Stockholms stad

Sverigepremiär dokumentärfilmen Besa -the promise

Dela

Den flerfaldigt prisbelönta dokumentärfilmen "Besa - the promise" har Sverigepremiär den 15 november. Filmen visas sammanlagt tre kvällar på rad, med efterföljande panelsamtal med en oväntad kombination deltagare.

Bakgrund

I Skärholmen finns en samarbetsgrupp mot islamofobi, nationalism och extremism med målet att skapa en mötesplats för människor med olika erfarenheter. Gruppen, som stadsdelsförvaltningen är sammankallande för, består av en lokal filmmakare i Vårberg, föreningen Swedish Mekteb och Svenska kyrkan Skärholmens församling. Samarbetet har växt sig starkt under hösten 2016 och fler föreningar vill vara med. Förslaget att visa filmen och hålla en värdig dialog efter visningen föddes. Blickarna riktades utåt till andra externa aktörer för att få hjälp att nå en bredare publik.

-Vi kontaktade Forum för levande historia, Centrum för religionsdialog, Röda Korsets folkhögskola, Kista folkhögskola och Spånga– Kista församling. Alla har varit positiva till ett brett samarbete som förenar de olika organisationerna med ytterstad-innerstad, med olika religionsuttryck, människor med intresse för berättelser och historia. Vi har reflekterat över extraordinära händelser som kan ta fram det bästa eller det sämsta i människor, om hur stater kan kränka en grupps mänskliga rättigheter, hur anpassningen i en våldsam miljö ser ut och varför vissa personer vågar bryta linjen, säger Anette Manoti vid Skärholmens stadsdelsförvaltning.

 

Filmen

Handlingen beskriver hjältemodet hos muslimer i Albanien som öppnade sina hem för judar under andra världskriget. En hederskod "besa" länkar samman generationer och religioner, fäder med söner och muslimer med judar i ett starkt mänskligt drama. Filmen berör Sverige idag på ett påtagligt sätt, vilket kommer belysas i panelsamtalen efter filmvisningarna.

-Filmen är ett exempel på en bortglömd historia väl värd att berätta. Samhället är laddat med tusenåriga värderingar från olika religiösa uttryck, där synen på människan, den andra och främlingen är gemensam. Det finns tyvärr destruktiva krafter idag som gärna "kapar" historiebeskrivningen och tolkningen av religioner. Kanske vi kan bli en röst som nyanserar bilden, säger Anette Manoti.

 

Program och deltagare i paneldebatten

- Tisdagen den 15/11 kl. 17.30-20.30 på Röda Korsets folkhögskola, Bredholmstorget 14 i Skärholmen
Panelsamtal Att öppna sitt hem för en främling
Moderator John Chrispinsson, journalist och programledare.
Samtalsdeltagare Kerstin Billinger präst i Stockholms Stift, Mustafa Setkic Bosniska islamiska församlingen Stockholm, Yael Fried Judiska muséet

- Onsdagen den 16/11 kl. 17:30-20:30 Kista folkhögskola, Kista torg 7, Kista
Panelsamtal Förintelsens betydelse idag
Moderator Fazeela Selberg Zaib social entreprenör och skribent.
Samtalsdeltagare Ingrid Lomfors överintendent Forum för levande historia, Gunilla Moshi diakon, Shiraf Sebaie från Shiraf Akademy

- Torsdagen den 17/11 kl. 17:30-20:30 Röda Korsets folkhögskola, Bredholmstorget 14, Skärholmen
Samtal och reflektion "I en hatfylld miljö" med Emanuel Karlsten journalist och bloggare.

Ingen föranmälan krävs och programmet är gratis.

Tack till
Skärholmens stadsdelsförvaltning vill rikta ett varmt tack till Forum för Levande historia, Centrum för religionsdialog, Röda Korsets folkhögskola, Spånga-Kista församling och Kista folkhögskola som gjort evenemanget möjligt.

Mer filminformation
Webbsida www.besathepromise.com
JWM Productions LL, Directed by Rachel Goslins , Produced by Jason Williams, William Morgan, Rachel Goslins and Christine S. Romero, Music by Philip Glass

Kontaktperson
Anette Manoti, samordnare civilsamhälle och demokratiutveckling, Skärholmens stadsdelsförvaltning. anette.manoti@stockholm.se tel:08-508 24 582

Nyckelord

Bilder

Dokument

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Språkstöd på årets Vuxmässa23.10.2018 09:46Pressmeddelande

Torsdag – fredag, 25-26 oktober, flyttar Stockholms stads anordnare inom vuxenutbildning in på Kulturhuset Stadsteatern. Mässan är till för alla stockholmare som funderar över nästa steg mot utbildning och jobb. Stockholms stad har satsat på att göra mässan mer tillgänglig, både genom att göra det enklare att hitta i lokalen, och genom att bemanna mässan med olika stödfunktioner. På mässan kommer besökare att kunna få stöd på sitt förstaspråk, bland annat somaliska, arabiska och dari.

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum