Socialdemokraterna

Sverige ska ha ett starkt folkförsvar – S går till val på att stärka det militära såväl som det civila försvaret

Dela

Sverige är värt att försvara. Mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget behöver svensk försvarsförmåga öka ytterligare. Den militära förmågan ska fortsätta stärkas och försvarsanslagen ska upp till 2 procent av BNP så snart det är praktiskt möjligt och senast till 2028. Antalet värnpliktiga ska på sikt öka till minst 10 000. Den samlade krigsorganisationen ska öka från 60 000 till minst 100 000 personer till och med år 2030. Samtidigt ska vi stärka det civila försvaret. Så stärker vi Sverige.

Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina utmanar den europeiska säkerhetsordningen. Därför måste Sverige fortsätta att rusta upp försvaret. Den militära närvaron ska öka i hela landet, både vad gäller utbildning av värnpliktiga och i syfte att kunna försvara Sverige i händelse av ett väpnat angrepp.

– Med några få rösters marginal förklarade den förra borgerliga regeringen värnplikten vilande. Det gynnade varken personalförsörjningen eller den folkliga förankringen av försvarsmakten. Något av det första den socialdemokratiskt ledda regeringen gjorde i försvarspolitiken var att börja återaktivera värnplikten. Vi socialdemokrater förstår att värnplikten är viktig både för personalförsörjningen och för ett totalförsvar med folklig förankring. Nu går vi till val på att öka antalet värnpliktiga till minst 10 000, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Socialdemokraterna vill också ytterligare stärka det civila försvaret. Det arbetet har pågått en längre tid men har trappats upp efter den ryska invasionen av Ukraina. För att stå bättre rustade och höja samhällsberedskapen för fredstida kriser eller i värsta fall krig måste viktiga samhällsaktörer planera för olika typer av situationer, utbilda sin personal, rekrytera fler medarbetare och samarbeta mer. Därför har den socialdemokratiska regeringen beslutat om en stor och landsövergripande struktur som kraftigt stärker vår gemensamma beredskap.

– Totalförsvaret ska utformas för att kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Vi måste kunna försvara oss militärt, men också mot hybridattacker och cyberangrepp. Då krävs det att vi fortsätter att bygga en trovärdig militär förmåga och att det civila försvaret förbättras, säger finansminister Mikael Damberg (S).

Socialdemokraterna går till val på:

 • Anslagen till det militära försvaret ska nå 2 procent av BNP så snart det är praktiskt möjligt och senast år 2028. Det innebär att anslaget behöver växa med cirka 20 miljarder kronor under nästa mandatperiod.

 • Antalet värnpliktiga i grundutbildning ska öka för att säkerställa
  att Försvarsmaktens förband har tillgång till utbildad och övad personal. Antalet värnpliktiga ska öka till 8 000 år 2025. Därefter fortsätter ökningen till minst 10 000 som nästa etappmål. Antalet personer i krigsorganisationen ska öka från 60 000 till minst 100 000 år till och med år 2030.

 • Antalet officerare och civilanställda ska öka. De frivilliga försvarsorganisationernas roll ska stärkas och vara en viktig del av försvaret.

 • Försvarsmaktens logistikorganisation ska förstärkas.

 • Luftvärnsförmågan stärks, bland annat genom Patriotsystemet och nytt robotluftvärn på Visbykorvetterna.

 • Antalet ubåtar ökar från 4 till 5. Ytterligare förstärkningar av undervattensförmågan är aktuella.

 • Långräckviddig bekämpningsförmåga anskaffas.

 • Cyberförsvarsförmågan ska förstärkas.

 • Stärk svensk försvarsindustri, inte minst inom stridsflyg och undervattensförmåga.

 • Försvarsmakten ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl män som kvinnor och fortsatt vara proaktiva i samhällets miljö- och klimatarbete.

 • Finansieringen av de ökade anslagen kommer att kräva ytterligare åtgärder om inte andra viktiga offentliga åtgärder som vård, skola och omsorg ska trängas undan. Vi vill därför införa en så kallad beredskapsskatt för de allra rikaste.

 • Arbetet mot cyberhot ska intensifieras och samverkan inom ramen för cybersäkerhetscentret ska utvecklas under mandatperioden.

 • Arbetet för att stärka allmänheten mot desinformation och propaganda ska stärkas.

 • Befolkningsskyddsrummen ska rustas upp.

 • Ökade resurser för att bygga beredskapslager för sjukvården.

 • Ökad beredskap i transportsektorn.

Presskontakt:

Toni Eriksson, pressekreterare Peter Hultqvist. Tel: 073-072 83 16, mail: toni.eriksson@regeringskansliet.se

Per Strängberg, pressekreterare Mikael Damberg. Tel: 073-093 90 56, mail: per.strangberg@regeringskansliet.se

Socialdemokraternas presstjänst: tel: 08-700 26 83, press@socialdemokraterna.se

Bilder

Om

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vänder på varje sten för att bryta segregationen och tränga tillbaka våldet. Vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och vi skapar framtidens jobb med bra villkor i hela landet. Vi gör det som krävs, för Sverige kan bättre.

Följ Socialdemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraterna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum