Kyrkogata 1, Box 16306, 103 25 Stockholm. Tfn 08-508 940 00

E-post sthlm.stift@svenskakyrkan.se     www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

 

Följ Stockholms Stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms Stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum