Lantbrukarnas Riksförbund

Svenskt lantbruk stod pall under covid-19

Dela

Sveriges bönder och lantbruk har stått pall under covid-19-pandemin. Det visar det nya branschindex för hela det gröna näringslivet som LRF idag för första gången presenterar. – Slutsatsen är att de gröna näringarna har fortsatt att producera i princip som vanligt. Lantbrukare är vana vid att hantera kriser som torka, smittspridning och sjukdomar. Det har de haft stor nytta av för att snabbt lösa nya problem som haltande logistikkedjor och brist på säsongsarbetskraft, säger Anna-Karin Hatt, vd för LRF.

Lantbruket – det gröna näringslivet – i Sverige omsätter drygt 80 miljarder per år.

– Med en mångmiljardomsättning så är det här en viktig basnäring men kunskapen bland politiker och andra beslutsfattare om branschen har ändå varit dålig, säger Anna-Karin Hatt.

Detta trots att de gröna näringarnas betydelse blir allt viktigare. Konsumenternas intresse för närproducerad, hållbar mat ökar kraftigt. Lantbrukets betydelse för omställningen till ett fossilfritt samhälle är odiskutabel. Det som växer på åkerfält och i skog kan ersätta bensin och olja samt även plast, betong och till och med kläder. Nu märker LRFs vd att pandemin gjort att intresset bland politiker tydligt ökat.

– En förklaring är den väckta debatten om Sveriges låga självförörjningsgrad på runt 50 procent på livsmedel och vår stora beroende av import. Pandemin har satt ljuset på hur känsligt hela livsmedelssystemet är, säger Anna-Karin Hatt . 

Det görna näringslivsindexet redovisas dels som ett totalindex baserat på företagare inom fem olika branschgrenar/underindex: animalier, trädgårdsodling, växtodling , tjänster&förädling (entreprenad/dryckestillverkare och häst) samt skog. Totalt är det 950 respondenter inom de fem, olika näringsgren.

Frågorna innefattar prisbild, lönsamhet, produktion, efterfrågan och expansionsplaner. Svaren ger jämförelsetal som visar konjunkturutvecklingen. Det första indexet visar att det under pandemiperioden gått bäst för trädgårdsnäringen och köttuppfödarna i Sverige. Efterfrågan på svenska varor fortsätter att öka.

– Jag hoppas att restauranger ska börja köpa in inhemskt livsmedel i högre utsträckning. Även inom den offentliga sektorn finns det en stor potential, eftersom skolor och äldrevård är stora inköpare. Vi har goda förutsättningar att öka produktionen av svenskt kött och grönsaker om efterfrågan fortsätter att öka, säger Anna Karin Hatt.

Indexet för animalieproduktion drar ned totalindexet eftersom mjölkproduktionens priser, som till stor del styrs av den internationella marknaden, har fallit något i år. 

Läs hela rapporten för det gröna näringslivet: https://www.lrf.se/foretagande/omvarldsbevakning/

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Regeringen utreder gårdsförsäljning av alkohol – LRF: Ett lyft för hela Sverige14.11.2020 11:01:58 CETPressmeddelande

Här kommer ett glädjebesked till den starkt växande dryckesbranschen: Regeringen utreder möjligheten till gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. ¬– Det är hög tid att Sverige ger en ärlig chans till produktutveckling för dryckestillverkning på landsbygden. Efterfrågan på hantverksmässigt och närproducerade drycker ökar starkt bland konsumenterna. Att tillåta gårdsförsäljning av vin och öl skulle gynna producenterna och hela Sverige, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

Europeiska läkemedelsmyndigheten: Sverige använder minst antibiotika i EU5.11.2020 14:39:51 CETPressmeddelande

Användningen av antbiotika i Sverige är minst antibiotika i EU. Sveriges bönder befäster positionen som världsledande inom god djurhållning. I botten ligger Cypern, Italien och och Spanien. Det visar Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga rapport om antibiotikaanvändning. – Svenska djurbönder kan vara extra stolta. Det är ett bevis på att det dagliga arbetet på gården ger resultat och att Sverige påverkar vår omvärld i positiv riktning, säger LRFs veterinära expert Anna Forslid.

Miljömålet för svensk skog en hägring som hotar landsbygden3.11.2020 08:32:57 CETPressmeddelande

Det svenska miljömålet för Levande skogar kan inte nås, oavsett vilka åtgärder som vidtas. Målen motarbetar dessutom en utveckling av svensk landsbygd. LRF Skogsägarna kräver därför idag en översyn av miljömålet för den svenska skogen. – För att målet ska upplevas som eftersträvansvärt av skogsbrukets aktörer måste det vara motiverande och upplevas som möjligt att nå. Idag är det en hägring som myndigheterna hela tiden flyttar längre bort, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

Vildsvinssmitta bedöms ligga bakom allvarlig salmonella28.10.2020 13:46:22 CETPressmeddelande

Smitta från vildsvin är enligt Jordbruksverket den troliga förklaringen till att den allvarliga salmonellavarianten Choleraesuis upptäckts på två gårdar i Skåne. Denna salmonellatyp har inte funnits på grisar i Sverige på över 40 år, men har nu påvisats hos både vildsvin och tamgrisar. Spåren pekar alltså mot att vildsvin är den troliga källan till smittan i de två tamgrisbesättningarna i Skåne. Vildsvinen kan med andra ord utgöra reservoar och smittspridare för choleraesuis vilket behöver undersökas snarast.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum