Sida

Sverige och Liberia värdar för Västafrikas första officiella havsmiljökonferens någonsin

Dela

Idag invigs Blue Oceans Conference i Liberias huvudstad Monrovia – den första stora officiella havsmiljökonferensen i Västafrika. Mötet är startskottet för att bygga vidare på det engagemang som FN:s havskonferens skapade och vända den negativa utvecklingen när det gäller havsmiljön i den afrikanska regionen.

”Många utsatta människors liv är helt beroende av havet, till exempel för sin inkomst. Att bevara och hållbart nyttja våra hav och marina resurser är en viktig del av Sidas övergripande målsättning att bekämpa fattigdom, motverka klimatförändringar och gynna en hållbar utveckling”, säger biståndsmyndigheten Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Idag har Liberia och hela Västafrika stora problem med plastskräp och andra föroreningar; inklusive orenade avlopp och avrinning från jordbruksmark, samt överfiske, förlust av biologisk mångfald och kusterosion på grund av klimatförändring och förlust av viktiga kustekosystem. Det finns därför ett skriande behov av bättre miljöövervakning, stöd till forskning och kraftfulla politiska insatser för att mildra de negativa effekterna och bygga kapacitet för att hantera miljö- och klimatförändringarna.

Syftet med "Blue Oceans Conference" är att höja medvetenheten om havsmiljön och dess betydelse för en hållbar utveckling i Liberia och hela Västafrika, samt att identifiera innovativa lösningar för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av Afrikas marina miljö. Konferensen har fyra övergripande teman: marina föroreningar, klimatförändring, hållbart fiske och blå ekonomi.

”Vi på svenska ambassaden ser mycket fram emot konferensen och hoppas att den ska bli en vändpunkt för havsmiljöarbetet i Liberia, Västafrika och den afrikanska regionen”, säger Ingrid Wetterqvist, Sveriges ambassadör i Liberia.

Konferensen arrangeras av Liberias regering i samarbete med Sveriges ambassad i Monrovia, och med stöd från den svenska biståndsmyndigheten Sida. Den pågår 18 – 21 mars i Liberias huvudstad Monrovia. Från Liberias sida sitter landets Naturvårdsverk, havsmyndighet (Liberia Maritime Authority, LiMA) och Fiskerimyndighet (National Fisheries and Aquaculture Authority, NaFAA) i konferensens styrgrupp.

Under konferensens första dag kommer det att anordnas en strandstädningsdag för att höja allmänhetens medvetenhet om och engagemang i det växande problemet med plastskräp i haven och kustmiljön.

”FN:s havskonferens i New York 2017 med Sverige och Fiji som värdländer var historisk och har skapat ett nytt engagemang för att genomföra det globala målet om levande hav, SDG 14 i Agenda 2030. Det krävs nu kraftfulla insatser för att vända den negativa utvecklingen i haven och konferensen i Liberia är ett viktigt steg i det arbetet.” säger Sveriges havsambassadör Helen Ågren, som kommer att medverka under konferensen.

Sveriges medverkan kommer även att synas och höras i konferensens kulturella inslag. Den havsmiljöengagerade sopransaxofonisten Anders Paulsson, ett världsnamn på sitt instrument, kommer att vara på plats och framföra nykomponerat material som kommit till via ett samarbete med ett flertal liberianska artister. Deras gemensamma låt ”Liberian Ocean Song” kommer även att spridas i form av en musikvideo för att öka engagemanget för havsmiljöfrågor i landet. Artisterna från Liberia är Cypha D king, F.A, Faithvonic, MC Caro, Christoff da Change och Stunna.

Konferensens webbplats:

https://blueoceansconferenceliberia.com/

Kontakter

Bilder

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Stora förväntningar på nytt globalt nätverk för hållbara investeringar15.4.2019 21:00:00 CESTPressmeddelande

Idag, den 15 april 2019, presenteras nätverket Global Investors for Sustainable Development, GISD. Världen behöver investeringar på 90 biljoner dollar (alltså 90 följt av tolv nollor) för att kunna nå målen i Agenda 2030. Det är också viktigt för investerarna att se hållbara möjligheter att placera pengar, samt att använda de 17 globala målen för att identifiera hållbarhetsrisker. Därför presenterar FN det nya nätverket, som bland annat inspirerats av det svenska nätverket Swedish Investors for Sustainable Development SISD.

Sida ger stöd till cyklondrabbade i Moçambique, Malawi och Zimbabwe26.3.2019 18:38:47 CETPressmeddelande

Hjälpbehoven är enorma efter cyklonen Idais framfart där stora landområden har lagts under vatten, förstört byggnader och raserat infrastruktur. Katastrofen har krävt ett stort antal människoliv, många saknas fortfarande och hundratusentals har blivit hemlösa. Sida ger nu snabba stöd till både koordinering av hjälpinsatser och till akuta insatser för drabbade. Sida ger också stöd till den svåra torkan som samtidigt pågår i västra Zimbabwe med nära 3 miljoner mycket svårt undernärda.

Pressinbjudan: Ingen ska lämnas utanför – men hur? Seminarium om funktionsnedsättning i biståndet25.3.2019 13:36:53 CETPressinbjudan

I dag lever en miljard människor med någon form av funktionsnedsättning, enligt FN:s utvecklingsprogram. Att ingen ska lämnas utanför och att mänskliga rättigheter ska respekteras är en central fråga. De globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 är tydliga med att personer med funktionsnedsättning inkluderas. Svenskt bistånd ska nå de allra fattigaste och mest marginaliserade genom att utgå från deras perspektiv. Men hur gör vi det? Och vad händer om vi inte gör det? När: torsdag 28 mars, 2019 Tid: 09:30 – 12:00 (Registrering från kl. 09:00) Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm Arrangörer: Sida, MyRight och Myndigheten för delaktighet Det finns ett tydligt samband mellan fattigdom, utveckling och funktionsnedsättning. Människor med funktionsnedsättningar löper större risk att bli fattiga – samtidigt som fattigdom kan leda till en ökad risk för funktionsnedsättning. I flera samhällen tillhör personer med funktionsnedsättning de mest stigmatiserade, diskriminerade och marginaliserade gru

Sida ger stora humanitära stöd till förvärrade kriser i världen18.3.2019 06:30:00 CETPressmeddelande

Den humanitära situationen fortsätter att förvärras. Under 2019 beräknas 134 miljoner människor i 42 länder att behöva humanitärt stöd. En stor utmaning är att finansieringen inte ökar i samma takt som behoven och FN:s behovsappeller är täckta till bara drygt hälften. Biståndsmyndigheten Sida ger nu stöd till fler än 30 kriser; några av dessa kriser försvårades under förra året, till exempel Afghanistan som drabbats av svår torka och matbrist, Venezuela där tre miljoner människor har lämnat landet, samt till Demokratiska Republiken Kongo och Centralafrikanska Republiken där väpnade konflikter intensifierats under året. För andra året i rad är Jemen världens svåraste kris där mer än 24 miljoner människor behöver humanitärt stöd.

Uttalande med anledning av söndagens flygplansolycka i Etiopien11.3.2019 10:11:41 CETPressmeddelande

Det är med stor sorg och smärta som vi fått veta att en mångårig och mycket uppskattad kollega fanns med på passagerarlistan på planet som störtade på söndagsmorgonen i Etiopien. Alla våra tankar finns nu hos vår kollegas anhöriga, och hos våra kollegor både här i Sverige och i de länder där vi arbetar. Vi stöttar vår kollegas nära och vänner och kollegor på myndigheten. I morse samlades personalen för att få information och prata om det som har hänt. Carin Jämtin, generaldirektör Sida.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum