DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Tack för den gångna mandatperioden

Dela
Tack till avgående riksdagen och ledamöter som lyssnat på oss i funktionsrättsfrågor. Vi i DHR ser tillbaka på den gångna mandatperioden och konstaterar att vi har påverkat i en rad frågor. Generellt sett har vi upplevt ett bra samarbete, oavsett parti.

Riksdagen beslöt om ett institut för mänskliga rättigheter, som öppnade i Lund i våras.

Nyligen påbörjades en remissrunda om skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning.

Utredningen ”En sjukersättning med prevention, rehabilitering och trygghet” föreslog många förslag som DHR har arbetat för.

Höjning av garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättning.

Ett enhetligt biljett- och betalsystem inom kollektivtrafiken.

En utredning pågår också om ny ansvarsfördelning för personlig assistans.

Riksdagen fattade beslut 2020 om att grundläggande behov inom personlig assistans skulle innefatta samtliga hjälpmoment när det gäller andning samt måltider i form av sondmatning.

Riksdagen beslutade 2020 också om förbättrade möjligheter till bilstöd, vilket är jätteviktigt för oss som behöver särskilda anpassningar för att kunna köra bil.

I mars i år beslöt riksdagen att förbättra systemet med personliga ombud samt tillgång till rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Samtidigt föreslog riksdagen ett tilläggsdirektiv för att garantera grundläggandebehov när det gäller den personliga assistansen men det gick tyvärr inte igenom.

Vi hoppas på ett lika bra och öppet samarbete kring våra frågor som vi haft den gångna mandatperionden.

Vi hoppas tillträdande riksdagen är mer välvillig när det gäller en statlig ursäkt för vanvård övergrepp på institutioner.

Vi är experter på funktionsrättsfrågor och ger gärna synpunkter till både gamla och nya ledamöter. Tveka inte att höra av er till oss med frågor och vänta er också en inbjudan till dialog från oss!

Kontakt

Åsa Strahlemo, förbundsordförande:070 508 80 29

Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare: 08-685 80 34, 076-837 80 34

Nyckelord

Kontakter

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum