Täby kommun

Täby fokuserar på välfärd och trygghet 2021

Dela

Täbys politiska majoritet har presenterat sitt förslag till budget för år 2021. Förutom satsningar på hemtjänsten, äldreomsorgen, förskolor och grundskolor innehåller förslaget åtgärder för att höja tryggheten, kvaliteten på maten och bättre framkomlighet. Beslut om 2021 års budget fattas av kommunstyrelsen 9 november.

 - Välfärdsverksamheter med god kvalitet förutsätter tillväxt och en ekonomi i balans. År efter år visar vi att det går att kombinera låg skatt med hög kvalitet i välfärden. År 2021 fokuserar vi på ökad trygghet genom att införa kommunvakter. Under året införs även en kvalitetspeng som ska främja verksamheter som serverar god och näringsriktig mat, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Täbys friluftsområden ska fortsätta att utvecklas. Några exempel är att spåren och belysningen i Ella gård och Erikslund ska kompletteras och förbättras under året. Vi vet också att stadsnära odlingslotter är mycket uppskattade av Täbyborna och möjligheterna till fler odlingslotter ska utredas under år 2021, säger Hans Ahlgren (L), kommunalråd.

Vardagen för Täbyborna ska fungera varje dag. Bemötande och service till Täbybor och företag ska hålla hög kvalitet. För att öka friheten och minska antalet förbud i kommunen ska den generella datumparkeringen avskaffas och kommunens fortsatta arbete med frågor inom miljö och klimat ska prioriteras.

- Täby blir en av de första kommunerna i landet som integrerar sin översikts- och hållbarhetsplan med Agenda 2030. Kommunens mål är som tidigare att ligga högt i relevanta och jämförande miljörankingar, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd.

- Vi vet att covid-19 skapat stora påfrestningar och att fler äldre har upplevt ensamhet under pandemin. Därför höjer vi anslaget till föreningar som arbetar med trygghet och gemenskap. Civilsamhället har en stor och viktig roll och det vill vi stötta på alla sätt vi kan, säger Eva von Wowern (KD), kommunalråd.

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Täby kommun
Täby kommun
Esplanaden 3
183 80 Täby

08-555 590 00http://www.taby.se

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation

Följ Täby kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Täby kommun

Satsningar på välfärdens kärna med bibehållen låg skatt för Täby 202112.10.2020 12:38:00 CESTPressmeddelande

Den politiska inriktningen för Täby ligger fast under mandatperioden. I Täbyalliansens förslag till budget för 2021 ligger skatten kvar på samma nivå som år 2020. Hela budgeten kommer att presenteras i början av november 2020. Nedan redovisas några satsningar som kommer att ingå i budgeten. - I den kommande budgeten fortsätter vi våra satsningar på välfärdens kärna samtidigt som vi bibehåller en låg skatt. En trygg kommun med hög kvalitet i verksamheterna är en viktig prioritering i budgeten. En styrning mot höjd kvalitet kan uppnås genom olika kvalitetspengar som vi redan har i kommunen idag. En nyhet i årets budget är att vi särskilt kommer att satsa på en matpeng för ökad kvalitet som ska gälla förskola, skola och inom äldreomsorgen, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande - Skolan och förskolan är centrala verksamheter i hela samhället. För att ge ännu bättre förutsättningar höjs skolpengen med 2 %, totalt drygt 15 miljoner kronor, och förskolepengen med 1,75 % vilket

Täby inför besöksrutiner30.9.2020 12:59:00 CESTPressmeddelande

I samhället råder en pandemi och vi avråder besök inomhus i nuläget för att minimera smittrisk. Från 1 oktober finns inget förbud mot besök men för att minska smittspridningen behöver besök ske restriktivt. - Vi får rapporter om att smittspridningen ökar i Stockholmsområdet. När det nu blir möjligt att besöka äldreboenden är det viktigt att vara försiktig, anmäla sitt besök i förväg och att man har kontakt med så få som möjligt, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande. Fortsatt gäller Folkmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta. Där betonas bland annat om vikten av god handhygien, host- och nysetikett, hålla avstånd, stanna hemma när man är sjuk eller har symtom samt att personer över 70 år och andra riskgrupper bör begränsa sina fysiska kontakter. Personer som bor på särskilda boenden för äldre tillhör de riskgrupper som har en större risk för svår sjukdom om de smittas med covid-19. Tillsammans skapar vi säkra besök: - Anmäl ditt

​Täby först i Sverige med kvalitetspeng17.9.2020 14:40:00 CESTPressmeddelande

Kvaliteten i Täby kommuns grundskolor är en av landets högsta, där drygt 92 % av eleverna som går ut årskurs nio har godkänt i alla ämnen. För att höja kvaliteten ytterligare beslutade barn- och grundskolenämnden på onsdagen att införa en kvalitetspeng inom grundskolan. - Med den här satsningen vill vi höja andelen elever med godkänt slutbetyg i alla ämnen ännu mer, det är viktigt för både individen och samhället. Att nå kunskapsmålen i alla ämnen är en viktig förutsättning för fortsatta studier och framtiden för den enskilda eleven. Vi har också gett uppdrag till kommunens utbildningschef att utreda om det finns behov för socioekonomisk resursfördelning, säger Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden. Både kommunala och fristående grundskolor har möjlighet att få ta del av kvalitetspengen, förutsatt att de uppnår 4 av 5 uppsatta indikatorer varav ökad kunskapsprogression på nationella prov mellan årskurs 3, 6 och 9 är obligatorisk. Andra indikatorer som kommer a

Täby kommun får hedersomnämnande för skolvägsprojekt15.9.2020 10:00:00 CESTPressmeddelande

Täby kommun har de senaste åren fokuserat på flera åtgärder för att öka trafiksäkerheten vid skolorna. SHIFT är Trivectors årliga kommunrankning som visar vilken kommun i Sverige som är bäst på hållbara transporter, och på tisdagen fick Täby kommun ett hedersomnämnande i rankingen. -Varje elev i Täby ska kunna ta sig till skolan på ett både tryggt och hållbart sätt. Jag är glad över att vårt arbete de senaste åren nu uppmärksammas så att det kan spridas och ge kunskap till fler, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Täby kommun har under många år arbetat med skolvägsprojekt. Idag sker arbetet i nära samarbete med eleverna som får svara på frågor i enkätform. De senaste åren har kommun ökat anslagen för att bygga om vid skolor. Ombyggnad sker i nära samarbete med entreprenör och kommunens fastighetsavdelning. Exempel på åtgärder som gjorts är hastighetsdämpande åtgärder vid Byleskolan, förstärkt belysning vid övergångsställen vid Runborg skola och breddning av gån

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum