Björn Lundén AB

Sveriges soloföretagare kan skapa 29 500 jobb

Dela

Vart tredje företag med färre än tio anställda vill anställa fler. Deras största hinder är höga arbetsgivaravgifter och krångliga regler. Det visar en ny rapport från kunskaps- och programvaruföretaget Björn Lundén.

Ulf Bokelund Svensson, vd Björn Lundén.
Ulf Bokelund Svensson, vd Björn Lundén.

– I Sverige finns det minst 88 500 soloföretag. Vår rapport visar att en tredjedel av de allra minsta företagen skulle vilja anställa om vissa hinder försvann, till exempel att fler omfattas av växa-stödet. Det skulle kunna skapa 29 500 nya jobb, säger Ulf Bokelund Svensson, vd på Björn Lundén.  

Ett av tre mikroföretag vill anställa

Vart tredje mikroföretag (företag med färre än tio anställda) vill anställa minst en ny medarbetare, visar rapporten. 27 procent av företagen anger att deras främsta hinder är att arbetsgivaravgifterna är för höga. Andra problem som tas upp är svårigheten att hitta rätt kompetens samt ett invecklat regelverk. I undersökningen har företagen fått svara på frågor om växa-stödet. Ett stöd som funnits sedan 2017, men som inte alls använts i den omfattning som var beräknat.

– Onödiga hinder gör att stödet inte blir nyttjat i den grad det skulle kunna bli. Många företag lyfter regelverkets komplexitet som en anledning att inte söka. Genom att förenkla reglerna kan vi skapa både jobb och tillväxt, säger Ulf Bokelund Svensson.

Mikroföretagen sysselsätter hundratusentals personer

De flesta jobben bland småföretagen finns i företag med färre än tio anställda, visar siffror som Björn Lundén beställt från SCB. Totalt sysselsätter dessa företag 385 000 personer, att jämföra med 268 000 i företag med 10–49 anställda. Samtidigt finns det 88 500 företag som inte har några anställda alls. Företag som är berättigade till växa-stödet finns delvis även i statistiken över företag med 1–9 anställda.

– Det betyder att våra beräkningar är väldigt försiktiga. Trots att vi bara har skrapat på ytan går det att se att det finns potential att skapa väldigt många nya jobb. Det är synd om onödiga begränsningar ska stå i vägen för detta, säger Ulf Bokelund Svensson.

Möjlighet att bryta segregation

I Björn Lundéns rapport lyfts även möjligheterna att bryta segregation och öka inkluderingen på arbetsmarknaden genom nya jobb i de små företagen.

– Småföretagen kan vara en integrationsmotor om de får chansen. Vi vet sedan tidigare att de flesta nya jobb skapas i små företag och att de är mer benägna att stå för det första jobbet för människor som har invandrat till Sverige och för andra som står långt från arbetsmarknaden, säger Ulf Bokelund Svensson.

Fakta: Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i januari 2022 i form av en enkät som gick ut till solo- och mikroföretag i Björn Lundéns kundregister. Enkäten besvarades av 480 företag. I undersökningen är det en överrepresentation av företag inom branschen ekonomi/redovisning. Svaren i enkäten redovisas därför separat för branschen ekonomi respektive övriga branscher (ekonomi undantaget). I den statistik som kommer från SCB undantas företag som omsätter mindre än 500 000 kronor samt branschgrupperna A – Jordbruk, Skogsbruk och Fiske och L – Fastighetsverksamhet.

Läs hela Björn Lundéns rapport om växa-stödet, här ».

Fakta: Om växa-stödet

Växa-stödet sänker företagens anställningskostnader med cirka 10 procent. Det infördes 2017 för att soloföretagare skulle kunna anställa sin första medarbetare. Stödet kommer med vissa begränsningar. Till exempel har ett företag som anställt en sommarjobbande ungdom något av de senaste fem åren inte rätt till växa-stöd. Under pandemin har en tillfällig utvidgning av växa-stödet funnits, som inneburit att det gått att anställa ytterligare en person med stödet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ulf Bokelund Svensson, vd Björn Lundén.
Ulf Bokelund Svensson, vd Björn Lundén.
Ladda ned bild
Ulf Bokelund Svensson, vd Björn Lundén.
Ulf Bokelund Svensson, vd Björn Lundén.
Ladda ned bild

Om

Björn Lundén AB
Björn Lundén AB
Box 84
824 65 Näsviken

0650–54 14 00https://www.bjornlunden.se/

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan starten 1987 förenklar vardagen för små och medelstora företag. Detta främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och anställda.