Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ nära fossilfrihet

Dela

184 företag är nu medlemmar i Allmännyttans klimatinitiativ. Sammantaget förvaltar de 714 000 lägenheter vilket motsvarar cirka 78 procent av lägenheterna inom allmännyttan. Tillsammans uppnår de över 95 procents fossilfrihet. De har dessutom minskat sin energianvändning med nästan 14 procent sedan 2007.

Gabriella Castegren, projektledare för Allmännyttans Klimatinitiativ. Foto: Sveriges Allmännytta
Gabriella Castegren, projektledare för Allmännyttans Klimatinitiativ. Foto: Sveriges Allmännytta

Sett till hela Sveriges bostadsbestånd så omfattar Klimatinitiativet 28 procent av Sveriges lägenheter i flerbostadshus och 14 procent av Sveriges bostadsbestånd. 

– Det innebär att potentialen för att fortsatt bidra till att Sverige når sina klimatmål är stor. Ju fler av våra medlemsbolag som ansluter sig och ju fler som inspireras av vårt arbete, desto större effekt får vi, säger Gabriella Castegren, projektledare för Klimatinitiativet. 

Målet är att allmännyttan ska vara 100 procent fossilfri år 2030. 2019 uppnådde medlemmarna i Klimatinitiativet tillsammans 95,5 procents fossilfrihet. Fler företag valde bio-olja i stället för fossil eldningsolja och fler använde fossilfria drivmedel till såväl bilar som arbetsmaskiner, vilket gett resultat. Även antalet företag som använder el till egna fordon ökade. 

Till 2030 ska energianvändningen inom allmännyttan ha minskat med 30 procent. Basåret 2007 använde företagen inom Klimatinitiativet 152 kWh per kvadratmeter, 2019 använde de 131 kWh per kvadratmeter. Det innebär en energieffektivisering i snitt på nästan 14 procent jämfört med 2007. 

– Vi kan konstatera att målinriktat energieffektiviseringsarbete lönar sig. Företagen sparar både pengar och gör en stor insats för att minska klimatpåverkan genom sitt energieffektiviseringsarbete, säger Gabriella Castegren.

Ytterligare en positiv utveckling är att många av företagen inom Klimatinitiativet har valt att ha egen elproduktion. 2018 var det 71 företag som hade egna solceller, 2019 var det 83, en ökning med 17 procent. Företag som skickade ut el på elnätet uppgick till 54 stycken. En majoritet av företagen väljer också att köpa ursprungsmärkt förnybar el. 

– Om vi kombinerar egenproducerad och köpt förnybar el och jämför med total mängd köpt el, så ser vi att allmännyttan använder 92 procent förnybar el 2019, en ökning från 89 procent året innan. Den största ökningen finns inom egenproducerad el från solceller och vindkraft, säger Gabriella Castegren. 

Bygg, renovering och mobilitet är andra områden som har stor klimatpåverkan. Därför arbetar Sveriges Allmännytta med ett flertal olika utvecklingsprojekt med syfte att driva på utvecklingen och stötta medlemsbolagen så att de kan minska sin klimatpåverkan även från dessa områden. 

Läs mer om Klimatinitiativet.

För mer information, kontakta:

Gabriella Castegren, projektledare för Allmännyttans Klimatinitiativ och klimatexpert, 08–406 55 33, gabriella.castegren@sverigesallmannytta.se

Ulrika Lamberth, pressansvarig Sveriges Allmännytta, 08–406 55 25, ulrika.lamberth@sverigesallmannytta.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Gabriella Castegren, projektledare för Allmännyttans Klimatinitiativ. Foto: Sveriges Allmännytta
Gabriella Castegren, projektledare för Allmännyttans Klimatinitiativ. Foto: Sveriges Allmännytta
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Drottninggatan 29, Box 474
101 29 Stockholm

08-406 55 00http://www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Följ Sveriges Allmännytta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Allmännytta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum