Business Region Göteborg AB

Sverige har miljardöverskott i handeln med Kina

Dela

Sveriges export till Kina överstiger importen för första gången på tretton år. Främsta orsaken är en rekordartad ökning av personbilsexporten från Göteborg. Under första halvåret ökade försäljningen av svenska bilar till Kina med 1,4 miljarder kronor.

Inte sedan 2004 har det totala handelsnettot för Sveriges affärer med Kina varit positivt. Förklaringen finns att hämta i utvecklingen för Göteborgsregionens fordonskluster och de alltmer utvecklade affärsrelationerna mellan Sverige och Kina. Personbilsexporten till Kina ökade 71 procent under första halvåret, jämfört med samma period föregående år, enligt en analys från Business Region Göteborg.

Totalt ökade värdet av den svenska exporten av personbilar med 13 procent, rensat för inflationen, enligt årets andra konjunkturrapport från Business Region Göteborg. USA står fortfarande för den största andelen av fordonsbranschens export. Så har det varit sedan halvårsskiftet 2015. Exporten av personbilar till USA fortsatte att växa under första halvåret i samma takt som förra året och ligger kvar på en jämförelsevis mycket hög nivå.

Under första halvåret uppgick Sveriges totala produktexport till Kina till 30 miljarder kronor medan vi importerade till ett värde av 29 miljarder kronor. Det gav ett totalt handelsnetto på 1 miljard kronor.

- Sedan 2004 har mycket hänt i de två ländernas ekonomier, industristrukturer och handelsmönster. Den senaste tiden har vi sett ett allt mer utvecklat samarbete mellan fordonsindustrins aktörer i Göteborgsregionen och kinesiska aktörer. Det har skapat goda förutsättningar för svenska produkter, framförallt för personbilar, på den kinesiska marknaden, säger Peter Warda, analytiker vid Business Region Göteborg.

Konjunkturen fortsätter att vara het i Göteborgsregionen. Business Region Göteborg räknar nu in 29 kvartal i rad med jobbtillväxt. Men ökningen av sysselsättningen har mattats av. Under andra kvartalet ökade sysselsättningen med 1,4 procent, vilket är en halvering av de senaste årens ökningstakt. Samtidigt ligger arbetslösheten bland utrikes födda på en fortsatt hög nivå.

- Regionens nya jobb fortsätter att skapas i och kring bygg- och fordonsindustrierna samt ICT. Stadsutvecklingsprojekten i Göteborgsregionen kräver löpande påfyllning av arbetskraft.

- Det finns utrymme för företagen att växa mer, men svårigheterna för vissa branscher att hitta personal med rätt kompetens är ett hinder för att öka tillväxttakten ytterligare, säger Peter Warda.

För mer information om exporten från Göteborgsregionen och den regionala konjunkturens utveckling går det bra att kontakta Henrik Einarsson, ansvarig för analysavdelningen vid Business Region Göteborg: 031-367 61 27, henrik.einarsson@businessregion.se

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Nyckelord

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Norra Hamngatan 14
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Regeringsuppdrag ger Göteborgsregionen fler besök av internationella beslutsfattare9.1.2019 14:45Pressmeddelande

Energimyndigheten ger Svenska Miljöinstitutet IVL i uppdrag att driva regeringsuppdraget Smart City Sweden. Genom en utökad satsning på demonstrationsplattformen Smart City Sweden gemensamt med andra regioner och aktörer, kommer goda exempel från hela landet att visas upp i syfte att öka spridningen av svenska smarta lösningar för hållbara städer. Business Region Göteborg kommer att ansvara för besöksverksamheten i Göteborgsregionen.

Investeringar i forskning och utveckling når nya rekordnivåer i Västra Götaland23.11.2018 11:10Pressmeddelande

Västra Götaland stod för drygt 90 procent av näringslivets ökning av forsknings- och utvecklingsinvesteringar i Sverige 2017. Totalt satsades en tredjedel av de privata FoU-investeringarna i Västra Götaland. Det visar ny statistik från SCB. – Siffrorna är ett tydligt kvitto på att näringslivet känner tillit till att investera här, säger Maria Strömberg, avdelningschef kluster och innovation på Business Region Göteborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum