Kommerskollegium

Sveriges utrikeshandel starkt uppåt

15.6.2017 09:20 | Kommerskollegium

Dela

Under första kvartalet ökade värdet av Sveriges utrikeshandel mycket starkt. Exporten av varor ökade med 13 procent och importen med 14 procent jämfört med första kvartalet 2016. Ökningen gäller samtliga varugrupper. Tjänsteexporten ökade med 2 procent och tjänsteimporten med 9 procent. Det visar Kommerskollegiums rapport om Sveriges utrikeshandel första kvartalet 2017.

Värdet av varuexporten ökade till samtliga världsdelar förutom Afrika. Störst var exportökningen till Oceanen och Asien. Bland annat ökade exporten till Australien med 30 procent, exporten till Kina med 32 procent och till Japan med 48 procent.


Norge, Storbritannien och USA fortsätter att vara de länder som Sverige exporterar mest tjänster till, men av dessa länder är det bara exporten till Storbritannien som ökat, upp 13 procent. Storbritannien och USA är även de länder varifrån Sverige importerar mest tjänster. Tjänsteimporten från våra nordiska grannländer fick en tvåsiffrig ökning, Danmark upp 14, Finland 20 och Norge 25 procent.

I rapporten diskuteras också den senaste tidens utveckling av världshandeln. Denna har under en längre tid utvecklats svagare än den globala BNP-tillväxten, något som kommit att kallas ”the global trade slowdown”. De senaste fyra kvartalen har dock tillväxttakten för världshandeln varit starkare än den globala BNP-tillväxten. Huruvida detta innebär ett trendbrott återstår att se.

Läs rapporten här

Frågor besvaras av:
Anna Graneli, 08-690 48 72 och anna.graneli@kommers.se
Camilla Prawitz, 08-690 48 52 och camilla.prawitz@kommers.se

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Kommerskollegium
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM

08-690 48 00 (växel)http://www.kommers.se

Kommerskollegium är Sveriges myndigheter för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

www.kommers.se

@kommerskoll

 

Följ Kommerskollegium

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste nyheterna från Kommerskollegium

I vårt nyhetsrum kan du läsa de senaste nyheterna, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt nyhetsrum