Svenska institutet för standarder, SIS

Sverige hakar på Europastandardiseringen för hyperloop

Dela

Hyperloop definieras som ett framtida säkert, snabbt och energieffektivt system för att transportera människor och varor mellan städer och länder. Det var entreprenören Elon Musk som först utvecklade konceptet. Nu engagerar sig Sverige i den europeiska standardiseringen via Svenska institutet för standarder, SIS, med Trafikverket som deltagare.

– Med hyperloop syftar man på automatiserade fordon som, med hjälp av magnetisk levitation, transporteras genom nätverk av lågtrycksatta rör vilka förbinder städer och logistikcentra. Med hastigheter som överstiger både flyg och höghastighetståg förväntas ett hyperloop-system i Europa bidra kring hållbarhet och ekonomisk tillväxt. Standardiseringen ska medverka till att uppnå ett säkert och interoperabelt transportsystem, säger Linnéa Sundström, projektledare på SIS.

Under första hälften av 2020 bildade de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC en kommitté med experter, och det är här Sverige kommer att medverka och påverka standardiseringen. Eftersom både europeiska och internationella aktörer nu investerar i utvecklingen blir standardisering avgörande för att uppnå en sammanhängande utbyggnad av hyperloop-system. 

SIS kommer i första hand att bidra till inventering av standarder med relevans för hela systemet samt påverka kring definitioner och generella krav. Det sker tillsammans med experter, och fler organisationer är välkomna att delta i standardiseringsarbetet.

– Trafikverket arbetar för att befintliga transportsystem utvecklas men följer också utvecklingen inom nya innovativa transportsystem som kan komplettera de klassiska redan existerande systemen. Vår förhoppning är att svensk industri tar tillfället i akt att delta i arbetet med utvecklingen av hyperloop. Vi bevakar utvecklingen av hyperloop och maglev i vår FOI-verksamhet där även grundläggande standardiseringsfrågor är intressanta att titta på, säger Christer Löfving, strateg på Trafikverket.

– Vi behöver vara med och påverka standardiseringen i ett tidigt skede, inte minst för svensk konkurrenskraft. I EU-kommissionens Strategi för hållbar och smart mobilitet omnämns hyperloop-system och under 2021 kommer vi att kunna ta del av hur det regulatoriska ramverket för hur ett säkert system kan utformas. Det blir bra underlag att ha med sig som grund i standardiseringsarbetet framöver, säger Linnéa Sundström.

Läs mer

EU-kommissionens Strategi för hållbar och smart mobilitet

CEN/CENELEC Joint Technical Committee for standardization of hyperloop systems

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standardisering sprids och tillämpas i Sverige. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder. SIS är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Nu ska standarder för hjälmar bli ännu bättre22.2.2021 07:57:24 CET | Pressmeddelande

Nu tar Sverige, via Svenska institutet för standarder, en ännu mer ledande roll i hjälmstandardiseringen genom att ta över det europeiska sekretariatet för hjälmar. – Av tradition har Sverige medverkat i standardiseringsarbetet för säkerhet på hjälmar under decennier. Hjälmen är den bästa livförsäkringen om olyckan är framme och det finns fortfarande mycket att göra för att få fram ännu säkrare hjälmar, säger Peter Halldin som blir ordförande i arbetet. Konsumentverket går in som huvudfinansiär för sekretariatet, vilket är i linje med myndighetens långsiktiga arbete för hjälmars säkerhet för att i förlängningen ge konsumenten bästa möjliga skydd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum