Svenska kyrkan

​Svenska kyrkans nationella nivå ny medlem i Fossilfritt Sverige

Dela

Svenska kyrkan på nationell nivå har gått med i regeringens klimatinitiativ Fossilfritt Sverige för att tillsammans med andra bidra till Sveriges och världens klimatmål. Klimatarbetet inom Svenska kyrkan berör allt från energianvändningen i kyrkor och andra fastigheter här hemma till insatser för att hantera klimatförändringarna i utvecklingsländer. En av den nationella nivåns uppgifter är att stödja arbetet lokalt i församlingar och stift.

Lännäs kyrka. Foto: Magnus Aronson /Ikon
 

– Klimatfrågorna är avgörande för vår egen och för kommande generationers framtid. De väcker grundläggande existentiella och andliga frågor om hur vi ser på oss själva, vår tid här och nu, men också på mänsklighetens framtid, säger Sara Nordbrand, hållbarhetschef för Svenska kyrkan på nationell nivå.

Det sker en kraftsamling i många länder just nu och i veckan samlas världens ledare på klimatmötet i Bonn (COP 23) för att diskutera hur Parisavtalet ska genomföras. Även i fattiga länder pågår ett aktivt arbete för klimatet, ett arbete där religiösa samfund många gånger är involverade i arbetet för att bromsa klimatförändringarna och genom att skapa utrymme för reflektion.

– Det är viktigt att ta in hur bråttom det är, samverka och lära av andra – därför vill Svenska kyrkans nationella nivå gå med i Fossilfritt Sverige, säger Sara Nordbrand.

I Sverige verkar Svenska kyrkans nationella nivå för att minska sina egna utsläpp men också för att stödja stiftens och församlingarnas klimatarbete. Några exempel är en gemensam satsning för en hållbar fastighetsförvaltning, ramavtal med starka klimatkriterier och hållbarhetsfonder som avstår från utvinning av fossil energi för att istället investera i lösningarna.

I det internationella utvecklingsarbetet ser vi och våra systerkyrkor klimatförändringarnas effekter och försöker bygga motståndskraft mot pågående och accelererande klimatförändringar. Svenska kyrkan anser att Sverige och andra länder som har större kapacitet har ett moraliskt ansvar att gå före och göra mer. Vi ser klimatfrågorna som fördelnings- och rättvisefrågor och har därför under lång tid drivit på för en ambitiös klimatpolitik i Sverige och inom EU.

Under klimatmötet i Bonn som pågår just nu är Svenska kyrkan på plats tillsammans med företrädare för andra kristna kyrkor och andra religioner, för att verka för att länder med större kapacitet ska gå före och att utsatta länder får det stöd de behöver för såväl anpassning som omställning. Andliga ledare publicerade tillsammans i förra veckan en uppmaning till mänskligheten om att ”vandra varsamt på jorden” och verka för en hållbar livsstil.

– Omställningen bort från fossila bränslen går fort och berör hela samhället. Svenska kyrkan har en viktig roll både som mark- och fastighetsägare och inte minst som opinionsbildare. Det är därför både glädjande och viktigt att de nu går med som aktör i Fossilfritt Sverige, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Sedan tidigare har Linköpings stift gått med i Fossilfritt Sverige. 

KONTAKT

Sara Nordbrand, hållbarhetschef för Svenska kyrkan på nationell nivå, sara.nordbrand@svenskakyrkan.se, 0768-00 01 02 (pressekreterare)

Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, peter.g.soderberg@regeringskansliet.se, 070-310 57 97

Fakta om Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är ett registrerat trossamfund i Sverige, en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker. Dessutom har biskopar, präster och diakoner rätt att fatta beslut i vissa frågor. Deras ansvar är att Svenska kyrkans lära följs, medan de förtroendevalda ansvarar för att demokratin upprätthålls.

tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Högsta beslutande organ är kyrkomötet som sammanträder en gång om året. Den främsta företrädaren för kyrkan är ärkebiskopen.

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift och ca 1500 församlingar/pastorat.

Svenska kyrkans högsta beslutande organ är kyrkomötet som varje höst sammanträder i Uppsala. Det består av ledamöter från hela landet, som beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor.

Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med exempelvis klimatfrågan och hur Svenska kyrkans gudstjänster ska utformas. Kyrkomötet utser ledamöter till kyrkostyrelsen där ärkebiskopen är ordförande.

Läs mer: https://www.svenskakyrkan.se/organisation

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum