Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörers remissvar om framtidens arbetsmarknad och LAS

Dela

Sveriges Ingenjörer ställer sig bakom förslagen som bygger på den principöverenskommelse om anställningsskydd, omställning och studiestöd som parterna enats om.

– Förslagen ligger väl i linje med den överenskommelse som Sveriges Ingenjörer var med och tog fram. Vi vill framhålla att det är av största vikt att inte någon del bryts ut eller ändras då det skulle äventyra den balans mellan fack och arbetsgivare som varit avgörande för beslutet kring de förändringar av regelverket som föreslås, säger Heléne Robson, chefsjurist på Sveriges Ingenjörer.

– Ett medskick vi gör är att det fortsatta arbetet måste ta sikte på de skillnader som finns mellan offentlig och privat sektor där exempelvis särregleringar för visstidsanställda gör att de inte får ta del av förbättringarna som nu föreslås. Anställningsskyddet får inte se olika ut beroende på vilken sektor man arbetar i, säger Heléne Robson, chefsjurist på Sveriges Ingenjörer. 

Förslagen som remitterats av Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet gäller departementspromemoriorna Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:16), En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:17) samt Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:18).

Lagarna planeras att träda i kraft 30 juni 2022, och börja tillämpas 1 oktober samma år. När detta är på plats tecknar parterna ett nytt huvudavtal och överenskommelsen i sin helhet får fullt genomslag.

Sista datum för remissvar är den 15 september. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Heléne Robson, chefsjurist Sveriges Ingenjörer
Heléne Robson, chefsjurist Sveriges Ingenjörer
Ladda ned bild

Länkar

Om

Sveriges Ingenjörer
Box 1419
111 84 Stockholm

08 - 613 80 00https://www.sverigesingenjorer.se/

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets 
högskoleutbildade ingenjörer. Förbundet är med cirka 160 000 medlemmar det största inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se 

Följ Sveriges Ingenjörer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Ingenjörer

HÖSTBUDGETEN: Kompetensstöd behöver kompletteras med investeringar i högskolan20.9.2021 11:15:41 CEST | Pressmeddelande

Sveriges Ingenjörer välkomnar regeringens föreslagna budgetsatsningar på förbättrade skolresultat och ett nytt system för omställnings- och kompetensstöd för yrkesverksamma. Förbundet är kritiskt mot att budgetförslaget saknar en långsiktigt hållbar finansiering av vidareutbildning på högskolan. Dessutom varnar förbundet för effekterna av finansieringen som regeringen valt för omställningsstudiestödet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum