Vänsterpartiet Skåne

Taklösa vårdavtal prioriteras före tidig diagnostik för demenssjuka

Dela

Under morgondagens möte i Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd fattas beslut om internbudget för 2019. I beslutsunderlaget syns samma mönster som i Alliansens tidigare åtgärder i Kollektivtrafiknämnden och Kulturnämnden – nedskärningar inom vitala delar av regionens verksamheter. Denna gång rör det diagnostik för demenssjuka.

-          Vården för de mest sjuka prioriteras ned medan vårdvalen tillåts kosta pengar utan övre gräns, menar Agneta Lenander, Vänsterpartiets representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är inte en budget som säkrar god och jämlik vård. Vi är bundna genom Hälso- och Sjukvårdslagen att uppfylla just det. För mig väcker det frågor kring vad som egentligen är politikens uppgift i regionen.

I beslutsunderlaget för 2019 går stora summor till uppräkningar av fria vårdval, d.v.s. ökade medel till privata alternativ till offentlig sjukvårdsverksamhet. Budgeten för den övrigpost där arbetet för tidig diagnostik för demenssjukdomar ingår minskas med 4 miljoner kronor: kvar blir 2 miljoner. Pengarna har tidigare gått till genomförande av en demensstrategi, ett arbete vars resultat med föreslagen budgetram inte kommer gå att följa upp.

-          Att säkra vården för våra mest sköra och hitta en lösning på bästa sätt att värna demenssjuka och andra multisjuka är en ödesfråga för oss att hantera. Med tanke på den demografiutveckling vi ser framåt måste vi hitta långsiktiga och hållbara lösningar för dessa grupper. En nedskärning kan omöjligen räknas som sådan, avslutar Agneta.

Ersättningen till de privata verksamheterna betalas av regionens offentliga medel. Med taklösa avtal menas att man tagit bort den övre gränsen för hur mycket av de regionala offentliga medlen som kan gå till dessa verksamheter.

HSN sammanträder i Rådhus Skåne i Kristianstad. Underlag till mötet är offentliga och kan läsas här.

---

Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) kapitel 3:

1 §   Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

2 §   Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30

Nyckelord

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Uteblivna budgetsatsningar för personal och jämlikhet – arbetet fortsätter med att skapa ett Skåne för alla18.6.2019 16:34:24 CESTPressmeddelande

Budgetdebatten för Skåne är nu avslutad. Vänsterpartiet ville investera en skattehöjning i verksamhet och personal och därigenom stoppa de nedskärningar som Alliansens budget innehöll. Sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur behöver finansieras, inte påläggas besparingar men Alliansens budgeten gick igenom. Vänsterpartiet kommer att fortsätta lägga förslag på lösningar som satsar på personalen och som bygger en jämlik utveckling i Skåne.

Vänsterpartiet satsar på välfärden och personalen – för ett mer jämlikt Skåne4.6.2019 11:30:00 CESTNyheter

Vänsterpartiet Skåne har släppt sin budgetmotion för 2020. Partiet vill investera en skattehöjning i verksamhet och personal och slopar därigenom de nedskärningar som Alliansens budget innehåller. Sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur finansieras i det regionala budgetförslaget som tar sikte på en tillgänglig och jämlik region – ett Skåne för alla.

Kollektivt resande, kollektiv drift – V motionerar om att återta Pågatågen i regional regi14.5.2019 09:49:26 CESTPressmeddelande

Det senaste året har det ett flertal gånger stormat kring Pågatågen. Tågsystemet ägs idag av Region Skåne medan drift och underhåll drivs av externa företag. Byte av operatörer, återkommande upphandlingar och en marknadsutsatt spårbunden trafik är osäkert, menar Vänsterpartiet som lagt en motion i Kollektivtrafiknämnden om att återta Pågatågen i egen regi.

Från högljudda krav på resurser till utförsäljning och eventuell flytt: Ingen Alliansfinansiering av palliativa i Trelleborg9.5.2019 15:34:30 CESTPressmeddelande

Under föregående mandatperiod var Alliansen i opposition och den palliativa avdelningen i Trelleborg ett favoritämne. Turerna har varit många, men avdelningen är fortsatt stängd. När man nu får chansen i minoritetsstyre väljer man dock inte att finansiera driften så att ett öppnande blir möjligt utan vill istället överlåta verksamheten på privata aktörer – utan krav på att den ens bör ligga i Trelleborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum