Svenska kyrkan

Symposium on the Sámi and the Church of Sweden

Dela

The Sámi Council in the Church of Sweden and Archbishop Antje Jackelén invites the press to a symposium on the Church of Sweden’s White Paper project and its consequences – and a conversation about the way forward with reconciliation as the goal. The symposium will also launch the new book “Samerna och Svenska kyrkan. Underlag för kyrkligt försoningsarbete” (The Sámi and the Church of Sweden. Foundations for ecclesiastical reconciliation).

The new book “The Sámi and the Church of Sweden. Foundations for ecclesiastical reconciliation" will be launched at the synposium.
 

The White Paper symposium will be held at the Radisson Blu Waterfront Hotel, Nils Ericsons plan, in Stockholm on 23 February, 1-4 PM.

Representatives of the media are welcome: register your interest with your name, media outlet and mobile number to ewa.almqvist@svenskakyrkan.se by no later than 12 noon on Wednesday 22 February.

Historical relationships
The Church of Sweden’s White Paper project started in 2012 under the leadership of Professor Daniel Lindmark of Umeå University. The project, which has brought together some thirty researchers, has been overseen by a steering group with representatives from the Church, academia, and the Sámi community. This work has resulted in two volumes:

1) “De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi” (The historical relationships between the Church of Sweden and the Sámi people. An anthology of research), Daniel Lindmark & Olle Sundström (red.), Artos 2016. 

2) The material in the White Paper has now been summarised in the book Samerna och Svenska kyrkan. Underlag för kyrkligt försoningsarbete (The Sámi and the Church of Sweden. Foundations for ecclesiastical reconciliation) which will be launched at this symposium. The book also contains texts on reconciliation, which are intended for use in a process of reconciliation between the Church of Sweden and the Sámi people.

Documentation of abuse
An important documentation project has also been running in parallel with the White Paper project in which older Sámi have testified to their experiences from “Nomad school” as it was called, and arbetsstuga (a kind of trade school for impoverished children). This material has been collected in the book När jag var åtta år lämnade jag mitt hem och jag har ännu inte kommit tillbaka” Minnesbilder samernas skoltid, Svenska kyrkan och Verbum 2015 (“When I was 8 I left home and have not yet returned” – Memories of Sámi school years).

PROGRAMME:

1-2:30 PM
I. BACKGROUND AND MAIN RESULTS OF THE WHITE PAPER PROJECT
The White Paper’s principal editors Daniel Lindmark and Olle Sundström present the background to the White Paper project, crucial considerations in the work process, and the main results of the project.

II. CONTENT OF THE WHITE PAPER: TWO PERSPECTIVES
Johannes Marainen: “How has the Church’s registration of Sámi people impacted on Sámi identity?” 
Gunlög Fur: “The consequences of a colonial history?”

2.30 PM COFFEE BREAK

3-4 PM
III. HOW DO WE GO ON FROM HERE? Sylvia Sparrock and Ingrid Inga of the Sámi Council in conversation with Archbishop Antje Jackelén and former Chair of the Theological Committee, Carl Reinhold Bråkenhielm.

Moderator: Nils Henrik Sikku.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum