SIANI

Svenska utvecklingsaktörer samlas till en dialog om hunger, konflikt och motståndskraft inför FN:s toppmöte för hållbara livsmedelssystem

Dela

Den svenska regeringen, jordbruksnätverket SIANI, Sveriges biståndsmyndighet Sida och Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) anordnar en offentlig dialog om livsmedelsförsörjning, konflikt och motståndskraft som en del av mobiliseringsprocessen inför FN:s toppmöte för hållbara livsmedelssystem – Food Systems Summit.

Bild: Hugh Rutherford/ WFP
Bild: Hugh Rutherford/ WFP

Dialogen äger rum online den 29 april 2021 och är en av Sveriges globala dialoger om hållbara livsmedelssystem. Denna serie av konsultationer med svenska aktörer involverade i eller kopplade till det svenska internationella utvecklingssamarbetet organiseras för att samla in kunskap och finna förslag på lösningar som kommer att ingå i de svenska förberedelserna inför toppmötet. 

”Vi vill bidra till fungerande, inkluderande och transparenta globala livsmedelssystem i våra insatser för att uppnå FN:s andra hållbarhetsmål om ingen hunger. För Sida är denna dialog ett viktigt steg på vägen för att säkerställa system som förverkligar allas rätt till mat och hälsosam kost i en gemensam och fredlig framtid,” säger Carin Jämtin, generaldirektör, Sida.

”Vi har ett ansvar att säkerställa att processen inför, under och efter FN:s toppmöte för hållbara livsmedelssystem tillgodoser behoven hos dem som bor i konfliktdrabbade områden och som ofta är i störst risk att drabbas av otrygg livsmedelsförsörjning. Vi måste uppfylla vårt åtagande om rätten till mat för alla män, kvinnor och barn,” säger Janine Alm Ericson, statssekreterare hos ministern för internationellt utvecklingssamarbete.

I september 2021 bjuder FN in till ett toppmöte för hållbara livsmedelssystem i syfte att förändra våra livsmedelsystem till att bli mer hållbara. Idag bidrar livsmedelssystem till miljöförstöring och förlust av biologisk mångfald, samt står för 34% av växthusgasutsläppen. Samtidigt lider 690 miljoner människor av hunger, och en av tre är undernärda. De flesta av de för tidiga dödsfall som sker globalt inträffar på grund av dietrelaterade sjukdomar och en tredjedel av all mat som produceras går till spillo, medan människor som producerar maten förblir fångade i fattigdom.

Antalet våldsamma konflikter har även ökat de senaste åren och försämrat livsmedelsförsörjningen i många regioner i världen samt bidragit till svältliknande förhållanden i nordöstra Nigeria, Somalia, Demokratiska republiken Kongo, Jemen, Sydsudan, Mali och Syrien.

Sveriges andra globala livsmedelsdialog som hålls den 29 april kommer att utforska kopplingarna mellan hunger och konflikt, och diskutera olika tillvägagångssätt för att stärka motståndskraften i våra livsmedelssystem.

Den första dialogen i serien ägde rum den 29 mars och fokuserade på livsmedelsförsörjning, rättvisa och inkludering. Den tredje och sista dialogen hålls den 11 maj och kommer att diskutera natur-positiv livsmedelsproduktion.

Talare på dialogen den 29 april:

  • Amir Abdullavice verkställande direktörFN:s World Food Programme (WFP)
  • Georges Bazongo, verksamhetschef, Tree Aid, Burkina Faso
  • Janine Alm Ericson, statssekreterare hos ministern för internationellt utvecklingssamarbete
  • Line Gordon, direktör, Stockholm Resilience Centre
  • Kristin Hall, chef för givare & Nutrition for Growth, The Power of Nutrition
  • Dan Smith, direktör, SIPRI
  • Jakob Wernerman, biträdande avdelningschef, Sida

Mer information om eventet finns här: https://www.siani.se/event/swedens-global-food-systems-dialogues/

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Hugh Rutherford/ WFP
Bild: Hugh Rutherford/ WFP
Ladda ned bild

Länkar

Om

SIANI
Stockholm Environment Institute, Box 24218
104 51 Stockholm, Sweden

https://www.siani.se

Om SIANI:

SIANI är en nätverksbaserad kommunikationsplattform tillägnad livsmedelsförsörjning och jordbruksutveckling.

Följ SIANI

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.