Umeå kommun

Syskonförtur vid urval till skola föreslås tas bort

Dela

För- och grundskolenämnden har ett extrainsatt sammanträde på tisdag den 19 mars där ett förslag till beslut om att ta bort syskonförtur vid skolplacering till förskoleklass ska behandlas. Umeå kommuns nuvarande tillämpning av syskonförtur bedöms av juridisk expertis vara oförenlig med skollagen.

För- och grundskolenämnden i Umeå har sedan 2013 tillämpat syskonförtur som urvalskriterium vid vårdnadshavares önskemål av skola inför förskoleklass. Det har inneburit att familjer som bor i närområdet haft förtur till skolplacering i förskoleklass på samma skola som barnets syskon som gått årskurs 1-3.

Sedan 2018 har rättsläget avseende urvalskriterier varit oklart efter en dom i Kammarrätten gällande vårdnadshavares överklagan om beslut av skolplacering i Uppsala kommun. Domen överklagades av Uppsala kommun till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). I slutet av februari 2019 lämnade Högsta förvaltningsdomstolen besked om att prövningstillstånd inte ges och att Kammarrättens dom därför vinner laga kraft. Domen innebär att syskonförtur inte får tillämpas före relativ närhet vid skolplacering.

– Det är olyckligt att Högsta förvaltningsdomstolens beslut kommer nu när flera kommuner arbetar intensivt med skolplaceringar inför hösten. Umeå kommun har valt att ha syskonförtur därför att vi tycker att det bidrar till familjer att få ihop livspusslet. Att vi nu måste ta bort syskonförtur kan drabba familjer som har barn både i förskoleklass och lågstadiet vilket vi beklagar, säger Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande.

Det är i dagsläget inte möjligt att veta hur många barn som kommer att få en annan placering än de hade fått om förturen hade tillämpats. Efter för- och grundskolenämndens beslut i frågan kommer information på kommunens hemsida.

För- och grundskolenämndens beslut ska tas vid extra sammanträdet tisdag den 19 mars kl. 15.00.

Fakta om beslut angående syskonförtur i andra kommuner

Efter HFD:s beslut är det Uppsala kommun och Linköping kommun (som också har syskonförtur som urvalskriterium) hittills som beslutat att inte tillämpa syskonförtur i årets skolval.

Mer information:

Moa Brydsten (S)
ordförande i för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande i för- och grundskolenämnden
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Elisabet Zachrisson (V)
2:e vice ordförande i för- och grundskolenämnden
070-576 17 61
elisabet.zachrisson@umea.se

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
070-640 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Gunnar Olofsson
skolstrateg
070-327 84 74
gunnar.olofsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum