Umeå kommun

Täfteå får ny fördjupad översiktsplan

Dela

Kommunstyrelsens planeringsutskott har beslutat inleda arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Täfteå. Utskottet konstaterar att efterfrågan på småhustomter och exploaterbar mark länge varit stor i Täfteå och att bristen på en översiktsplan riskerar att hämma utvecklingen i samhället.

– Nuvarande översiktsplan för Täfteå från 1984 är till stora delar genomförd samtidigt som det finns ett stort intresse för nya byggnationer. Nuvarande översiktsplan utgör i dagsläget ett hinder för utveckling. Därför tar vi nu fram en ny plan som visar kommunens viljeriktning för samhällets framtid, säger Janet Ågren (S), ordförande för kommunstyrelsens planeringsutskott.

Umeå kommuns befolkningsmål om 200 000 invånare till år 2050 utgör tillsammans med tillhörande tillväxtscenario grunden för planering av bebyggelse inom kommunen. Majoriteten av tillväxten väntas ske inom Umeå stad men scenariot tillskriver även landsbygden och övriga tätorter en viktig roll i för att nå visionen. Här har Täfteå som stadsnära tätort en viktig roll att fylla. En utveckling av Täfteå ger även förutsättningar för att bibehålla och utveckla service och kollektivtrafik.

Arbetet inleds med en dialog med invånarna i Täfteå som förväntas visa på vad Täfteåborna önskar för bygden i framtiden men också vad som kan betraktas som värdefulla platser idag.

Tjänstepersoner från kommunen kommer finnas på plats med sin dialogcykel den 15 och 17 september kl. 13.00-18.00 för att prata med de boende.

Läs mer på www.umea.se/taftea

Mer information:

Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Ebba Sundström
samhällsplanerare
070-342 76 77
ebba.sundstrom@umea.se

Hanna Jonsson
samhällsplanerare
070-699 55 80
hanna.jonsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Snöovädret blir allt intensivare – stanna hemma om du kan21.1.2021 17:47:40 CETPressmeddelande

Det intensiva snöfallet med kraftig drivbildning har ökat ordentligt och gjort det mycket svårt att ta sig fram i kommunen. Ovädret kommer att bli värre längre fram i kväll och i natt. Läget är mycket ansträngt och kommunen arbetar intensivt med att hålla huvudgatorna öppna. För lokalgatorna finns risk att framkomligheten tidvis är begränsad. Kommunen uppmanar alla som inte måste ge sig ut att stanna hemma.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum