Europeiska investeringsbanken

Svenskarnas klimatåtaganden för 2019: att återvinna, handla lokalt och minska avfallet

Dela

Enligt EIB:s klimatundersökning är svenskarna villiga att göra klimatvänliga åtaganden 2019 som innebär att man återvinner, handlar lokalt och minskar sitt avfall.

LUXEMBURG, den 9 januari 2019 – Europeiska investeringsbanken (EIB) offentliggjorde i dag, i samarbete med det internationella marknadsundersökningsföretaget YouGov, den tredje serien av EIB:s klimatundersökning där man har undersökt medborgarnas inställning till klimatförändringarna i EU, USA och Kina. I denna tredje omgång fokuserar man på medborgarnas åtaganden inför 2019 samt på hur medborgarna uppfattar de åtgärder som deras regeringar och internationella offentliga institutioner vidtar för att bekämpa klimatförändringarna samt det ansvar som tas i detta avseende.

Enligt EIB:s klimatundersökning är 67 % av svenskarna villiga att återvinna sitt avfall de närmaste tolv månaderna. Detta är ett av svenskarnas främsta klimatåtaganden – se figur 1 för mer information. Att köpa lokala/säsongsbetonade livsmedel och minska sitt avfall och att samtidigt konsumera mindre generellt sett utgör de tre främsta klimatåtgärderna i Sverige under 2019. Undersökningsresultaten har dock även påvisat skillnader mellan olika grupper i det svenska samhället: 57 % av männen är beredda att återvinna sitt avfall 2019 jämfört med 76 % av kvinnorna.

Enligt undersökningen anser svenskarna även att nationella regeringar och internationella organisationer bör ha huvudansvaret för att bekämpa klimatförändringarna – följt av medborgare och företag:24 % av svenskarna anser att offentliga organ på nationell och internationell nivå är de som bär huvudansvaret – se figur 2 för mer information.

Svenskarna anser att de offentliga organen är huvudansvariga, men de är mycket skeptiskt inställda till att dessa institutioner kan bekämpa klimatförändringarna på ett effektivt sätt. 51 % av svenskarna anser att de egna åtgärderna är effektiva, men endast 31 % anser att den nationella regeringens åtgärder har varit effektiva. På samma sätt anser endast 34 % att de internationella organisationernas åtgärder har varit effektiva.

Enligt resultaten är svenskarna av en annan uppfattning än den som har konstaterats överlag i EU, där 31 % anser att medborgarna är de som bär huvudansvaret för att vidta klimatåtgärder. Medborgare på andra kontinenter är dock av en annan åsikt: 40 % av de kinesiska och 25 % av de amerikanska medborgarna anser att internationella organisationer som Förenta nationerna (FN) eller Världsbanken bär huvudansvaret, framför medborgarna.

Svenskarna anser att regeringen bör inta ledarrollen när det gäller att bekämpa klimatförändringarna men att de som individer har en nästan lika viktig roll att spela. Resultaten av EIB:s klimatundersökning återspeglar de klimatdemonstrationer som nyligen har hållits i flera europeiska städer och som har visat på medborgarnas stora engagemang.

Emma Navarro (EIB:s vicepresident med ansvar för finansiering av klimatåtgärder och miljö) har kommenterat EIB:s klimatundersökningsresultat på följande sätt: ”Undersökningen visar tydligt att medborgarna känner sig delaktiga i kampen mot klimatförändringarna och att de är beredda att vidta konkreta åtgärder i detta avseende 2019. EU-medborgarna i synnerhet är helt på det klara med vilken framtid de vill ha. Denna mycket positiva utveckling är oerhört goda nyheter, eftersom klimatförändringarna fortfarande är en utmaning som brådskar allt mer. Det finns oerhörda synergier mellan vad en offentlig institution som EIB kan bidra med i fråga om klimatvänliga inrättningar (infrastruktur för avfallsåtervinning, kollektivtrafik, grön energi osv.) och medborgarnas åtagande att leva mer klimatvänligt. Under 2019 kommer EIB att engagera sig mer än någonsin för att hålla uppe farten i klimatfrågan och stärka sin relation till medborgarna."

Figur 1 – Klimatvänliga åtgärder som svenskarna planerar att vidta eller vill fortsätta med 2019

 • Att återvinna/sortera sitt avfall i möjligaste mån – 67 %
 • Att köpa lokala och säsongsbetonade livsmedel i möjligaste mån – 48 %
 • Att minska sitt avfall – 41 %
 • Att konsumera mindre generellt sett – 41 %
 • Att sluta köpa plastprodukter – 37 %
 • Att oftare välja kollektiva transportmedel i stället för bilen – 30 %
 • Att ta cykeln oftare i stället för bilen – 28 %
 • Att minska förbrukningen av el – 26 %
 • Att använda grön energi – 24 %
 • Att inte flyga lika ofta – 19 %
 • Inget av detta – 6 %
 • Vet inte – 4 %
 • Klimatförändringarna finns inte över huvud taget – 3 %

Figur 2 – Rangordning av enheter som svenskarna anser bär huvudansvaret för att bekämpa klimatförändringarna

 • Internationella eller globala organisationer (t.ex. EU, FN eller Världsbanken) – 24 %
 • Nationella regeringar – 24 %
 • Medborgare – 21 %
 • Företag och bolag – 12 %
 • Lokala myndigheter – 6 %
 • Vet inte – 9 %
 • Klimatförändringarna finns inte över huvud taget – 2 %
 • Annat – 2 %

För mer information – vänligen kontakta:

Linus Kajander, presskontakt för EIB, King Street PR

+46 (0) 73 686 00 78 

Linus.kajander@kingstreetpr.se  

Nyckelord

Bilder

Om

Europeiska investeringsbanken
Europeiska investeringsbankenOm EIB:s klimatundersökning

Europeiska investeringsbanken (EIB) har inlett ett samarbete med det internationella marknadsundersöknings- och dataföretaget YouGov för att på djupet undersöka medborgarnas inställningar till klimatförändringarna. Syftet med undersökningen är att skapa ett underlag till den bredare debatten om klimatförändringarna och få kännedom om medborgarnas uppfattningar och förväntningar i fråga om klimatåtgärder. EIB:s klimatundersökningsdata kommer att publiceras i sex olika omgångar 2018 och 2019, där varje dataserie handlar om ett specifikt tema och fokusområde. 25 000 personer deltog i undersökningen och en representativ panel valdes ut för varje land.

 

Om Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål i och utanför Europa. EIB är verksam i omkring 160 länder. Banken är världens största klimatinvesterare genom att 100 miljarder amerikanska dollar har avsatts för klimatåtgärder i fem år fram till 2020 till stöd för Parisavtalet.

Följ Europeiska investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska investeringsbanken

EIB:s klimatundersökning – andra upplagan 64 % av kvinnorna i Sverige är för högre priser på livsmedel och varor som har ett stort koldioxidavtryck, jämfört med endast 51 % av svenska män11.3.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

EIB:s klimatundersökning visar svenskarnas uppfattningar om ansvaret och de politiska lösningarna för att bekämpa klimatförändringarna. Av undersökningen framgår särskilt följande: - 64 % av kvinnorna i Sverige är för högre priser på livsmedel och varor som har ett stort koldioxidavtryck, jämfört med endast 51 % av svenska män. - 64 % av svenskarna är för en koldioxidskatt på flygresor. - 88 % är för skolundervisning om klimatförändringar och avfallssortering. - 77 % är för ekonomiskt stöd till de samhällen och arbetstagare som drabbas hårdast av energiomställningen.

EIB:s klimatundersökning – andra upplagan 64 % av svenskarna tänker byta till en grön energileverantör och 39 % har redan gjort detta15.1.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

EIB:s klimatundersökning visar i vilken mån svenskarna är villiga att vidta klimatrelaterade åtgärder under 2020. Av undersökningen framgår särskilt följande: - 39 % av svenskarna anger att de redan har bytt till en grön energileverantör (14 procentenheter högre än EU-genomsnittet) och 64 % tänker göra detta snart. - 70 % av svenskarna anger att de är beredda att flyga mindre för semesterresor, men Sverige ligger fortfarande 5 procentenheter under EU-genomsnittet (75 %). - Sverige ligger också betydligt efter övriga EU då endast 53 % av invånarna planerar att värma upp sina hem mindre under vintern, jämfört med 78 % av EU-medborgarna.

Svenskarna förlitar sig i högre grad på den nationella regeringen än på EU när det gäller att bekämpa klimatförändringarna och kräver större insatser15.5.2019 06:30:00 CESTPressmeddelande

Enligt den sjätte upplagan av EIB:s klimatundersökning anser de svenska medborgarna att internationella organisationer och den nationella regeringen har den viktigaste rollen i kampen mot klimatförändringarna, följda av lokala myndigheter och EU. Resultaten visar även tydligt att de nuvarande politiska strategierna inte lever upp till svenskarnas förväntningar i dagsläget.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum