ManpowerGroup

Svenskarnas drömchef: en tydlig och lyhörd människokännare

Dela

Lyhörd, tydlig, coachande och människokännare – det är de viktigaste egenskaperna hos svenskarnas drömchef. Överlag verkar svenskarna också vara nöjda med sina chefer. Tre av fyra tycker att deras närmaste chef är mycket eller ganska bra, och ju nöjdare man är med chefen desto bättre trivs man med jobbet, visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life.

– En bra chef har stor betydelse för hur nöjd man är med sin arbetsplats och för företagets konkurrenskraft. De som satsar på att stötta och utveckla sina chefers förmågor får mer motiverade medarbetare och ökar chanserna att både attrahera, rekrytera och behålla anställda, säger Elisabeth Wennström, operativ direktör på Manpower och vinnare av Årets Chef 2018.

Svenska chefer får ett gott betyg i årets Work Life-undersökning. Tre av fyra svenskar, 73 procent, tycker att deras närmaste chef är mycket bra eller ganska bra. Undersökningen visar också att ju högre betyg chefen får, desto bättre trivs man på sin arbetsplats. De som är nöjdast med chefen känner sig mindre stressade och planerar inte heller att byta jobb i lika hög utsträckning.

I stort sett alla, 98 procent, är överens om att det är mycket eller ganska viktigt att ha en bra chef på jobbet. När svenskarna rangordnar egenskaperna hos sin drömchef är lyhördhet och tydlighet viktigast, med coachande och människokännare på delad tredjeplats. De minst viktiga egenskaperna hos en drömchef är att vara effektiv och resultatorienterad.

– I dag är det allt viktigare med ett kommunikativt ledarskap, där chefen lyssnar på och litar på medarbetarnas förmåga att tycka, tänka och föreslå nya lösningar. Det ger motiverade medarbetare som mår bra på jobbet och ofta klarar mer än de trodde var möjligt, säger Elisabeth Wennström.

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43, helene.belin@manpowergroup.se

Om Manpower Work Life
Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel. Den senaste undersökningen genomfördes av Inizio på uppdrag av ManpowerGroup under januari 2019 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 2 307 personer har svarat på undersökningen.

Frågorna som ställdes var:

1. Hur skulle du betygsätta din närmaste chef?

 

Alla

Kvinnor

Män

Mycket bra

31%

28%

33%

Ganska bra

42%

42%

43%

Ganska dålig

15%

15%

14%

Mycket dålig

8%

10%

6%

Tveksam, vet ej

4%

5%

4%

2. Hur viktigt är det för dig att ha en bra chef på jobbet?

 

Alla

Kvinnor

Män

Mycket viktigt

82%

85%

78%

Ganska viktigt

16%

13%

18%

Inte särskilt viktigt

2%

1%

2%

Inte alls viktigt

0%

0%

0%

Tveksam, vet ej

1%

0%

1%

3. Hur är din drömchef?

 

Alla

Kvinnor

Män

Lyhörd - lyssnar och återkopplar, tar vara på medarbetarnas idéer och formulera deras behov

62%

73%

53%

Tydlig - är bra på att klart och tydligt kommunicera vad som bör göras

58%

66%

51%

Coach - kan få människor i omgivningen att växa

54%

62%

47%

Människokännare - kan ta människor på rätt sätt och ta tillvara på deras förmågor

54%

61%

48%

Beslutsfattare - kan snabbt fatta beslut och förmedla dem på ett tydligt sätt

42%

45%

39%

Drivande - ser till att saker händer och mål nås

42%

47%

37%

Kommunikatör - kommunicerar skickligt, förmedlar och entusiasmerar

41%

48%

35%

Socialt ansvarig - tar ansvar för jämställdhets- och rättvisefrågor

36%

41%

32%

Sakkunnig - har stor sakkunskap kring det arbete man är satt att leda

36%

40%

32%

Sammanhangsskapare - har förmågan att få medarbetarna att förstå sin roll i verksamheten som helhet.

33%

40%

26%

Visionär - kan peka ut riktningen och inspirera andra

32%

34%

30%

Föredöme - är ett etiskt och moraliskt föredöme både inom och utom verksamheten

31%

37%

27%

Organisatör - kan prioritera och organisera det praktiska arbetet

31%

33%

29%

Resultatorienterad - håller fokus på att jobbet görs och att nå resultat

25%

25%

24%

Effektiv - inriktad på att öka den ekonomiska effektiviteten i verksamheten

20%

19%

21%

Annat, nämligen:

2%

2%

1%

Inget av ovanstående

1%

0%

1%

Tveksam, vet ej

2%

1%

3%

Urvalet för denna fråga var samtliga 2 307 respondenter i undersökningen. Respondenterna tilläts ange fler än ett svar.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Gustavlundsvägen 18
16102 Bromma

020-375 375http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal orter med fyra varumärken: Manpower®, Experis®, Right Management® och ManpowerGroup® Solutions. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige.

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Jobbprognos för svensk industri bland de svagare i Europa10.9.2019 08:38:12 CESTPressmeddelande

Arbetsgivare i tillverkningsindustrin förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft under det fjärde kvartalet 2019, med en sysselsättningstrend på +7 procent. Det pekar på en återhämtning efter föregående kvartals negativa prognos. I jämförelse med andra europeiska länder är sysselsättningstrenden för tillverkningsindustrin i Sverige dock svagare än i drygt hälften av de europeiska länder som ingår i undersökningen. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +10 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

Positiv jobbprognos för finans-, fastighets- och uppdragssektorn i höst10.9.2019 08:35:06 CESTPressmeddelande

Arbetsgivare inom finans-, fastighets- och uppdragssektorn som utgör en stor del av tjänstesektorn, förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft under det fjärde kvartalet 2019, med en sysselsättningstrend på +12 procent, ett uppsving på nio procentenheter jämfört med samma period förra året. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +10 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

Negativ jobbprognos för handeln – men transport- och logistiksektorn ökar sysselsättningen10.9.2019 08:28:24 CESTPressmeddelande

Arbetsgivare inom handeln förväntar sig ett minskat behov av arbetskraft under det fjärde kvartalet 2019, med en sysselsättningstrend på -3 procent. Samtidigt pekar prognosen för transport- och logistiksektorn uppåt, med en stark sysselsättningstrend på +12 procent. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +10 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum