Skogssällskapet

Tänk på kanteffekten vid avverkning runt nyckelbiotoper

Dela
Gränstickan är en signalart för skyddsvärda skogar. Foto: Mari Jönsson
Gränstickan är en signalart för skyddsvärda skogar. Foto: Mari Jönsson

Nyckelbiotoper – små skogsområden med höga naturvärden – kan fungera som livsrum på längre sikt för naturvårdsintressanta svampar som lever av död ved. Men skogsägare behöver i så fall ta hänsyn till de negativa kanteffekter som uppstår vid avverkning i anslutning till en nyckelbiotop, visar ny forskning finansierad av Skogssällskapet.

Forskare från Artdata­banken har, i ett projekt finansierat av Skogs­sällskapet, studerat om gran­dominerade nyckelbiotoper kan fungera som ”livbåtar” för hotade arter till dess att den omgivande skogen vuxit upp igen efter avverkning.

Mari Jönsson, som ansvarat för studien, tror att det är viktigt att skogsägare lämnar kvar skog i så kallade buffertzoner när de avverkar intill mindre grandominerade nyckelbiotoper. Buffertzonen ger skugga och minskar risken för sol- och vindexponering, som annars kan påverka känsliga arter i negativt.

‒ I kanten mot en avverkning ökar mängden döda träd, men vi kan se att de arter som visar på höga naturvärden inte kan kolonisera den döda veden. De mer vanliga svamparna är inte lika känsliga för sol och vind och kan därför lättare kolonisera den nybildade döda veden. Det här märks speciellt i små områden med förhållandevis mycket hyggeskanter, säger Mari Jönsson, forskare vid Artdatabanken.

Läs hela artikeln på Skogssällskapets webbplats

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Gränstickan är en signalart för skyddsvärda skogar. Foto: Mari Jönsson
Gränstickan är en signalart för skyddsvärda skogar. Foto: Mari Jönsson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogssällskapet
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

0771 22 00 44https://www.skogssallskapet.se

Skogssällskapet är en fristående aktör i skogsnäringen. I mer än hundra år har vi arbetat för en hållbar utveckling i skogen. Våra skogsförvaltare sköter skog åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi sköter skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i industrier. Skogssällskapet äger också egen skog. Vinsterna från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år delar vi ut mellan 15 och 20 miljoner kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Följ Skogssällskapet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogssällskapet

Nytt ljus på sommarstuge­tomterna med Skogssällskapets brynmodell27.6.2018 12:48Pressmeddelande

Med Skogssällskapets hjälp har de boende i Utveda fritidsområde, på Vätö i Norrtälje kommun, fått tillbaka solen på sina tomter. Skogen gallras, barrskog omvandlas till vacker blandskog och sly röjs bort. Den metod som används har utvecklats av Skogssällskapet och är särskilt anpassad för skogsskötsel nära bostäder. "Vi är väldigt nöjda med resultatet", säger Marie Elgerus-Rosendahl, styrelseledamot i sommarstugeföreningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum