Länsstyrelsen Östergötland

Tåkernfonden firar 30 år

Dela

För 30 år sedan bildades Tåkernfonden. Det firas med bland annat en jubileumsutställning.

1987 bildades Stiftelsen Tåkernfonden av Världsnaturfonden och Länsstyrelsen Östergötland i syfte att värna den rika naturen i området och göra den tillgänglig för allmänheten. De första anslagen delades ut 1988 och sedan dess har en rad projekt som rör forskning, skötsel och åtgärder för besökare tilldelats pengar. Fram till i dag har fonden delat ut närmare 20 miljoner kronor, bland annat två miljoner i bidrag till Naturum Tåkern.

Numera är fonden fristående, men ändamålet att bevara och visa de höga natur- och kulturvärdena vid Tåkern består.

För att uppmärksamma Tåkernfondens första 30 år bjuder Länsstyrelsen Östergötland in personer som har varit med och bidragit till arbetet som utförts i fondens regi. Media bjuds in att delta under hela eller delar av programmet.

Datum och tid: 12 september klockan 8.15–12.00

Plats: Naturum Tåkern, Glänås besöksområde

Program
8.15–9.00: Information om Tåkernfonden i Naturum. Historia, nutid och framtid. Landshövding Elisabeth Nilsson inleder.

9.00–9.45: Frukost och presentation av jubileumsutställning om Tåkernfonden.

9.45–12.00: Guidning i utemiljön kring naturum Tåkern och uppvisning av ringmärkning. 

FAKTA
Tåkern är en sjö med ett mycket rikt fågelliv. Sjön med omgivningar har mycket höga natur- och kulturvärden också i ett internationellt perspektiv. Stiftelsen Tåkernfonden bildades 1987 med syfte att bevara och utveckla de höga värdena vid Tåkern. Då stiftelsen bildades lade ett antal sponsorer grunden till det kapital som sedan utvecklats positivt genom åren. Tåkernfonden delar sedan starten årligen ut pengar till olika projekt inom naturvårdande skötsel, forskning och för att främja upplevelser vid Tåkern.

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

010-223 50 00http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/Pages/default.aspx

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Följ Länsstyrelsen Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Länsstyrelsen Östergötland