Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier positiv till kommittéförslag om mer privat kapital till infrastrukturprojekt

Dela

Idag presenterade ”Infrafinansieringskommitténs” delbetänkande ”Finansiering av infrastruktur med privat kapital”. Sveriges Byggindustrier ställer sig positiva till de förslag som utredningen presenterat.

Lars Redzer
Lars Redzer

Kommittén bedömer att det finns effektivitetsvinster att hämta genom att involvera privat kapital i finansieringen av investeringar i transportinfrastruktur i form av OPS. Vidare föreslår kommittén att en expertfunktion etableras och att ett försöksprogram, för minst tre större väg-/järnvägsprojekt, utformas.

- Vi ser att det i dag finns många utmaningar kopplade till större offentliga investeringar och byggprojekt. För att möta utmaningarna behövs en utvecklad samverkan mellan det offentliga och näringslivet, säger Lars Redtzer, ansvarig för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier.

- Vi tror mycket på att alla genomförandeformer som stödjer en ökad effektivitet inom transportinfrastrukturen ska användas. OPS ska inte ses som en finansieringsform utan som en genomförandeform som använt vid rätt tillfälle skapar mer infrastruktur för skattebetalarnas pengar, vilket är ytterst angeläget och högst aktuellt i samband med att en ny Nationell Infrastrukturplan är under utformning, säger Lars Redzer.

Sveriges Byggindustrier ställer sig vidare positiv till kommitténs förslag och anser att det är klokt att tillsätta en expertgrupp som får till uppgift att identifiera lämpliga objekt, att dessa genomförs och att resultatet utvärderas så att vi i framtiden kan ta vara på erfarenheterna.

Sveriges Byggindustrier ser nu förväntansfullt fram emot regeringens ställningstagande till delbetänkandet.

Kontakter

Bilder

Lars Redzer
Lars Redzer
Ladda ned bild

Om

Sveriges Byggindustrier
Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19, Box 5054
102 42 Stockholm

+46 8 698 58 00https://www.sverigesbyggindustrier.se

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Vår huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen. Målet är en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch.

Följ Sveriges Byggindustrier

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Byggindustrier

Regeringens lagförslag om entreprenörsansvar hotar svensk företagsamhet och nyföretagande13.2.2018 08:47Pressmeddelande

Sveriges Byggindustrier är starkt kritiska till regeringen Löfvens planerade lagförslag om entreprenörsansvar som förväntas presenteras på en pressträff idag, tisdag 13 februari. – Seriösa byggföretag ska inte betala för oseriösa aktörers dåliga beteende. Det är ett ekonomiskt hot mot främst små- och medelstora företag som riskerar slås ut på grund av osäkra förutsättningar. Lagförslaget hotar legitimiteten i den svenska modellen, samtidigt som den riskerar rubba ansvarsfördelningen och snedvrida konkurrensen, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd för branschorganisationen Sveriges Byggindustrier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum