SRI

Sveriges ledande terror- och säkerhetsexperter Jörgen Holmlund och Hans Brun till säkerhetskonsultbolaget SRI

Dela

Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sverige och världen skapar gynnsamma klimat för terrornätverk, organiserad brottslighet och statsaktörer. I en artikel i Dagens Industri framgår det att hela 37% av de individer som kartlagts inom svensk organiserad brottslighet har bolagsengagemang. Kostnaden för att hantera den här typen av kriminalitet har ökat till 100 miljarder SEK årligen. Detta ställer nya och högre krav på svenska arbetsgivare för att minimera risken för säkerhetshot mot organisationen och för att trygga personalens säkerhet.

Svenska SRI är ett snabbväxande bolag inom segmentet säkerhetsskydd och personalsäkerhet och en av Sveriges ledande leverantörer av bakgrundskontroller. Nu värvar SRI Hans Brun och Jörgen Holmlund, två av Sveriges främsta experter inom inre säkerhet, terrornätverk och grov organiserad brottslighet för att ännu bättre kunna möta den kraftigt ökade efterfrågan från arbetsgivare i behov av stöd.

”Insiderhot, organiserad brottslighet och terrorhot är något som arbetsgivare bör ta på stort allvar. Det pågår ständigt påverkanskampanjer mot enskilda från aktörer med tveksamt eller kriminellt uppsåt och behovet av hjälp i form av både säkerhetsexpertis och olika typer av utbildningsinsatser är därför mycket stort.

Vi är glada över att Jörgen Holmlund och Hans Brun med deras gedigna erfarenhet valt just oss på SRI som sitt nya hem. Med deras hjälp blir vår verktygslåda än mer komplett, något som kommer att gynna svenska arbetsgivare och skapa bra förutsättningar för trygga arbetsplatser,” säger Pierre Gudmundson, grundare och VD på SRI.

Jörgen Holmlund är tidigare Polisöverintendent och tillika en av Sveriges mest erfarna säkerhetsexperter. Utöver sin karriär inom Polisen har Jörgen även gedigen erfarenhet från säkerhetsarbete i olika former inom bland annat Försvarsmakten, både i Sverige och från internationella insatser, och var medlem i arbetsgruppen som tog fram FN:s handbok i militär underrättelsetjänst. Jörgen är sedan tidigare även aktiv i SRI:s Advisory board.

”Jag ser mycket fram emot att ansluta till SRI och deras team av säkerhetskonsulter och tror att min erfarenhet kommer att komplettera SRI:s kompetensplattform väl samtidigt som jag hoppas kunna hjälpa många arbetsgivare att främja inre säkerhet. Företagets verksamhetsidé, sunda kärnvärden och tydliga vision för framtiden utgör alla en bra grund för en spännande resa under kommande år,” säger Jörgen Holmlund.

Hans Brun är terrorforskare och en av Sveriges främsta säkerhetsanalytiker med bakgrund från bland annat Försvarshögskolan där han varit verksam på Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap och centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS). Hans anlitas ofta som ämnesexpert i aktuella säkerhetsfrågor både i Sverige och internationellt.

"Jag har arbetat med- och studerat olika aspekter av terrorism, asymmetriska konflikter och antagonistiska hot i många år nu. En röd tråd i min forskning har varit, och är, frågan hur man på bästa sätt implementerar en strategi och hur man omvandlar en tanke och ett behov till något påtagligt och konkret som kan mätas, utvärderas och utvecklas. Mitt arbetsområde kretsar kring olika aspekter av säkerhets- och kriminalpolitik där en rad olika strategiska nivåer måste fås att fungera tillsammans.

Detta innebär i praktiken att olika nationella säkerhetspolitiska problem och behov hanteras av olika offentliga och numera även privata aktörer. SRI har en filosofi och en arbetsmodell som har förmåga att stötta dessa aktörer och i gränslandet mellan forskning och det operativa finns det mycket goda och utmanande möjligheter för mig att bidra med min sakkunskap," säger Hans Brun.

Jörgen och Hans tillträdde sina roller på SRI under januari månad. Läs mer om dem och SRI:s säkerhetskonsulter.

 

För mer information:

Pierre Gudmundson, grundare och VD, SRI
E-post: pierre@sri.se
Tel: 08-30 30 73

Jörgen Holmlund, säkerhetsexpert, SRI
E-post: jorgen@sri.se

Hans Brun, terrorexpert, SRI
E-post: hans@sri.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

SRI
SRI
Sveavägen 88
11359 Stockholm

https://sri.se

Om SRI (Scandinavian Recruitment Intelligence)
Sedan 2016 har vi på SRI, Scandinavian Recruitment Intelligence, hjälpt arbetsgivare att rekrytera tryggt, säkert och effektivt med hjälp av bakgrundskontrollerdigital referenstagning, säkerhetsprövningsintervjuer och andra konsulttjänster grundade i många års erfarenhet från Försvarsmakten, Polisen och rekryteringsbranschen.