Patent- och registreringsverket

Sverige bör ta en framskjuten roll i AI- utvecklingen

Dela

Som ett av världens mest innovativa länder bör Sverige ta en framskjuten position i den internationella utvecklingen kring AI och immaterialrätt. Det slår PRV fast i ny promemoria som tagits fram efter samtal med representanter från akademi och näringsliv.

AI har redan etablerats som en viktig ekonomisk generator. Utanför traditionella näringslivsgrenar har ”data mining” etablerats som en disciplin som med omfattande inverkan på samhällsekonomin men också inom politik, offentlig förvaltning, opinionsbildning och på snart sagt varje tänkbar aspekt av samhället. Inom tillverkningsindustri sker produktutveckling med ett betydande inslag av artificiell intelligens. I kulturella och kreativa näringar används AI redan idag.

Utvecklingen är exponentiell, men aktörerna är ändå eniga om att en viss mänsklig inverkan kommer att vara nödvändig under överskådlig tid. Förr eller senare kommer vi dock att nå en brytpunkt där graden av mänsklig intervention blir så obetydlig att den traditionella immaterialrätten möjligen inte blir tillämplig. Frågan är då hur lagstiftningen behöver anpassas för att säkerställa att det finns hållbara incitament för mänsklig innovation och entreprenörskap.

– Det handlar om stora ekonomiska intressen. Som ett av världens mest innovativa länder bör Sverige vara med och styra diskussionen. Därför tycker vi bland annat att det är viktigt med en utredning så att Sverige kan komma till förhandlingsbordet med genomtänkta förslag på ett förhållningssätt, säger Christian Nilsson Zamel, senior jurist på Patent- och registreringsverket och svensk delegat i FN:s organ för immaterialrätt, WIPO.

Redan idag skapas uppfinningar och konstnärliga verk med hjälp av artificiell intelligens (AI). Det ställer nya krav på lagstiftningen och Sverige bör vara med och driva frågan i framtida internationella förhandlingar.

Frågan är högaktuell och diskuteras världen över.

– Så länge en person är med och matar in något i AI:n kan vår nuvarande lagstiftning fungera. Då kan personen som gjorde inmatningen möjligen vara uppfinnare eller upphovsman. Men ganska snart kommer det komma uppfinningar och verk som är helt självständigt skapade av en AI och då måste vi vara beredda, säger Christian Nilsson Zamel

Promemorian är ett initiativ av PRV där en expertgrupp på PRV har sammanfattat myndighetens syn efter diskussioner med representanter för akademi och näringsliv.

 


Faktaruta:

I promemorian från PRV slår man bland annat fast att det är önskvärt om:

- Regeringens AI-strategi ”Nationell inriktning för artificiell intelligens” kompletteras med ett immaterialrättsperspektiv.

- Sverige tar en aktiv roll i frågor relaterad till AI och immaterialrätt.

- Regeringen tar fasta på samspelet mellan AI/innovation/immaterialrätt i framtida utredningar rörande AI som tillväxtfaktor för Sverige.

- Regeringen initierar en större tvärdisciplinär utredning kring AI som konkurrensfördel i ett tillväxtperspektiv.

Nyckelord

Kontakter

Om

Patent- och registreringsverket
Patent- och registreringsverket
Vallhallavägen 136
102 42 Stockholm

08-782 27 00http://www.prv.se

PRV (Patent- och registreringsverket) är myndigheten för immaterialrätt, såsom patent, varumärke, design och upphovsrätt, och arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant med syfte att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.

Följ Patent- och registreringsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Patent- och registreringsverket

Svensk teknologi i fokus när uppfinnarduo nomineras för nanosolceller som laddar sig själva4.5.2021 12:00:00 CEST | Pressmeddelande

Henrik Lindström och Giovanni Fili är uppfinnarduon bakom en ny typ av solcellsteknik. Nu har deras vidareutveckling av nanocellsteknologi nominerats i EPO:s European Inventor Awards 2021. De nomineras för den tunna flexibla solcellsfilm som innehåller ett lager med 1000 gånger högre ledningsförmåga än tidigare solceller. Effekten blir att solcellerna kan bli en pålitlig energikälla även inomhus. Råvarorna i tillverkningen är billigare än traditionella solceller och skonsammare mot miljön. Materialet kan likna läder, borstat stål eller trä till exempel. De första konsumentprodukterna, ett par självladdande hörlurar och en cykelhjälm, lanseras nu i år.

Sverige i världstoppen över innovation inom tech-området10.12.2020 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Sverige ligger i världstoppen över antal internationella patentansökningar inom området smart teknologi, även kallad fjärde industriella revolutionens teknologier. I snitt ökade antalet patentansökningar på området smart teknologi med 22,6 procent under åren 2012–2018 vilket är högst bland alla Europas länder, och högre än den genomsnittliga ökningen globalt. Det visar den senaste studien från det europeiska patentverket EPO (European Patent Office).

”Det handlar om att ta tillvara Sveriges forskningsresultat” – PRV välkomnar Innovationsstödsutredningen16.10.2020 14:45:04 CEST | Pressmeddelande

Med Innovationsstödsutredningen stakar Sverige ut en ny väg mot ökad konkurrenskraft och ett starkare samhälle. PRV, Patent- och registreringsverket, har bidragit till utredningen genom att rikta fokus på immaterialrättens roll för hur forskning leder till innovation. Kompetent hantering av forskningsresultat med hjälp av immaterialrättsliga verktyg är en nyckel till framgångsrika resultat, både i form av kommersialisering och av samhällsförbättringar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum