Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Sverige får allt fler apotek och e-handeln ökar kraftigt

Dela

Apotekens e-handel växer kraftigt och antalet apotek fortsätter att öka. Idag finns över 1 400 apotek i landet. Det framgår av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets årliga rapport om apoteksmarknadens utveckling.

TLV:s uppföljning av apoteksmarknadens utveckling visar på en fortsatt etablering av fysiska apotek, men det har skett en avmattning i tillväxttakten.
 
– Sedan 2009 har Sverige fått en nettoökning av 474 apotek och öppethållandet har ökat, vilket visar på en god tillgänglighet till apoteksservice. Vi ser att e-handeln tar marknadsandelar, vilket bidrar till ökad konkurrens och prispress på varor med fri prissättning, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV.
 
De senaste åren har apotekens e-handel vuxit kraftigt och samtliga apotekskedjor har etablerat e-handelsapotek. E-handeln av receptbelagda läkemedel växte med 40 procent i antal förpackningar och 20 procent i försäljningsvärde under 2017.
 
Apoteken får 4,8 miljarder i ersättning
 
TLV är den myndighet som bestämmer hur hög ersättning som apoteken ska få för att expediera receptbelagda läkemedel, den så kallade handelsmarginalen. Handelsmarginalen ökade från cirka 4,7 miljarder kronor 2016 till cirka 4,8 miljarder kronor 2017. Resterande del av apotekens bruttoresultat kommer från intjäning på parallellhandlade läkemedel, handelsvaror, receptfria läkemedel och läkemedel utanför förmån.
 
I rapporten skriver TLV att marknaden på en övergripande nivå visar en god försäljningsutveckling och lönsamhet och att det finns förutsättningar för en fortsatt god tillgänglighet till läkemedel och kvalificerad rådgivning.
 
–Utifrån vad som framkommit i den uppföljning som vi nu presenterar ser vi för närvarande inget behov av att aktualisera en ny översyn av handelsmarginalens nivå eller utformning, säger Gunilla Rönnholm. TLV fortsätter framöver att följa apoteksmarkandens utveckling bland annat när det gäller tillgänglighet, service och lönsamhet.
 
 
Om rapporten
Rapporten är andra uppföljningen av apoteksmarknadens utveckling efter den senaste översynen som gjordes 2014-2015. Rapporten innehåller en bedömning av hur marknaden förväntas utvecklas till och med 2019.

Kontakter

Vid frågor, kontakta kommunikationschef Maria Bjurö, tfn: 08-562 254 12, maria.bjuro@tlv.se.

Länkar

Om

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

http://tlv.se

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som beslutar om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i läkemedelsförmånerna, som också kallas högkostnadsskyddet. TLV beslutar även vilken tandvård som ska omfattas av högkostnadsskyddet i det statliga tandvårdsstödet.


Vi ansvarar också för reglerna för utbyte av läkemedel på apotek och den ersättning apoteken ska få för att expediera receptbelagda läkemedel.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som det offentliga satsar på läkemedel, apotek och tandvård. Det gör vi bland annat genom reglering, ersättning och uppföljning av marknaderna.

Följ Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Fler apotek i glesbygd kan få bidrag28.5.2020 14:59:05 CESTPressmeddelande

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket vill ändra reglerna så att fler apotek i glesbygd ska kunna få bidrag. Det skriver myndigheten i en rapport till regeringen. * ­Kunder ska kunna hämta ut läkemedel och få rådgivning även i glesbygden, säger biträdande enhetschef Gunilla Rönnholm på TLV. I korthet innebär de nya reglerna att maxgränsen för försäljningsintäkter från receptförskrivna läkemedel höjs och att kraven på öppethållande sänks. * ­De nya gränserna är bättre anpassade till dagens förutsättningar och ger apoteken bättre möjlighet att hantera de utmaningar som de möter, vilket kommer att gagna de kunder som nyttjar apoteken, säger Gunilla Rönnholm. TLV föreslår att de nya reglerna träder i kraft i sommar och att de ska gälla retroaktivt för hela verksamhetsåret 2020. TLV bedömer att fler än 50 apotek kan vara berättigade till glesbygdsbidrag med de nya reglerna och det bedöms kosta omkring femton miljoner kronor varje år. Faktaruta om glesbygdsbidraget TLV ansvarar för det bidr

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum