Länsstyrelsen Östergötland

Svinpesten kommer allt närmare Sverige

Dela

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som sprider sig i Europa. Den är inte farlig för människor, men kan ge allvarliga konsekvenser för grisnäringen.

Viruset, som nu finns i Baltikum, Polen, Tjeckien och Ryssland, sprids genom direktkontakt mellan djur, men också via kläder, skor, fordon och köttprodukter. Afrikansk svinpest smittar inte människor.

Rått kött och köttprodukter utgör en stor risk och kan lätt överföra smittan till grisar och vildsvin. De som varit i kontakt med grisar eller vildsvin utomlands kan också föra med sig viruset via sina kläder och skor.

– Smittan kryper allt närmare Sveriges gränser. Därför är det viktigt att alla som rört sig i områden med svinpest är noggranna med vad de för med sig tillbaka. I värsta fall kan en korvmacka slängd utmed motorvägen bli vårt fall, säger Maria Cedersmyg på Jordbruksverket.

Om vi får in afrikansk svinpest i Sverige skulle det bland annat innebära att export av griskött och avelsmaterial från grisar stoppas.

– Grisnäringen är viktig för Östergötland och vi är rädda att den skulle ta stor skada om vi får in svinpesten i Sverige, säger Helen Loor, länsveterinär på Länsstyrelsen Östergötland.

Så här håller vi svinpesten borta från våra svenska grisar:

• Ta inte med kött eller köttprodukter av gris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.

• Mata inte grisar med matavfall.

• Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.

• Lägg inte matavfall innehållande kött eller köttprodukter från gris eller vildsvin i öppna komposter.

• Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.

• Använd gårdens egna skyddskläder vid djurkontakt i Sverige.

• Tänk på att jaktutrustning, jakthundar, kött och obehandlade jakttroféer innebär en smittorisk.

• Anmäl omedelbart misstanke om svinpest hos grisar till veterinär.

• Anmäl ökad dödlighet bland vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

010-223 50 00http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/Pages/default.aspx

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Följ Länsstyrelsen Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Länsstyrelsen Östergötland