Europeiska investeringsbanken

Svenskarna lägger mindre vikt vid en produkts eller tjänsts klimatpåverkan än EU-medborgarna i genomsnitt

Dela

En majoritet av de svenska medborgarna (54 %) funderar inte över klimatpåverkan när de köper produkter eller tjänster. Detta är dubbelt så många jämfört med EU-genomsnittet (27 %). Samtidigt upplever endast 10 % av svenskarna att de får stöd från företagens sida i sina klimatåtgärder och klimatvänliga beteenden.

LUXEMBURG, den 10 april 2019 – Europeiska investeringsbanken (EIB) offentliggjorde i dag, i samarbete med det internationella marknadsundersökningsföretaget YouGov, den femte serien av EIB:s klimatundersökning där man har undersökt medborgarnas inställning till klimatförändringarna i EU, USA och Kina. I denna omgång avslöjas vilka förväntningar medborgarna har på företag och bolag när det gäller kampen mot klimatförändringarna.

Undersökningen visade att svenska medborgare inte har samma förväntningar på företagen som andra EU-medborgare: Endast 38 % av svenskarna upplever att deras klimatvänliga synsätt inte backas upp av företagen, medan 54 % av EU-medborgarna anser att företagen inte hjälper dem att vidta klimatåtgärder på egen hand. Även om svenskarna är mindre kritiska än genomsnittet i Europa anser de emellertid fortfarande att företagen i allmänhet inte stöder kampen mot klimatförändringar tillräckligt.

Som svar på frågan om hur företagen kan uppmuntras att minska växthusgasutsläppen angav många svenskar (39 %) att de är för bestämmelser. Detta är dock färre än EU-genomsnittet (52 %). Närmare bestämt anser 23 % av svenskarna att bestämmelser och påföljder skulle vara den mest effektiva åtgärden och 16 % tror på skatteincitament genom subventioner och skattesänkningar för att uppmuntra grönare affärsmodeller – se figur 1 för mer information.

Av undersökningen framgår något intressant, nämligen att det inte finns någon stark koppling mellan svenskarnas köpbeteende och klimatåtgärder: Endast 39 % av svenskarna fäster vikt vid klimatpåverkan när de köper produkter eller tjänster, vilket är betydligt färre än EU-genomsnittet (67 %). Om man går närmare in på resultaten finns även en klyfta mellan könen i fråga om inköpsattityder: 48 % av de svenska kvinnorna lägger vikt vid en produkts eller tjänsts klimatpåverkan, vilket är 17 procentenheter fler än de svenska männen (31 %).

Mot denna bakgrund blir det tydligt att resultaten kan tyda på att det kan finnas en bristande medvetenhet från svenskarnas sida när de köper produkter eller tjänster. Energimarknaden är ett relevant exempel i detta sammanhang: Svenskarna anger att framför allt följande tre saker hindrar dem från att använda grön el i större utsträckning: 19 % svarar ”Det är inte alltid möjligt”, 13 % ”För dyrt” och 39 % ”Vet inte”. Dessa hinder skulle kunna minskas genom mer information om hållbarare energikällor, vilket dessutom skulle kunna uppmuntra medborgarna att bli mer klimatvänliga.

Uppdelat per region ligger EU-medborgarna före amerikaner och kineser när det gäller klimatmedvetet köpbeteende. I både USA och Kina anger 57 % av medborgarna att klimatförändringarna är en faktor som i ganska eller mycket hög grad påverkar deras val när de köper produkter eller tjänster. Denna uppfattning delas av 67 % av EU-medborgarna. De tre regionerna skiljer sig även åt i fråga om hur medborgarna uppfattar att företagen stöder deras klimatåtgärder: Endast 12 % av de kinesiska medborgarna och 45 % av de amerikanska medborgarna upplever att de saknar stöd från företagen jämfört med 54 % i Europa.

Emma Navarro, EIB:s vicepresident med ansvar för finansiering av klimatåtgärder och miljö har kommenterat EIB:s klimatundersökning på följande sätt: ”Kampen mot klimatförändringarna kräver att alla engagerar sig och att företagen intar ledarrollen. Enligt undersökningsresultaten förväntar medborgarna sig ett större klimatengagemang från företagens sida. Samtidigt måste vi vara tydliga med att klimatåtgärder handlar om bra företagande och att de kan ge möjlighet till ekonomisk tillväxt och jobbskapande. Därför behöver vi en rad olika incitament, regleringsåtgärder och investeringar för att skapa framtidens utsläppssnåla ekonomi. Vi på EIB är beredda att gå ännu längre än så. Under 2018 tillhandahöll EIB lån på 1,37 miljarder euro för projekt i Sverige, varav nästan 880 miljoner euro till klimatprojekt. Företag inom den privata sektorn hade en stor del i detta och erhöll lån på 115 miljoner euro för att finansiera projekt på klimatområdet.

Figur 1 – Åtgärder som svenskarna föredrar för att uppmuntra företagen att minska växthusgasutsläppen

- Statlig reglering – 39 %, däribland följande:

       - Bestämmelser och påföljder – 23 %

       - Skatteincitament/subventioner/skattesänkningar för företag som investerar i grönare produkter och processer – 16 %

- Främjande av investeringar i klimatvänliga företag och klimatvänlig teknik – 15 %

- Främjande av grundforskning för att få bättre kunskap om klimatförändringarna och utveckla klimatvänlig teknik – 13 %

- Konkurrens på fria marknader (genom konkurrens uppmuntras företagen automatiskt att minska växthusgasutsläppen) – 8 %

- Främjande av klimatvänlig samhällsservice och statsägda företag – 6 %

- Främjande av utbyte av klimatvänlig teknik mellan företagen, även med konkurrenter – 6 %

För mer information – vänligen kontakta:

Linus Kajander, presskontakt för EIB, King Street PR

+46 (0) 73 686 00 78 

Linus.kajander@kingstreetpr.se  

Nyckelord

Bilder

Om

Europeiska investeringsbanken
Europeiska investeringsbankenOm Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål i och utanför Europa. EIB är verksamt i omkring 160 länder. Banken är världens största klimatinvesterare genom att 100 miljarder amerikanska dollar har avsatts för klimatåtgärder i fem år fram till 2020 till stöd för Parisavtalet.

Om EIB:s klimatundersökning

Europeiska investeringsbanken (EIB) har inlett ett samarbete med det internationella marknadsundersöknings- och dataföretaget YouGov för att på djupet undersöka medborgarnas inställningar till klimatförändringarna. Syftet med undersökningen är att skapa ett underlag till den bredare debatten om klimatförändringarna och få kännedom om medborgarnas uppfattningar och förväntningar i fråga om klimatåtgärder. EIB:s klimatundersökningsdata kommer att publiceras i sex olika omgångar 2018 och 2019, där varje dataserie handlar om ett specifikt tema och fokusområde. 25 000 personer deltog i undersökningen och en representativ panel valdes ut för varje land.

Följ Europeiska investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska investeringsbanken

EIB:s klimatundersökning – andra upplagan 64 % av kvinnorna i Sverige är för högre priser på livsmedel och varor som har ett stort koldioxidavtryck, jämfört med endast 51 % av svenska män11.3.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

EIB:s klimatundersökning visar svenskarnas uppfattningar om ansvaret och de politiska lösningarna för att bekämpa klimatförändringarna. Av undersökningen framgår särskilt följande: - 64 % av kvinnorna i Sverige är för högre priser på livsmedel och varor som har ett stort koldioxidavtryck, jämfört med endast 51 % av svenska män. - 64 % av svenskarna är för en koldioxidskatt på flygresor. - 88 % är för skolundervisning om klimatförändringar och avfallssortering. - 77 % är för ekonomiskt stöd till de samhällen och arbetstagare som drabbas hårdast av energiomställningen.

EIB:s klimatundersökning – andra upplagan 64 % av svenskarna tänker byta till en grön energileverantör och 39 % har redan gjort detta15.1.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

EIB:s klimatundersökning visar i vilken mån svenskarna är villiga att vidta klimatrelaterade åtgärder under 2020. Av undersökningen framgår särskilt följande: - 39 % av svenskarna anger att de redan har bytt till en grön energileverantör (14 procentenheter högre än EU-genomsnittet) och 64 % tänker göra detta snart. - 70 % av svenskarna anger att de är beredda att flyga mindre för semesterresor, men Sverige ligger fortfarande 5 procentenheter under EU-genomsnittet (75 %). - Sverige ligger också betydligt efter övriga EU då endast 53 % av invånarna planerar att värma upp sina hem mindre under vintern, jämfört med 78 % av EU-medborgarna.

Svenskarna förlitar sig i högre grad på den nationella regeringen än på EU när det gäller att bekämpa klimatförändringarna och kräver större insatser15.5.2019 06:30:00 CESTPressmeddelande

Enligt den sjätte upplagan av EIB:s klimatundersökning anser de svenska medborgarna att internationella organisationer och den nationella regeringen har den viktigaste rollen i kampen mot klimatförändringarna, följda av lokala myndigheter och EU. Resultaten visar även tydligt att de nuvarande politiska strategierna inte lever upp till svenskarnas förväntningar i dagsläget.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum