Business Region Göteborg AB

Sverige har miljardöverskott i handeln med Kina

Dela

Sveriges export till Kina överstiger importen för första gången på tretton år. Främsta orsaken är en rekordartad ökning av personbilsexporten från Göteborg. Under första halvåret ökade försäljningen av svenska bilar till Kina med 1,4 miljarder kronor.

Inte sedan 2004 har det totala handelsnettot för Sveriges affärer med Kina varit positivt. Förklaringen finns att hämta i utvecklingen för Göteborgsregionens fordonskluster och de alltmer utvecklade affärsrelationerna mellan Sverige och Kina. Personbilsexporten till Kina ökade 71 procent under första halvåret, jämfört med samma period föregående år, enligt en analys från Business Region Göteborg.

Totalt ökade värdet av den svenska exporten av personbilar med 13 procent, rensat för inflationen, enligt årets andra konjunkturrapport från Business Region Göteborg. USA står fortfarande för den största andelen av fordonsbranschens export. Så har det varit sedan halvårsskiftet 2015. Exporten av personbilar till USA fortsatte att växa under första halvåret i samma takt som förra året och ligger kvar på en jämförelsevis mycket hög nivå.

Under första halvåret uppgick Sveriges totala produktexport till Kina till 30 miljarder kronor medan vi importerade till ett värde av 29 miljarder kronor. Det gav ett totalt handelsnetto på 1 miljard kronor.

- Sedan 2004 har mycket hänt i de två ländernas ekonomier, industristrukturer och handelsmönster. Den senaste tiden har vi sett ett allt mer utvecklat samarbete mellan fordonsindustrins aktörer i Göteborgsregionen och kinesiska aktörer. Det har skapat goda förutsättningar för svenska produkter, framförallt för personbilar, på den kinesiska marknaden, säger Peter Warda, analytiker vid Business Region Göteborg.

Konjunkturen fortsätter att vara het i Göteborgsregionen. Business Region Göteborg räknar nu in 29 kvartal i rad med jobbtillväxt. Men ökningen av sysselsättningen har mattats av. Under andra kvartalet ökade sysselsättningen med 1,4 procent, vilket är en halvering av de senaste årens ökningstakt. Samtidigt ligger arbetslösheten bland utrikes födda på en fortsatt hög nivå.

- Regionens nya jobb fortsätter att skapas i och kring bygg- och fordonsindustrierna samt ICT. Stadsutvecklingsprojekten i Göteborgsregionen kräver löpande påfyllning av arbetskraft.

- Det finns utrymme för företagen att växa mer, men svårigheterna för vissa branscher att hitta personal med rätt kompetens är ett hinder för att öka tillväxttakten ytterligare, säger Peter Warda.

För mer information om exporten från Göteborgsregionen och den regionala konjunkturens utveckling går det bra att kontakta Henrik Einarsson, ansvarig för analysavdelningen vid Business Region Göteborg: 031-367 61 27, henrik.einarsson@businessregion.se

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Nyckelord

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Norra Hamngatan 14
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Göteborgs innovativa transportlösningar lockar hit delegation från åtta länder14.9.2018 13:03Pressmeddelande

Städer världen över måste utveckla sina transportlösningar för att öka rörligheten och minska utsläppen. Göteborg, som är först i världen med att undersöka samspelet mellan självkörande fordon och långsiktig stadsplanering, visar den 17 och 18 september upp den senaste utvecklingen när staden gästas av en internationell delegation från åtta länder. På programmet står bland annat provkörning av eldrivna lastcyklar längs Stora Hamnkanalen.

Kraftig ökning av företagens lönesumma20.6.2018 15:33Pressmeddelande

Företagens lönesumma i Göteborgsregionen ökar kraftigt och landar på nära sju procent vilket är rejält högre än rikssnittet. Det framgår av årets andra Konjunkturrapport som Business Region Göteborg presenterar i dag. – Merparten av lönesumman består av att det skapats fler nya högkvalificerade och högavlönade jobb i regionen inom den privata sektorn, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum