Sverigedemokraterna utreder omfattande sabotage mot partiets postutskick

Dela

Den senaste tiden har en rad rapporter om felaktiga postutskick inkommit till partiet. Med anledning av omfattningen av den problematik som uppdagats har Sverigedemokraterna inlett en utredning om sabotage.

I dagarna får Sveriges alla hushåll Sverigedemokraternas postutskick med information om partiet och valet men framförallt våra valsedlar. Det är viktigt för våra sympatisörer och presumtiva väljare att få våra valsedlar eftersom det har förekommit i tidigare val att våra valsedlar inte funnits utlagda i vallokalen. Dessutom har valhemligheten i Sverige varit relativt svag där man tidigare helt öppet behövt ta våra valsedlar i vallokalen.

Sverigedemokraterna ser därför mycket allvarligt att det har börjat inkomma rapporter om att partiets postutskick varit felaktigt i den mån att personer har fått valsedlar från andra kommuner än de bor i.  

- Sverigedemokraterna använder två underleverantörer som har ansvar för att packa kuverten med rätt valsedel. Eftersom felen varit så pass omfattande utreds detta just nu av partiet som ett aktivt sabotage, säger Lena-Karin Lifvenhjelm, ekonomichef för Sverigedemokraterna.

- I tidigare val har enstaka felaktigheter påträffats i postutskicket, oftast på grund av den mänskliga faktorn. Men det står klart att detta års utskick innehåller felaktigheter på en systematisk nivå, säger Lena-Karin Lifvenhjelm, ekonomichef för Sverigedemokraterna.

Postutskicket är den enskilt största utgiften för Sverigedemokraternas valbudget och en mycket viktig del av kampanjen särskilt på kommunal nivå.  

Sverigedemokraterna har uppmanat alla som får ett felaktigt utskick att rapportera detta till postutskick@sd.se  för att klarlägga omfattningen av felet.

Kontakter

Om

Sverigedemokraterna
Sveriges Riksdag
100 12 Stockholm

https://sverigedemokraterna.se/

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Partiet är representerade på kommunal, regional och nationell nivå samt i Svenska kyrkans högst beslutande organ.

Partiledare sedan 2005 är Jimmie Åkesson.

Följ Sverigedemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sverigedemokraterna

Nomineringar till riksdagens utskott30.9.2022 12:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har i en överenskommelse mellan de fyra partierna enats om en fördelning av de presidieposter som partierna förfogar över i riksdagens utskott och i EU-nämnden. Partierna har även enats om fördelningen av ledamotsplatser i utskotten. Överenskommelsen mellan de fyra partierna innebär att presidieposterna fördelas enligt följande: Sverigedemokraterna tilldelas posten som ordförande i arbetsmarknadsutskottet, näringsutskottet, justitieutskottet samt utrikesutskottet. De erhåller även posten som vice ordförande i civilutskottet, trafikutskottet, försvarsutskottet samt skatteutskottet. Moderaterna tilldelas posten som ordförande i finansutskottet, EU-nämnden samt socialförsäkringsutskottet. De erhåller även posten som vice ordförande i konstitutionsutskottet. Kristdemokraterna tilldelas posten som ordförande i socialutskottet samt vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Liberalerna tilldelas posten som ordförande i

Andreas Norlén nomineras till riksdagens talman25.9.2022 16:45:00 CEST | Pressmeddelande

Talmannen är riksdagens främsta representant. Ämbetets vikt och betydelse innebär att det är viktigt att personen som innehar det är kunnig och brett respekterad. Mot den bakgrunden väljer Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att nominera Andreas Norlén till riksdagens talman. Norlén har under sin tid som talman visat att han besitter de erforderliga personliga egenskaper och kvalifikationer som uppdraget kräver. Norlén har samtidigt blivit brett respekterad och åtnjuter ett stort förtroende både i och utanför riksdagen. Vidare är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ense om att nominera Julia Kronlid (SD) till riksdagens andre vice talman. Kronlid är en respekterad riksdagsledamot med lång erfarenhet, bland annat som ledamot av utrikesnämnden. De fyra partierna är ense om att i valet av vice talmän ska proportionalitetsprincipen tillämpas, vilket skulle ge de tre stora partierna i riksdagen en rättvis representation i talma

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum