Lantbrukarnas Riksförbund

Svenskt lantbruk stod pall under covid-19

Dela

Sveriges bönder och lantbruk har stått pall under covid-19-pandemin. Det visar det nya branschindex för hela det gröna näringslivet som LRF idag för första gången presenterar. – Slutsatsen är att de gröna näringarna har fortsatt att producera i princip som vanligt. Lantbrukare är vana vid att hantera kriser som torka, smittspridning och sjukdomar. Det har de haft stor nytta av för att snabbt lösa nya problem som haltande logistikkedjor och brist på säsongsarbetskraft, säger Anna-Karin Hatt, vd för LRF.

Lantbruket – det gröna näringslivet – i Sverige omsätter drygt 80 miljarder per år.

– Med en mångmiljardomsättning så är det här en viktig basnäring men kunskapen bland politiker och andra beslutsfattare om branschen har ändå varit dålig, säger Anna-Karin Hatt.

Detta trots att de gröna näringarnas betydelse blir allt viktigare. Konsumenternas intresse för närproducerad, hållbar mat ökar kraftigt. Lantbrukets betydelse för omställningen till ett fossilfritt samhälle är odiskutabel. Det som växer på åkerfält och i skog kan ersätta bensin och olja samt även plast, betong och till och med kläder. Nu märker LRFs vd att pandemin gjort att intresset bland politiker tydligt ökat.

– En förklaring är den väckta debatten om Sveriges låga självförörjningsgrad på runt 50 procent på livsmedel och vår stora beroende av import. Pandemin har satt ljuset på hur känsligt hela livsmedelssystemet är, säger Anna-Karin Hatt . 

Det görna näringslivsindexet redovisas dels som ett totalindex baserat på företagare inom fem olika branschgrenar/underindex: animalier, trädgårdsodling, växtodling , tjänster&förädling (entreprenad/dryckestillverkare och häst) samt skog. Totalt är det 950 respondenter inom de fem, olika näringsgren.

Frågorna innefattar prisbild, lönsamhet, produktion, efterfrågan och expansionsplaner. Svaren ger jämförelsetal som visar konjunkturutvecklingen. Det första indexet visar att det under pandemiperioden gått bäst för trädgårdsnäringen och köttuppfödarna i Sverige. Efterfrågan på svenska varor fortsätter att öka.

– Jag hoppas att restauranger ska börja köpa in inhemskt livsmedel i högre utsträckning. Även inom den offentliga sektorn finns det en stor potential, eftersom skolor och äldrevård är stora inköpare. Vi har goda förutsättningar att öka produktionen av svenskt kött och grönsaker om efterfrågan fortsätter att öka, säger Anna Karin Hatt.

Indexet för animalieproduktion drar ned totalindexet eftersom mjölkproduktionens priser, som till stor del styrs av den internationella marknaden, har fallit något i år. 

Läs hela rapporten för det gröna näringslivet: https://www.lrf.se/foretagande/omvarldsbevakning/

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Palle Borgströms och LRFs påverkan inom europeiska bondeorganisationen Copa ökar kraftigt18.9.2020 13:17:49 CESTPressmeddelande

LRFs förbundsordförande Palle Borgström blir ny vice ordförande i den Europeiska bondeorganisationen Copa. Han valdes i hård konkurrens med flera internationella kandidater. Omröstningen idag resulterade i stort stöd för en svensk vice ordförande. – Det är en stor ära. För LRFs del innebär det att vi kan bli en ännu mer aktiv del i beslutsfattanden inom Copa och ger oss större chans att påverka EUs agenda. Många stora frågor präglar EU-politiken just nu; Green Deal - EUs tillväxtstrategi för ett klimatneutralt Europa, Farm to fork och nya CAP. Detta kommer att påverka lantbrukare i hela Europa och det är viktigt att vi påverkar frågorna i rätt riktning, säger Palle Borgström om mandatet på två år.

Bra besked för lantbruket och landsbygden17.9.2020 10:47:15 CESTPressmeddelande

Lantbruket har en viktig framtidsroll i Sverige. Det fastslår samarbetspartierna och regeringen genom att säkerställa att landsbygdsprogrammets budget kan bibehållas trots nedskärningar i EU-budgeten. – Det känns bra att Centerpartiet och regeringen inser värdet av den svenska livsmedelsproduktionen. Vår konsumentkampanj för att ”Rädda den svenska maten” har gett den effekt som vi hoppades på. Det här ger oss möjligheter att öka den svenska hållbara livsmedelsproduktionen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Bra besked för lantbruket och landsbygden17.9.2020 09:54:30 CESTPressmeddelande

Lantbruket har en viktig framtidsroll i Sverige. Det fastslår samarbetspartierna och regeringen genom att säkerställa att landsbygdsprogrammets budget kan bibehållas trots nedskärningar i EU-budgeten. – Det känns bra att Centerpartiet och regeringen inser värdet av den svenska livsmedelsproduktionen. Vår konsumentkampanj för att ”Rädda den svenska maten” har gett den effekt som vi hoppades på. Det här ger oss möjligheter att öka den svenska hållbara livsmedelsproduktionen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

40 000 skäl att rädda den svenska maten3.9.2020 14:27:14 CESTPressmeddelande

Rädda den svenska maten! Med den parollen lämnade LRFs förbundsordförande Palle Borgström över svenska konsumenters vädjan till finansminister Magdalena Andersson att inte överge de svenska bönderna. – Sveriges bönder är en förutsättning för svensk livsmedelsförsörjning, utan bönderna blir vi helt beroende av import. När vi jämför med andra jämförbara EU-länder så har de förhandlat sig till rejäla kompensationer från EU till sina nationella lantbruk. Om vi ska klara konkurrensen så måste regeringen satsa på det svenska lantbruket i den kommande budgeten, säger Palle Borgström.

Historiskt beslut att skydda svensk jordbruksmark3.9.2020 12:53:14 CESTPressmeddelande

Varje år försvinner cirka 600 hektar svensk åkermark som aldrig kan återställas. I hela EU förstörs 24 kvadratmeter åkermark per sekund. Men idag tar Jönköpings kommun det historiska beslutet att skydda värdefull jordbruksmark från byggnation och exploatering. – Det beslut kan visa sig bli livsviktigt för den framtida matförsörjningen. Världens befolkning växer samtidigt som jordbruksmarken minskar. Det är en ekvation som inte går ihop och vi hoppas att fler kommuner följer Jönköping, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum