Bra Miljöval

Sveriges största kollektivtrafik blir märkt med Bra Miljöval

Dela

Nu blir alla resor med Storstockholms Lokaltrafik (SL:s spår- och bussresor) märkta med Bra Miljöval. Miljömärkningen innebär att SL tar ytterligare ett steg i sitt miljöarbete. Bland annat drivs nu lokaltrafiken med miljömärkt el och bolaget kommer att arbeta ännu mer med energieffektivisering. Bra Miljöval hoppas att fler ska välja att åka kollektivt i framtiden.

SLs spår- och bussresor blir märkta med Bra Miljöval
SLs spår- och bussresor blir märkta med Bra Miljöval

– Vi är glada att SL valt att miljömärka sina spår- och bussresor. Kollektivtrafiken i Stockholm visar genom märkningen att de tar miljöfrågan på allvar och vi hoppas nu att fler ska följa deras exempel, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.

Att bli märkt med Bra Miljöval ställer höga krav på verksamheten. SL har sedan tidigare ett omfattande miljöarbete och nu har bolaget tagit ytterligare steg för att nå upp till miljömärkningen. SL har bland annat upphandlat miljömärkt el som ställer krav på den förnybara elproduktionen. Bolaget kommer dessutom att ställa ännu hårdare krav vid nya upphandlingar av till exempel buss- och spårfordon.

SL ser miljömärkningen som ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete och ett sätt att visa resenärer att kollektivtrafiken i Stockholm tar miljö- och klimatarbetet på allvar.

—   Oavsett om man reser ofta eller då och då i Stockholms län, utgör resandet med SL en grundbult i en hållbar livsstil. Vi vill göra det ännu tydligare att SL:s resenärer gör aktiva val att värna om miljön när de reser med oss, eftersom SL och resor med SL-trafiken lever upp till högt ställda krav inom miljöområdet. Därför har vi valt att ansöka om att få märka våra resor med Bra Miljöval, säger David Lagneholm, förvaltningschef och VD för SL.

Bra Miljöval välkomnar att SL:s resor på spår och med buss nu blivit miljömärkta och hoppas på att fler kommer att välja kollektivtrafik när de reser efter pandemin.

—   Vi arbetar för att skapa ett transporteffektivt samhälle. Kollektivtrafik utgör grunden för att vi ska kunna resa effektivt med minst resurser. SL med sina 865 000 resenärer dagligen före pandemin bidrar starkt till denna omställning, säger Eva Eiderström.

FAKTA:

Bra Miljövals mål med miljökrav på kollektivtrafik

Syftet med Bra Miljöval miljökrav är att påverka kollektivtrafiken att minska sin klimatpåverkan och sina hälso- och miljöfarliga utsläpp till luft och vatten vid drift och underhåll. Målet är även att minska miljöpåverkan vid tillverkning av fordon och drivmedel.

Bra Miljöval miljökrav på persontransporter 

Bra Miljöval miljökrav för kollektivtrafik:

 • Förnybar och miljömärkt el
  100 procent av all el som licenstagare använder ska vara förnybar varav minst 50 procent miljömärkt. Den miljömärkta elen innebär miljökrav på elproduktionen exempelvis att vattenkraftverk ska ha ett basflöde med vatten för att undvika torrläggning eller att vindkraftverk ska placeras utanför skyddade naturområden. Därtill avsätter elbolagen med el märkt med Bra Miljöval fondmedel som går direkt till projekt som reparerar miljöskador och effektiviserar energianvändning.
 • Minskade utsläpp av farliga kemikalier vid rengöring
  Alla bussar rengörs med miljömärkta in- och utvändiga produkter och alla spårfordon rengörs med miljömärkta produkter ombord. Det blir en bättre arbetsmiljö för städare och tvättare och utsläpp av farliga kemikalier till vatten minskar. 

 • Redovisning av farliga kemikalier vid nyproduktion och renovering av fordon
  Vid alla nya upphandlingar av buss- och spårfordon, renovering eller ombyggnation, ska licenstagare ställa krav på redovisning av särskilt farliga kemikalier i fordonen (enligt Reach-förordningen) samt information om var i fordonen dessa finns. Genom att ställa kravet drivs utvecklingen mot en mer hållbar tillverkning av fordonen.
 • Spårbarhet av material till elbussbatterier
  Licenstagaren ställer krav på trafikutövarna att de för varje år ska redovisa spårbarhet av batteriernas kritiska material ytterligare ett steg längre ner i leveranskedjan med syfte att nå 100 procent spårbarhet i hela leverantörskedjan.

 • Miljövarudeklaration på fordonens miljöpåverkan
  Vid nya upphandlingar av spårtrafik ska licenstagaren ställa krav att producenten kan uppvisa en miljövarudeklaration (EPD) för ett fordons påverkan på miljön genom hela dess livscykel.

 • Krav på energieffektivisering
  Licenstagaren ska arbeta för minskad energianvändning hos spårtrafiken. De ska ha en handlingsplan för energieffektivisering som omfattar både elanvändningen för utrustning, värme/kyla samt ventilation ombord och för drift av fordonen. Handlingsplanen ska innehålla åtgärder, effektbedömning av dessa, hur den minskade energianvändningen mäts, ansvarig för respektive åtgärd, tidssättning samt uppfyllnad av respektive åtgärd.

 • Krav på drivmedel
  I märkningen ställs krav på att det förnybara drivmedlet ska uppfylla hållbarhetskriterierna. Licenstagaren ska även skriftligt rekommendera sina utövare att köpa drivmedel fritt från palmolja/PFAD. Krav ställs även på att om sådant drivmedel inte finns, då ska licenstagaren skriftligt efterfråga det från drivmedelsleverantörer. Att licenstagaren har utfört detta kontrolleras varje år. Kraven är ett steg för att driva på utvecklingen i mer hållbar riktning utifrån de förutsättningar som finns idag.

Kontakter

Bilder

SLs spår- och bussresor blir märkta med Bra Miljöval
SLs spår- och bussresor blir märkta med Bra Miljöval
Ladda ned bild

Länkar

Om

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 237 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Bra Miljöval miljökrav är strikta och kriterierna skärps regelbundet. Produkter och tjänster måste därför fortsatt utvecklas för att kunna fortsätta bära Bra Miljöval.

Följ Bra Miljöval

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Bra Miljöval

Livsmedelsbutiker klarar skärpta krav från Bra Miljöval1.2.2021 07:05:00 CET | Pressmeddelande

Vår dagliga konsumtion påverkar miljön negativt. Bra Miljöval har nu ytterligare skärpt kraven för miljömärkning av livsmedelsbutiker för att minska dagligvaruhandelns miljöbelastning. Några av de skärpta kraven är att butikerna skall ha ett brett hållbart fisk- och skaldjurssortiment och inte sälja smink och hudvårdsprodukter som innehåller PFAS. Butikerna ska även erbjuda fler ekologiska och vegetariska alternativ. Alla 217 butiker som redan tidigare varit märkta med Bra Miljöval har efter hårt arbete fått förnyad licens.

Nu finns miljömärkt taxi i Göteborg13.10.2020 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan den 1 oktober kan du åka miljömärkt taxi i Göteborg. Taxibolaget Green Cab Logistics AB erbjuder tjänsten eSmart Taxi, märkt med Bra Miljöval. Med miljömärkt taxi åker du med ett fordon som drivs med miljömärkt el, biogas eller förnybar vätgas. Fordonen tvättas med miljömärkta rengöringsprodukter på ett sätt som lever upp till miljökraven. Målet med Bra Miljöval persontransporter är att få ett mer hållbart transportsystem. I september kom nya miljökrav för persontransporter där det bland annat ställs specifika krav på taxitjänster för att bidra till minskad miljöpåverkan från branschen. — Miljömärkta taxiresor utförs med el- och gasbilar för att minska klimatpåverkan samt lokala miljö- och hälsofarliga utsläpp. Elbilarna drivs även med miljömärkt el och för alla fordon ställs krav på rengöringen för att minska farliga utsläpp till vatten, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval. Green Cab Logistics AB är det första taxibolaget som erbjuder miljömärkta taxiresor enligt de nya milj

Nya miljökrav för persontransporter gör det lättare att utveckla hållbara transportsystem9.9.2020 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den 9 september presenteras nya miljökrav på persontransporter från miljömärkningen Bra Miljöval. Bakgrunden till nya krav är utveckling av färdmedlens teknik och förändrade resmönster. Genom att kraven nu även har anpassats efter olika färdsätt kan miljömärkningen driva på respektive bransch till ett mer hållbart transportsystem. Bra Miljöval miljömärkning för persontransporter har funnits sedan 1994. Syftet med miljömärkningen är att minska transporternas negativa påverkan på miljön. Fram till nu har kraven varit desamma oavsett färdsätt, men dessa skiljer sig nu åt. — Genom att ha anpassade krav för respektive färdsätt kan vi enklare driva på utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Förhoppningsvis kommer det att hjälpa resenärer och upphandlare att välja transporttjänsterna med lägst miljöpåverkan. De olika färdsätten är cykel- och bildelning, taxi, långfärdsbuss, stads- och regionbuss, spårtrafik och fartyg, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval. Aktörer inom persontranspor

Nyttadesign först ut att märka yoga- och meditationsprodukter med Bra Miljöval17.7.2020 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

I maj blev Nyttadesigns produkter för yoga, meditation och avslappning märkta med Bra Miljöval. Märkningen innebär strikta miljökrav på produktionen av textilierna. Den oberoende miljömärkningen Bra Miljöval säkerställer att nyproducerade textilier tillverkas på ett hållbart sätt både för människor och miljö. — I märkningen ställs krav på hela produktionsprocessen från fiber till färdig produkt. Även att kemikalier, färger och processer är bättre för miljön och för de personer som arbetar i produktionen. Det är glädjande att Nyttadesign har valt att miljömärka 26 av sina textilprodukter, säger Eva Eiderström, chef för Bra Miljöval. Nyttadesign som tillverkat textilprodukter för yoga och meditation sedan 1992 har sett en stor efterfrågan på miljömärkta alternativ. Genom miljömärkningen tar man ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet, samtidigt som man underlättar för sina kunder att göra medvetna val. — Genom att märka produkter med Bra Miljöval så får vi en kunnig part som både ger o

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum