World Childhood Foundation

Systematiskt våld mot barn på statliga ungdomshem

Dela

En ny rapport från barnrättsorganisationen Barnrättsbyrån visar att barn utsätts för en systematisk och omfattande våldsanvändning av personal på statliga ungdomshem. Våldet drabbar vissa grupper hårdare än andra och då framför allt de yngsta barnen, flickor och barn med funktionsnedsättningar.

Foto: Sven Blume
Foto: Sven Blume

I Sverige har rapporter om missförhållanden på de särskilda ungdomshemmen varit återkommande under lång tid. I slutet av 2019 tog därför Childhood initiativ till en kraftsamling om svensk institutionsvård där vi tillsammans med en rad erfarna och engagerade aktörer vill bidra till konkret förändring. Rapporten ”… och jag kunde inte andas” är en del av detta arbete och är framtagen av Barnrättsbyrån och forskaren Maria Andersson Vogel i samarbete med Childhood. 

Rapporten slår bland annat fast att metoder som används i samband med avskiljning/isolering är att likställas med våld. Även om intentionen är att skydda ungdomen och dess omgivning visar rapporten att de metoder som används i 80 procent av de granskade situationerna innehåller smärtframkallande grepp som medför stora risker för skada. Samtidigt drabbar dessa metoder vissa grupper hårdare än andra, och då framför allt de yngsta barnen, flickor och barn med funktionsnedsättningar. Möjligheterna för barn att själva klaga på missförhållande och få en juridisk prövning är i det närmaste obefintlig. 

I del två av rapporten bidrar en rad experter inom en rad discipliner med anknytning till tvångsvård av barn med kommentarer till rapportens slutsatser. I sina kommentarer är dessa eniga om att användningen av tvångsmedel på det sätt som sker idag de facto är en sanktionerad våldsanvändning som riskerar skada barnen både fysiskt och psykiskt och dessutom försvårar behandlingsarbetet. De är också överens om att det finns bättre alternativ för att förebygga och hantera svåra situationer och att dessa måste användas.

- Att unga flickor utsätts för systematiskt våld av personal i statens vård är ett fullständigt misslyckande av samhället och en allvarlig rättighetskränkning. Nu vilar ett tungt ansvar på regeringen att stoppa våldet, säger Elin Wernquist, generalsekreterare Barnrättsbyrån

- Sverige har åtagit sig en roll som föregångsland för att nå hållbarhetsmålet om att eliminera alla former av våld mot barn. Det åtagandet förpliktigar. Sverige valde för 40 år sedan att aga inte är ett accepterat sätt att uppfostra ett barn. Vi kan idag välja att inte längre acceptera att se våld som en rimlig metod att använda mot barn som omhändertagits av samhället, säger Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare World Childhood Foundation

Ta del av rapporten i sin helhet här. 

För mer information kontakta: 

Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation

charles.bennstrom@childhood.org

073-422 04 42

Babak Behdjou, pressansvarig Barnrättsbyrån 

babak@barnrattsbyran.se

072-565 33 36

Om World Childhood Foundation
World Childhood Foundation arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn i Sverige och världen. Det gör vi genom att initiera och stötta olika typer av insatser, oftast i partnerskap med gräsrotsorganisationer och andra nätverk, för att utveckla innovativa metoder som hjälper barn och familjer i utsatthet. Childhood grundades 1999 av H. M. Drottning Silvia. 

Om Barnrättsbyrån
Barnrättsbyrån är en barnrättsorganisation som kämpar för att barn och unga ska tas på allvar och få rätt hjälp av samhället. Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn och erbjuder socialt och juridiskt stöd, råd och praktisk hjälp i alla frågor som rör barns rättigheter. Sedan 2020 arbetar Barnrättsbyrån inriktat med att påverka barnkonventionens praxis i en positiv riktning.  
 

Bakgrund SiS
Inom Statens institutionsstyrelse (SiS) placeras barn och unga med allvarliga psykosociala problem eller som har dömts till sluten ungdomsvård. I samband med så kallade avskiljningar, en särskild befogenhet som SiS har för att isolera barn, beskriver barn hur de hålls fast av ett flertal personer och tvingas ner på golvet samt hur armar och ben vrids i smärtsamma positioner.  Trots lagändringar med syfte att minska användandet har antalet avskiljningar inom SiS ökat dramatiskt under de senaste åren. Sverige har fått återkommande kritik för isolering av barn placerade på SiS från bland annat Barnombudsmannen, FN:s barnrättskommitté och FN:s tortyrkommitté. 

 

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Sven Blume
Foto: Sven Blume
Ladda ned bild
Foto: Sven Blume
Foto: Sven Blume
Ladda ned bild
Foto: Sven Blume
Foto: Sven Blume
Ladda ned bild
Foto: Sven Blume
Foto: Sven Blume
Ladda ned bild
Foto: Sven Blume
Foto: Sven Blume
Ladda ned bild

Om

World Childhood Foundation
World Childhood Foundation
Sveavägen 166, 16 tr
113 46 Stockholm

+46(0)8-551 175 00https://childhood.se/

World Childhood Foundation arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Vi ger stöd till lokala organisationer som utvecklar nya innovativa metoder som hjälper barn och familjer i utsatthet. Vi arbetar också aktivt för att stärka kvalitén och sprida beprövade modeller som når barn och familjer som tidigare inte fått det stöd de behöver. Med relativt små investeringar, kopplat med nära dialog och stöd, kan Childhood agera inkubator och hjälpa nya idéer och organisationer att växa och bli hållbara. Childhood grundades 1999 av Drottning Silvia.

Följ World Childhood Foundation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från World Childhood Foundation

Ny avancerad teknik ska stoppa sexuella övergrepp mot barn.10.3.2022 07:30:04 CET | Pressmeddelande

Under 2021 identifierade LIBRA miljontals bilder av sexuella övergrepp mot barn och gav insikter om hur materialet rör sig mellan europeiska länder. Programmet lanseras nu i större skala på den europeiska marknaden. Det möjliggör en bredare ansträngning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn eftersom det kan användas av flera aktörer utöver de brottsbekämpande myndigheterna. LIBRA är utvecklat av det nederländska företaget Web-IQ och har möjliggjorts genom finansiering och stöd från det nederländska säkerhets- och justitieministeriet och World Childhood Foundation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum