BioInnovation

Sverige måste effektivisera arbetet kring hållbarhet kopplad till bioekonomin – nu inleds förstudie

Dela

I höstas beslutade innovationsprogrammet BioInnovation att öppna en förstudie för att utreda hur man kan bygga vidare på framtagna standarder för bioekonomin. Målet med förstudien är att formulera ett projekt som kan stödja den biobaserade industrin i stort när det gäller hållbarhetsfrågor. Swedish Standards Institute (SIS) fick förtroendet att projektleda och koordinera arbetet då de lett framtagandet av de gällande standarderna. Förstudien består bland annat av två workshops och vid den första samlades ett femtiotal intressenter i Svenskt Näringslivs Hus för att vara med och påverka. 

– Standarder ger en bra grund för ett gemensamt arbetssätt och en trovärdig kommunikation gällande hållbarhetsfrågor. I det här fallet är de framtagna standarderna ganska övergripande och mer detaljer behövs för att dra full nytta av dem. Dessutom ser man ett behov av ytterligare aktiviteter såsom datainsamling, kommunikationsmaterial med mera, berättar Maria Gustafsson, SIS projektledare samt koordinator för förstudien.

Inför den inledande workshopen den 20 januari hade SIS i samarbete med IKEM, Skogsindustrierna, Svebio, Södra, Domsjö, Mondi, Sekab och Innventia tagit fram ett antal frågeställningar och idéer. Under workshopen presenterades förslag till kommande aktiviteter och en givande diskussion uppstod. Mottagandet var positivt och gav bra input för kommande arbete.  I workshopen medverkade intressenter från bl.a. skog-, textil- och bioenergisektorn.

– Det är tydligt att behovet av ett sådant här projekt finns och jag ser fram emot de fortsatta diskussionerna! fortsätter Maria Gustafsson.

Förstudien har titeln Operationalisering av hållbarhetskriterier och LCA för den biobaserade sektorn i Sverige, och ska bl.a. utreda vilka aktiviteter kopplade till hållbarhet och livscykelanalyser det finns önskemål om och behov av. I nästa workshop bjuds nya intressenter från branschen in och ett förslag planeras att lämnas till BioInnovations styrelse i april.

– Dessa insatser kan ge viktiga insikter i hur man kan få kunder att välja hållbara alternativ. En ökad betalningsvilja för hållbarhet bidrar till ökat förädlingsvärde av den svenska bioråvaran, och därmed till ökad internationell konkurrenskraft i den svenska biobaserade sektorn. Det är viktiga mål för BioInnovation att bidra till, säger Per Edström, tf. programchef i BioInnovation.

För mer information kontakta:

Maria Gustafsson, Projektledare, SIS, Swedish Standards Institute  
Mobil 072 280 19 40, E-post: maria.gustafsson@sis.se

Sara Ullmark, kommunikationsansvarig, BioInnovation
Mobil: 070 386 79 94, E-post: sara.ullmark@bioinnovation.se

För att se det här innehållet från mb.cision.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

 

 

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan kan den fungera som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Pressinbjudan till webbinarium: Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk1.6.2020 10:50:00 CEST | Pressinbjudan

Projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk har tagit fram olika verktyg gällande hållbarhet för skogsråvara. Projektet samlar 20 organisationer från hela den skogliga värdekedjan som samverkat för att förenkla kommunikationen och höja kunskapen kring dessa frågor. Detta har skett genom metodutveckling och sammanställning av information och data. På så sätt vill projektet bidra till omställningen till en bioekonomi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum