Svenska institutet för standarder, SIS

Svenskt ledarskap för global standard inom miljöaspekter i textil

Dela

Politiska initiativ, innovativ forskning och inte minst konsumenters ökande hållbarhetsintresse pekar mot ett behov av ökad cirkularitet inom textilområdet. Enbart modeindustrin står för upp emot tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser*. Många initiativ har tagits och nya lösningar tas fram. Men det saknas gemensamma grunder för arbetet, något som standardisering nu ska bidra med. Ett svenskt standardförslag blir global ISO-standard och det handlar om att sätta en gemensam terminologi för miljöaspekter i textil.

– Gemensam terminologi är en viktig grund för att möjliggöra gemensamma definitioner och därmed samma utgångsläge när vi pratar om miljöaspekter. Idag används flera termer olika beroende på var i den textila värdekedjan, som är utspridd över hela världen, man befinner sig. Om vi enas om gemensamma definitioner och en vokabulär tillsammans med representanter från hela värdekedjan kan vi undanröja de första hindren för att göra textilområdet mer cirkulärt, och även till exempel minska risken för greenwashing, säger Laura Linnala som är projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS.

Standarden som ska vägleda för mer hållbar produktion av textila produkter tas fram inom den globala standardiseringsorganisationen ISO. Arbetet kommer att ledas av SIS med internationella intressenter på textil- och hållbarhetsområdet inom arbetsgruppen ISO/TC 38/WG 35 Environmental Aspects. Det första mötet äger rum i september och standarden beräknas vara klar senast 2023.

– Det är glädjande att vi får leda en global arbetsgrupp inom detta viktiga område. Vi ligger långt fram i kompetens på området i Sverige och visar nu att vi prioriterar dessa frågor, säger Laura Linnala. Att arbetet sker på global nivå är avgörande för att ta hänsyn till den textila värdekedjans globala strukturer. Framöver kommer vi även att undersöka möjligheten att arbeta med frågor som ökad spårbarhet, transparens och klassificering av återvunnen textilråvara.

*Källa Forskning.se "Snabbmode har enorm miljöpåverkan" 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:01:51 CESTPressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Brist på standarder för additiv tillverkning i metall24.6.2020 09:00:20 CESTPressmeddelande

Additiv tillverkning, även kallad 3D-printning, i metall är en relativt ny teknik som utvecklats snabbt och haft en stark marknadstillväxt. Men brist på standarder riskerar att bli ett hinder i utvecklingen och fortsatt tillväxt. Det framkommer i en kartläggning som genomförts av metallforskningsinstitutet Swerim, SIS, Chalmers tekniska högskola och RISE. Resultatet ska nu användas till att utveckla standardiseringen på området.

Kostnadsfria standarder ska underlätta organisationers krishantering21.4.2020 09:01:06 CESTPressmeddelande

Som en följd av corona-utbrottet tillgängliggörs nu kostnadsfritt ett antal ISO-standarder som företag och andra organisationer kan använda som stöd i sin krishantering kring den pågående covid-19-pandemin. Det handlar om standarder för riskhantering, krishantering, samhällssäkerhet och kontinuitetshantering. SIS erbjuder nu svenska företag och organisationer att använda sig av dessa standarder kostnadsfritt under en begränsad tid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum