Europeiska InvesteringsbankenEuropeiska Investeringsbanken

Sverige: EU:s bank EIB stöttar lågenergihus för klimatomställning genom 75 miljoner Euro lån till SKB

Dela

EU:s bank, Europeiska investeringsbanken, EIB, ger ett nytt lån till SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) på 800 miljoner SEK (ca EUR 75,1mn) för att bygga lågenergihus i Stockholm. Energiförbrukningen i dessa nya byggnader kommer att vara ungefär 25% lägre än myndighetskraven.

Spaden i marken för SKB byggnadsprojekt för lågenergihus, 1. Copyright: SKB.
Spaden i marken för SKB byggnadsprojekt för lågenergihus, 1. Copyright: SKB.

Europeiska investeringsbanken, EIB, är en av världens tyngsta aktörer när det kommer till finansiering av hållbar omställning. Som första svenska bostadsföretag fick SKB ett lån från EIB på 550 miljoner kronor (circa EUR 57.8 miljoner) år 2017. Nu förnyas förtroendet med en större investering, då SKB och EIB har enats om ett lån på 800 miljoner kronor för att bygga energieffektiva bostadsfastigheter i Kista och på Södermalm i Stockholm.

Europeiska investeringsbankens vice-president, Thomas Östros kommenterade:

- EIB:s åtagande som EU:s klimatbank och det fokus som finns just nu på energieffektiva byggnader är särskilt viktig just nu. Efterfrågan på energi effektiva lösningar har ökat markant efter den ryska invasionen av Ukraina. Vi är därför glada att kunna stötta ny teknik och marknaden inom detta område, och på detta sätt höja ribban för nya, mer klimatvänliga byggnadsstandarder.

Behålla tempot i en konkurrensutsatt bransch

SKB:s VD, Ingrid Gyllfors, sa:

- Vi är stolta över att EIB ger oss ett förnyat förtroende av EIB, vilket visar att vi ses som en aktör som driver på en hållbar omställning. I en tid när vi ser att byggen och utvecklingsprojekt börjar stanna av, då branschen pressas av stigande material- och energipriser, innebär detta att vi kan fortsätta hålla tempo i våra energieffektiva projekt.

Energiförbrukning under kraven

Lånet ska finansiera byggandet av energieffektiva bostadsfastigheter i två av SKBs nyproduktionsprojekt. Det gäller ett kvarter på östra Södermalm med 153 lägenheter och ett kvarter i Kista med 164 lägenheter. Energiförbrukningen i fastigheterna kommer att ligga under 55kWh per kvadratmeter och år, vilket är cirka 25 procent under det svenska myndighetskravet.

Under 2021 investerade EIB över € 200 miljoner i lån till svenska lågenergiprojekt gällande både offentliga, kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter.

Om Europeiska investeringsbanken:

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens bank, som ägs av EU:s tjugosju medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Europeiska investeringsbanken är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. EIB-gruppen har fastställt ”att säkerställa en rättvis omställning för alla” som ett av de fyra övergripande målen i sin färdplan för klimatbanken 2025, Climate Bank Roadmap 2025. EIB:s ambition är att stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet under årtiondet fram till 2030 och anpassa all sin nya verksamhet till målen och principerna i Parisavtalet.

Om SKB:

SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 92 000 medlemmar. Med fler än 8 200 lägenheter i huvudstaden och sex närliggande kommuner är SKB den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Föreningen bygger och förvaltar bostäder som hyrs ut till medlemmarna i form av kooperativa hyresrätter. SKB är i sin storlek och upplåtelseform, en unik verksamhet som skapar variation på bostadsmarknaden. Lägenheterna, uppförda från 1917 till idag, förmedlas efter turordningsprincip och föreningen är öppen för alla. Den verkställande organisationen har 140 medarbetare och drivs på företagsmässiga villkor som en ekonomisk förening där överskottet återinvesteras i verksamheten.

För mer information, besök www.skb.org

För mer information, kontakta:

Joakim Wernersson, ekonomi- och finanschef SKB, joakim.wernersson@skb.org, Tel.:00 46 8 704 61 01

Ingrid Gyllfors, VD, SKB ingrid.gyllfors@skb.org, Tel.: 00 46 8 7046146

EIB: Ulf Bergström, u.bergstrom@ext.eib.org, Tel.: 00 46 708 20 35 40

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Spaden i marken för SKB byggnadsprojekt för lågenergihus, 1. Copyright: SKB.
Spaden i marken för SKB byggnadsprojekt för lågenergihus, 1. Copyright: SKB.
Ladda ned bild
SKB:s VD Ingrid Gyllfors. Copyright: SKB.
SKB:s VD Ingrid Gyllfors. Copyright: SKB.
Ladda ned bild
EIB:s Vice-President, Thomas Östros. Copyright EIB.
EIB:s Vice-President, Thomas Östros. Copyright EIB.
Ladda ned bild
SKB:s byggprojekt Torshamn, Kista Äng, för lågenergihus. Bild 1. Copyright: SKB.
SKB:s byggprojekt Torshamn, Kista Äng, för lågenergihus. Bild 1. Copyright: SKB.
Ladda ned bild
SKB:s byggprojekt Torshamn, Kista Äng, för lågenergihus. Bild 2. Copyright: SKB.
SKB:s byggprojekt Torshamn, Kista Äng, för lågenergihus. Bild 2. Copyright: SKB.
Ladda ned bild
Europeiska Investeringsbanken, huvudkontor, Luxemburg. Copyright: EIB.
Europeiska Investeringsbanken, huvudkontor, Luxemburg. Copyright: EIB.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Europeiska Investeringsbanken
Europeiska Investeringsbankenhttp://www.eib.org

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.  Europeiska investeringsbanken är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. EIB-gruppen ska stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet fram till 2030, samt mer än 50 % av EIB:s finansiering ska gå till klimat till 2025.

 

Följ Europeiska Investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska Investeringsbanken

Ytterligare en halv miljard till svenska mikroföretag - svenska fintechbolaget Froda får EU-finansiering30.11.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Det svenska fintech-bolaget Froda får finansiering av Europeiska investeringsfonden för att fortsätta stödja innovativa svenska småföretag genom EU-programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI). Programmet samfinansieras av Europeiska unionen, Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF). Med stödet kan Froda låna ut ytterligare över en halv miljard till svenska småföretagare.

Förverkligade klimatdrömmar-fotoutställning invigs i Malmö 25/1124.11.2022 15:36:29 CET | Pressmeddelande

24/11/2022 Fredagen den 25/11 inviger EU:s bank, Europeiska investeringsbanken (EIB), samt Malmö Stad en fotoutställning i centrala Malmö, på Malmö Live. Fotoutställningen visar 21 innovativa och klimatvänliga projekt för ökad hållbarhet, som EIB nyligen har finansierat i Sverige och som visar hur EU stödjer den gröna omställningen i svenska projekt. Bilderna kompletteras av bildtexter som förklarar hur EU stödjer grön energi, hållbara transporter, innovativ återvinning, vattensnåla duschar och andra innovationer i Sverige.

Majoriteten svenskar anser att kriget i Ukraina och de höga energipriserna bör påskynda den gröna omställningen27.10.2022 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

EIB pressmeddelande 27/10/2022 Stockholm/Luxemburg Majoriteten svenskar anser att kriget i Ukraina och de höga energipriserna bör påskynda den gröna omställningen 55% anser att Rysslands invasion av Ukraina och konsekvenserna av denna bör vara en drivkraft för att påskynda den gröna omställningen. 74% anger att vi kommer att gå mot en global katastrof om vi inte drastiskt minskar vår energiförbrukning och varukonsumtion under de kommande åren. 63% är för en hård beskattning av mycket förorenande varor och tjänster, såsom stadsjeepar och lufttransport. 60% är för en indexering av energipriserna till förbrukningen per hushåll: ju mer man förbrukar, desto dyrare blir elen.

EU:s bank EIB stöttar AB Volvos industriforskning inom ny, innovativ, ren transportteknik för elfordon med ett lån på 500 miljoner euro26.10.2022 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 26/10/2022 Luxemburg/Stockholm EU:s bank EIB stöttar AB Volvos industriforskning inom ny, innovativ, ren transportteknik för elfordon med ett lån på 500 miljoner euro EIB lånar ut 500 miljoner euro till Volvokoncernen i Sverige. EIB-lånet kommer att stödja investeringar i forskning, utveckling och innovation i teknik för kommersiella elfordon, aktiv och passiv säkerhet och självkörande fordon, samt i förbättrad energieffektivitet i system som inte är relaterade till framdrivningen. Projektet kommer att skapa cirka 900 arbetstillfällen inom forskning och utveckling i Europa, framför allt i Sverige och Frankrike, och en gradvis minskning av fordonsbranschens koldioxidutsläpp.

Nordiska investeringsbanken och Europeiska investeringsbanken stärker samarbetet om grön omställning i Östersjöregionen28.9.2022 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

GEMENSAMT PRESSMEDDELANDE 2022/09/28 Stockholm/Luxemburg/Helsingfors den 28 september 2022 Högnivåmötet mellan de två internationella finansinstituten bekräftar de gemensamma målen om klimatet, energi och innovation. Under de senaste fem åren har samarbetet resulterat i cirka 10 miljarder euro i samfinansierade projekt och mer investeringar kommer framöver. Högsta ledningen för Nordiska investeringsbanken (NIB) och Europeiska investeringsbanken (EIB) träffades i Luxemburg i dag för att diskutera framtida samarbeten mellan de två institutionerna. Besöket skedde i anslutning till NIB:s styrelsemöte i Luxemburg, efter EIB:s besök på NIB:s huvudkontor i Helsingfors 2019. De två bankerna diskuterade en mängd olika ämnen, inbegripet den europeiska gröna given, inverkan av kriget i Ukraina, energikrisen i Europa och behovet av att investera i nya energikällor och ny teknik samt mobilisera den privata sektorn för att attrahera fler investeringar i hållbar infrastruktur samt finansiera forsknin

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum