Svenska kyrkan

​Svenska kyrkans nationella nivå ny medlem i Fossilfritt Sverige

Dela

Svenska kyrkan på nationell nivå har gått med i regeringens klimatinitiativ Fossilfritt Sverige för att tillsammans med andra bidra till Sveriges och världens klimatmål. Klimatarbetet inom Svenska kyrkan berör allt från energianvändningen i kyrkor och andra fastigheter här hemma till insatser för att hantera klimatförändringarna i utvecklingsländer. En av den nationella nivåns uppgifter är att stödja arbetet lokalt i församlingar och stift.

Lännäs kyrka. Foto: Magnus Aronson /Ikon
 

– Klimatfrågorna är avgörande för vår egen och för kommande generationers framtid. De väcker grundläggande existentiella och andliga frågor om hur vi ser på oss själva, vår tid här och nu, men också på mänsklighetens framtid, säger Sara Nordbrand, hållbarhetschef för Svenska kyrkan på nationell nivå.

Det sker en kraftsamling i många länder just nu och i veckan samlas världens ledare på klimatmötet i Bonn (COP 23) för att diskutera hur Parisavtalet ska genomföras. Även i fattiga länder pågår ett aktivt arbete för klimatet, ett arbete där religiösa samfund många gånger är involverade i arbetet för att bromsa klimatförändringarna och genom att skapa utrymme för reflektion.

– Det är viktigt att ta in hur bråttom det är, samverka och lära av andra – därför vill Svenska kyrkans nationella nivå gå med i Fossilfritt Sverige, säger Sara Nordbrand.

I Sverige verkar Svenska kyrkans nationella nivå för att minska sina egna utsläpp men också för att stödja stiftens och församlingarnas klimatarbete. Några exempel är en gemensam satsning för en hållbar fastighetsförvaltning, ramavtal med starka klimatkriterier och hållbarhetsfonder som avstår från utvinning av fossil energi för att istället investera i lösningarna.

I det internationella utvecklingsarbetet ser vi och våra systerkyrkor klimatförändringarnas effekter och försöker bygga motståndskraft mot pågående och accelererande klimatförändringar. Svenska kyrkan anser att Sverige och andra länder som har större kapacitet har ett moraliskt ansvar att gå före och göra mer. Vi ser klimatfrågorna som fördelnings- och rättvisefrågor och har därför under lång tid drivit på för en ambitiös klimatpolitik i Sverige och inom EU.

Under klimatmötet i Bonn som pågår just nu är Svenska kyrkan på plats tillsammans med företrädare för andra kristna kyrkor och andra religioner, för att verka för att länder med större kapacitet ska gå före och att utsatta länder får det stöd de behöver för såväl anpassning som omställning. Andliga ledare publicerade tillsammans i förra veckan en uppmaning till mänskligheten om att ”vandra varsamt på jorden” och verka för en hållbar livsstil.

– Omställningen bort från fossila bränslen går fort och berör hela samhället. Svenska kyrkan har en viktig roll både som mark- och fastighetsägare och inte minst som opinionsbildare. Det är därför både glädjande och viktigt att de nu går med som aktör i Fossilfritt Sverige, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Sedan tidigare har Linköpings stift gått med i Fossilfritt Sverige. 

KONTAKT

Sara Nordbrand, hållbarhetschef för Svenska kyrkan på nationell nivå, sara.nordbrand@svenskakyrkan.se, 0768-00 01 02 (pressekreterare)

Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, peter.g.soderberg@regeringskansliet.se, 070-310 57 97

Fakta om Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är ett registrerat trossamfund i Sverige, en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker. Dessutom har biskopar, präster och diakoner rätt att fatta beslut i vissa frågor. Deras ansvar är att Svenska kyrkans lära följs, medan de förtroendevalda ansvarar för att demokratin upprätthålls.

tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Högsta beslutande organ är kyrkomötet som sammanträder en gång om året. Den främsta företrädaren för kyrkan är ärkebiskopen.

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift och ca 1500 församlingar/pastorat.

Svenska kyrkans högsta beslutande organ är kyrkomötet som varje höst sammanträder i Uppsala. Det består av ledamöter från hela landet, som beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor.

Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med exempelvis klimatfrågan och hur Svenska kyrkans gudstjänster ska utformas. Kyrkomötet utser ledamöter till kyrkostyrelsen där ärkebiskopen är ordförande.

Läs mer: https://www.svenskakyrkan.se/organisation

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Svenska kyrkans biskopar besöker den lutherska kyrkan i Tanzania2.5.2019 10:31:50 CESTPressmeddelande

I helgen åker Svenska kyrkans 14 biskopar till Tanzania för att besöka den lutherska kyrkan i landet. Under en vecka kommer de både att ha gemensamma studiedagar med biskoparna från Tanzania samt besöka Svenska kyrkans vänstift. Resan är ett svarsbesök då de tanzaniska biskoparna besökte Sverige 2015. Genom att mötas, samtala, dela erfarenheter och fira gudstjänst tillsammans vill kyrkorna utveckla den långa relation som finns.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum