Lantbrukarnas Riksförbund

Svenskt lantbruk och LRF – en 50-årig framgångshistoria

Dela

2021 är det 50 år sedan LRF bildades genom en sammanslagning av RLF (Riksförbundet Landsbygdens folk) och SL (Sveriges lantbruksförbund). LRF är en unik bondeorganisation i Europa genom sin modell att samla den lantbruksfackliga delen och dess individmedlemmar med alla industriföretag och ekonomiska föreningar inom lantbrukskooperationen.

Om spelet bakom kulisserna, striderna med jordbruks- och landsbygdsministrarna, de tuffa förhandlingarna om jordbrukspriserna, hur LRF genom dåvarande förbundsordföranden Bo Dockered blev avgörande för att Sverige efter stor vånda anslöt sig till EU 1995 och de heta diskussionerna inom kooperationen, berättas i den nya boken ”Med gemensamma krafter – en 50 årig framgångshistoria”.

– Historiska beslut, som var rätta när de fattades, måste varje ledare våga ompröva för att utveckla organisationen för framtiden. Möjligheterna är fler än hoten och allt fler ser oss idag som en del av lösningen istället för problemet på klimatfrågan. LRF går en spännande framtid till mötes, säger förbundsordförande Palle Borgström.

Den profilerade lantbruksjournalisten Kerstin Davidson är författare till boken som över 213 sidor beskriver de viktiga delar och milstolpar som passerats under LRFs fem första decennier. Det handlar om svensk nutidshistoria skriven på ett intressant och medryckande sätt för alla som är intresserade av politik och svensk livsmedels- samt skogsproduktion – både då och nu.

– Det är viktigt att skriva samtidshistorien medan nyckelpersonerna fortfarande kan berätta. Därför är det här i högsta grad en levande historiebok. Det här är för övrigt den första boken om LRF sedan 1977, så det är på tiden, säger Anders Källström, VD i LRF 2009-2019 och den som beställde boken om LRFs första 50 år.

Bilden: Stridbare förbundsordföranden Bo Dockered i en av otaliga bondeprotester för landsbygden. Här tillsammans med bland andra Thomas Wassberg och Marit Paulsen. Bild från den nya boken ”Med gemensamma krafter”.

Boken om LRFs moderna historia kan beställas via Landshopping: https://www.lrfmedia.se/varumarken/landshopping/

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Vildsvinssmitta bedöms ligga bakom allvarlig salmonella28.10.2020 13:46:22 CETPressmeddelande

Smitta från vildsvin är enligt Jordbruksverket den troliga förklaringen till att den allvarliga salmonellavarianten Choleraesuis upptäckts på två gårdar i Skåne. Denna salmonellatyp har inte funnits på grisar i Sverige på över 40 år, men har nu påvisats hos både vildsvin och tamgrisar. Spåren pekar alltså mot att vildsvin är den troliga källan till smittan i de två tamgrisbesättningarna i Skåne. Vildsvinen kan med andra ord utgöra reservoar och smittspridare för choleraesuis vilket behöver undersökas snarast.

Palle Borgströms och LRFs påverkan inom europeiska bondeorganisationen Copa ökar kraftigt18.9.2020 13:17:49 CESTPressmeddelande

LRFs förbundsordförande Palle Borgström blir ny vice ordförande i den Europeiska bondeorganisationen Copa. Han valdes i hård konkurrens med flera internationella kandidater. Omröstningen idag resulterade i stort stöd för en svensk vice ordförande. – Det är en stor ära. För LRFs del innebär det att vi kan bli en ännu mer aktiv del i beslutsfattanden inom Copa och ger oss större chans att påverka EUs agenda. Många stora frågor präglar EU-politiken just nu; Green Deal - EUs tillväxtstrategi för ett klimatneutralt Europa, Farm to fork och nya CAP. Detta kommer att påverka lantbrukare i hela Europa och det är viktigt att vi påverkar frågorna i rätt riktning, säger Palle Borgström om mandatet på två år.

Bra besked för lantbruket och landsbygden17.9.2020 10:47:15 CESTPressmeddelande

Lantbruket har en viktig framtidsroll i Sverige. Det fastslår samarbetspartierna och regeringen genom att säkerställa att landsbygdsprogrammets budget kan bibehållas trots nedskärningar i EU-budgeten. – Det känns bra att Centerpartiet och regeringen inser värdet av den svenska livsmedelsproduktionen. Vår konsumentkampanj för att ”Rädda den svenska maten” har gett den effekt som vi hoppades på. Det här ger oss möjligheter att öka den svenska hållbara livsmedelsproduktionen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum