Täby kommun

​Täby först i Sverige med kvalitetspeng

Dela

Kvaliteten i Täby kommuns grundskolor är en av landets högsta, där drygt 92 % av eleverna som går ut årskurs nio har godkänt i alla ämnen. För att höja kvaliteten ytterligare beslutade barn- och grundskolenämnden på onsdagen att införa en kvalitetspeng inom grundskolan.

- Med den här satsningen vill vi höja andelen elever med godkänt slutbetyg i alla ämnen ännu mer, det är viktigt för både individen och samhället. Att nå kunskapsmålen i alla ämnen är en viktig förutsättning för fortsatta studier och framtiden för den enskilda eleven. Vi har också gett uppdrag till kommunens utbildningschef att utreda om det finns behov för socioekonomisk resursfördelning, säger  Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Både kommunala och fristående grundskolor har möjlighet att få ta del av kvalitetspengen, förutsatt att de uppnår 4 av 5 uppsatta indikatorer varav ökad kunskapsprogression på nationella prov mellan årskurs 3, 6 och 9 är obligatorisk. Andra indikatorer som kommer att mätas är elevhälsa, rektors ledarskap, andelen högskoleutbildad personal samt upplevd trygghet på skolan.

- Täbys skolor ligger i topp när det gäller skolresultat. Nu fortsätter vi arbetet och med kvalitetspeng vill vi stimulera huvudmännen att öka utbildningskvaliteten ytterligare, säger Anna Gustavsson (M), 1:e vice ordförande i barn- och grundskolenämnden.

För mer information:

Camilla Ifvarsson (L)
Ordförande Barn- och grundskolenämnden
tel 0766-439346

Anna Gustavsson (M)
1:e vice ordförande Barn- och grundskolenämnden
tel 070-4402691

Stefan Berg
Pressansvarig
tel 0766-439256

Nyckelord

Kontakter

Om

Täby kommun
Täby kommun
Esplanaden 3
183 80 Täby

08-555 590 00http://www.taby.se

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation

Följ Täby kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Täby kommun

Satsningar på välfärdens kärna med bibehållen låg skatt för Täby 202112.10.2020 12:38:00 CESTPressmeddelande

Den politiska inriktningen för Täby ligger fast under mandatperioden. I Täbyalliansens förslag till budget för 2021 ligger skatten kvar på samma nivå som år 2020. Hela budgeten kommer att presenteras i början av november 2020. Nedan redovisas några satsningar som kommer att ingå i budgeten. - I den kommande budgeten fortsätter vi våra satsningar på välfärdens kärna samtidigt som vi bibehåller en låg skatt. En trygg kommun med hög kvalitet i verksamheterna är en viktig prioritering i budgeten. En styrning mot höjd kvalitet kan uppnås genom olika kvalitetspengar som vi redan har i kommunen idag. En nyhet i årets budget är att vi särskilt kommer att satsa på en matpeng för ökad kvalitet som ska gälla förskola, skola och inom äldreomsorgen, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande - Skolan och förskolan är centrala verksamheter i hela samhället. För att ge ännu bättre förutsättningar höjs skolpengen med 2 %, totalt drygt 15 miljoner kronor, och förskolepengen med 1,75 % vilket

Täby inför besöksrutiner30.9.2020 12:59:00 CESTPressmeddelande

I samhället råder en pandemi och vi avråder besök inomhus i nuläget för att minimera smittrisk. Från 1 oktober finns inget förbud mot besök men för att minska smittspridningen behöver besök ske restriktivt. - Vi får rapporter om att smittspridningen ökar i Stockholmsområdet. När det nu blir möjligt att besöka äldreboenden är det viktigt att vara försiktig, anmäla sitt besök i förväg och att man har kontakt med så få som möjligt, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande. Fortsatt gäller Folkmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta. Där betonas bland annat om vikten av god handhygien, host- och nysetikett, hålla avstånd, stanna hemma när man är sjuk eller har symtom samt att personer över 70 år och andra riskgrupper bör begränsa sina fysiska kontakter. Personer som bor på särskilda boenden för äldre tillhör de riskgrupper som har en större risk för svår sjukdom om de smittas med covid-19. Tillsammans skapar vi säkra besök: - Anmäl ditt

Täby kommun får hedersomnämnande för skolvägsprojekt15.9.2020 10:00:00 CESTPressmeddelande

Täby kommun har de senaste åren fokuserat på flera åtgärder för att öka trafiksäkerheten vid skolorna. SHIFT är Trivectors årliga kommunrankning som visar vilken kommun i Sverige som är bäst på hållbara transporter, och på tisdagen fick Täby kommun ett hedersomnämnande i rankingen. -Varje elev i Täby ska kunna ta sig till skolan på ett både tryggt och hållbart sätt. Jag är glad över att vårt arbete de senaste åren nu uppmärksammas så att det kan spridas och ge kunskap till fler, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Täby kommun har under många år arbetat med skolvägsprojekt. Idag sker arbetet i nära samarbete med eleverna som får svara på frågor i enkätform. De senaste åren har kommun ökat anslagen för att bygga om vid skolor. Ombyggnad sker i nära samarbete med entreprenör och kommunens fastighetsavdelning. Exempel på åtgärder som gjorts är hastighetsdämpande åtgärder vid Byleskolan, förstärkt belysning vid övergångsställen vid Runborg skola och breddning av gån

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum