Stockholms stad

Svenska som andraspråk får tid i rampljuset 

Dela

Lukas Meijer och Rebecka Reinholdsson på Blackebergsskolan hyllas av Stockholms stad.

Rebecka Reinholdsson och Lukas Meijer Foto: Pelle Mårtenson
Rebecka Reinholdsson och Lukas Meijer Foto: Pelle Mårtenson

Stockholms stad har nyligen delat ut priser till lärare och rektorer. Ett av priserna gick till Blackebergsskolan och ett litet men framgångsrikt ämneslag i Svenska som andraspråk. Juryn lyfter bland annat fram att Lukas Meijer och Rebecka Reinholdsson ”skapat ett tryggt och tillåtande klimat där eleverna känner sig sedda genom att lärarna utgår från respektive elevs språkliga nivå”. 

- Vi är väldigt glada över den här utmärkelsen, säger Lukas Meijer.  

- Det är roligt att ämnet svenska som andraspråk får lite tid i rampljuset, säger Rebecka Reinholdsson.  

Olika och orädda 

Lukas Meijer och Rebecka Reinholdsson har arbetat tillsammans som ämneslag i sex år. De har även arbetat tillsammans tidigare, när Lukas var klasslärare och Rebecka undervisade flera av hans nyanlända elever.  

- Vi kompletterar varandra bra. Jag är ganska impulsiv och Lukas mer eftertänksam, säger Rebecka.  

- Genom att vi är ganska olika till sättet har vi chans att nå eleverna på olika sätt. Men vi är lika också. Båda två är orädda för förändring och testar oss gärna fram för att finjustera undervisningen, säger Lukas.  

Mänskligt och personligt

Både Lukas och Rebecka fastnade för att arbeta med nyanlända och språkinlärning redan under praktiken på lärarutbildningen.  

- Det är ett varierande och flexibelt arbete. Ingen dag är den andra lik. Som lärare i Svenska som andraspråk får man möjlighet att träffa och lära känna många familjer som är nya i Sverige. Olika livsöden och berättelser bidrar till fin gemenskap i vårt klassrum, säger Lukas.  

Lyhörda chefer på Blackebergsskolan och skickliga lärare som de mött genom åren har påverkat både Lukas och Rebecka.  

- Vi har en stöttande ledning och har också själva haft lärare och kollegor som påverkat oss. Lärare med god struktur som också visat en mänsklig och personlig sida är de vi kommer ihåg allra bäst. Det vill vi förmedla till våra egna elever nu. Vi har roligt tillsammans och skrattar mycket ihop och med eleverna, säger Rebecka. 

Motiveringen

Ämneslaget i Svenska som andraspråk har skapat ett tryggt och tillåtande klimat där eleverna känner sig sedda genom att lärarna utgår från respektive elevs språkliga nivå. För att kunna möta elevernas olika nivåer använder de sig av ett tematiskt arbetssätt samt låter eleverna stötta varandra och hjälpas åt att interagera i klassrummet.  

Laget utgår från noggranna kartläggningar för att identifiera elevernas behov, utvärdera och justera sin undervisning. De ger kontinuerligt återkopplingar till eleverna för att de skall bli medvetna om sitt eget lärande.  

Laget har tillsammans skapat en organisation utan förberedelseklass för nyanlända på skolan så att dessa snabbt kan integreras och ta del av undervisningen i alla ämnen. I stället för att ha förberedelseklass stöttar och handleder laget alla lärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Fakta om utmärkelsen

Stockholms stad delar ut utmärkelser till årets lärare, årets lärarlag, årets rektorer och årets biträdande rektorer. Prisutdelningen ägde rum på konferensen Leda lärande.

Lärare, andra pedagoger och skolledare kan nominera kollegor i Stockholms stad till utmärkelserna årets lärare och årets lärarlag. Rektor och biträdande rektor nomineras av närmsta chef.

Juryn består av Lena Holmdahl, utbildningsdirektör, Lee Orberson, grundskoledirektör, och Joachim Håkansson, gymnasiedirektör.

Prissumman fastställs varje år och delas ut till skolan för att användas till professionsutveckling för vinnaren. 

Siffror om lärare och rektorer

Ungefär 9 200 personer är anställda som lärare inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Det finns cirka 7 100 lärare i Stockholms stads kommunala grundskolor.

Det finns cirka 1 600 lärare i Stockholm stads kommunala gymnasier.

Det finns cirka 130 rektorer på Stockholms stads kommunala grundskolor.

Det finns 26 rektorer på Stockholms stads kommunala gymnasier

Kontakt

Rebecka Reinholdsson, rebecka.reinholdsson@edu.stockholm.se och 08-508 42 760  

Lukas Meijer, lukas.meijer@edu.stockholm.se och 08-508 42 760. 

Nyckelord

Kontakter

UtbildningsförvaltningenPresskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson

Ring 08 - 508 333 00 eller maila: info.utbildning@edu.stockholm.se

Kommunikationschef: Sofia Oliv telefon 08-508 33 331 eller sofia.oliv@edu.stockholm.se.

Förvaltningen ansvarar för och driver kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Förvaltningen ansvarar för stadens kontakter med fristående skolor och ska informera om alla sökalternativ oavsett anordnare. Förvaltningen ger tillstånd till och utövar tillsyn över enskilda förskolor samt svarar för övergripande uppföljning av alla skolformer oavsett anordnare.

Bilder

Rebecka Reinholdsson och Lukas Meijer Foto: Pelle Mårtenson
Rebecka Reinholdsson och Lukas Meijer Foto: Pelle Mårtenson
Ladda ned bild

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum