Fastighetsägarna

Sverigebarometern: Stark tro på 2020

Dela

Under 2019 svängde världsekonomin mellan hopp och förtvivlan. Den svenska fastighetsbranschen kunde, trots den internationella turbulensen, räkna hem ytterligare ett starkt år. Framtidstron är fortsatt stark. En klar majoritet av landets fastighetsägare spår att även 2020 ska bli ett starkt år. Det framgår av Fastighetsägarnas landsomfattande enkät Sverigebarometern.

Trots oro för global recession under 2019 var utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden stark och lönsamheten, enlig deltagarna i Sverigebarometern, god. Transaktionsmässigt sattes ett nytt rekord då fastigheter till ett värde av knappt 220 miljarder kronor bytte händer. Det låga ränteläget, som har drivit in institutionellt kapital på fastighetsmarknaden, pekas ut som den viktigaste faktor.

– Det är dock inte endast låga räntor som drivit på utvecklingen. Utvecklingen av vakanser och hyror i de olika fastighetsslagen har varit gynnsam, med undantag för butikssegmentet där bilden är tydligt splittrad, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

Starkast har utvecklingen varit i kontorssegmentet. Nästan 60 procent av fastighetsägarna uppger att hyrorna har ökat i detta segment under det senaste halvåret. I Stockholms CBD noteras nu topphyror som överstiger 9500 kr/kvm. Motsvarande toppnivåer i Göteborg och Malmö ligger runt 4000 kr/kvm respektive 3500 kr/kvm.

– Trots att lönsamheten redan i dagsläget är god, räknar var fjärde fastighetsägare med att lönsamheten ska stärkas ytterligare i år. Om de får rätt, kommer kontor och bostäder även fortsättningsvis att vara de starkaste segmenten. När det gäller butikssegmentet dominerar dock pessimisterna, säger Tomas Ernhagen.

Givet svaren i Sverigebarometern är sannolikheten låg för att 2019 års transaktionsrekordet på 220 miljarder kronor kommer att slås under 2020. 55 procent av fastighetsägarna uppger nämligen att de inte planerar att göra några större fastighetsköp under året.  

Sverigebarometern visar också att cirka 20 procent av fastighetsföretagen kommer att utöka sin personal under 2020. Endast 3 procent ser behov av neddragningar.

Om Fastighetsägarnas Sverigebarometer
Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarna GFR, Fastighetsägarna MittNord, Fastighetsägarna Stockholm och Fastighetsägarna Syd. Barometern tar temperaturen på fastighetsbranschen och publiceras en gång per år. Underlaget utgörs av en webbenkät och riktar sig till cirka 350 fastighetsägare i 28 städer.

Kontakter

Dokument

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum