Lindholmen Science Park

Tankstation för flytande biogas i Götene – startskottet för en snabb nationell utbyggnad

Dela

Idag invigdes i Götene Sveriges första tankstation för flytande biogas inom ramen för Klimatklivet. Nu väntas en fortsatt snabb utbyggnad av infrastruktur för tankning av flytande biogas – en förutsättning för att kunna ställa om tung trafik från fossila bränslen till förnybara energikällor.

FordonsGas Sverige AB, landets ledande aktör inom biogas för fordonsdrift, står bakom den nya tankstationen och ser anläggningen som symbolisk för den kommande utvecklingen.

– Investeringsstödet från Klimatklivet har verkligen inneburit ett stort steg framåt för vår bransch, säger Emil Glimåker, vd FordonsGas Sverige AB. Ju fler som investerar i klimatsmarta, gasdrivna lastbilar och ju fler tankstationer vi kan etablera – desto snabbare kommer vi klara av omställningen till hållbara transporter.

Etableringen i Götene är en följd av att åkeriet Götene Kyltransporter nu gör en av de största investeringarna i Sverige, med upp till 50 nya lastbilar som kör på flytande biogas (LBG).

– Flytande biogas är framtiden – det är vi övertygade om, fastslår Dennis Karlsson, vd Götene Kyltransporter. Andra drivmedel kommer inte att räcka när vi vill erbjuda fossilfria och hållbara transporter åt våra kunder.

Volvo Lastvagnar ser övergången från diesel till flytande biogas som en viktig förutsättning för att nå Sveriges klimatmål, en minskning av koldioxidutsläppen från transporter med 70 procent till år 2030.

– Den nya tankstationen i Götene är ett bra exempel på den samverkan och vilja som finns hos alla parter för att nå Sveriges utmanande mål, säger Lars Mårtensson, miljö- och innovationschef på Volvo Lastvagnar. Flytande biogas spelar en viktig roll i omställningen – och nu tror vi på en fortsatt snabb utbyggnad av infrastrukturen.

Tillsammans är dessa aktörer med i samverkansprojektet Västsvensk arena för flytande biogas, som projektleds av CLOSER.

– Det är glädjande att se hur väl projektet lyckas samla hela kedjan, från biogasproduktion, via fordonstillverkare och distributörer ända till åkare och transportköpare, säger Helena Holmberg, vice ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

Att sprida kunskap om utveckling och ny teknik är en viktig del i projektet.

– Flytande biogas, LBG, anses ha stor potential för att bidra till omställningen mot hållbara transporter. Det känns mycket stimulerande att med vetenskapliga metoder följa upp och belägga detta, säger Karl Jivén, forskare och ansvarig för systemanalysdelen som utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Fakta:

Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs av biomassa – ofta organiskt avfall – och består till största delen av metan.

Flytande biogas, LBG, är ett av de mest lovande alternativa bränslena idag för att uppnå en fossilfri fordonsflotta och är speciellt intressant för den tunga trafiken där färre andra energialternativ finns tillgängliga.

Västsvensk arena för flytande biogas är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle. Projektmedlemmar är Biogas Väst, Västra Götalandsregionen, FordonsGas, Gasum, Volvo Lastvagnar, Chalmers tekniska högskola och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om.

Frågor? - Mailadresser till kontaktpersoner:

Nyckelord

Bilder

Ladda ned bild
Ulf Johansson, ägare, GKT, Anders Melin, FordonsGas, Susanne Andersson, Götene Kommun, Helena Holmberg, VGR, Eva Svedling, Regeringskansliet, Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar.
Ulf Johansson, ägare, GKT, Anders Melin, FordonsGas, Susanne Andersson, Götene Kommun, Helena Holmberg, VGR, Eva Svedling, Regeringskansliet, Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Maria Oscott, Triple F, moderator startar upp eventet
Maria Oscott, Triple F, moderator startar upp eventet
Ladda ned bild

Om

Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5, Box 8077
402 78 Göteborg

031-764 70 00http://www.lindholmen.se

Lindholmen Science Park är en samverkansmiljö inom styrkeområdena transport, ICT, visualisering och media. Vi erbjuder en neutral arena där näringsliv, akademi och myndigheter tillsammans driver innovation för samhällsutveckling. I snart 20 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten på regional, nationell och internationell nivå.

Följ Lindholmen Science Park

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lindholmen Science Park

Nya, banbrytande projekt ska göra framtidens transportsystem hållbara och säkra26.2.2020 13:16:28 CETPressmeddelande

Drive Sweden, ett av de nationella strategiska innovationsprogrammen, startar nu sju nya projekt som ett resultat av den senaste utlysningen. Projekten växlar upp ansträngningarna kring framtidens mobilitet med hjälp av bland annat nya tjänster, AI och delade, uppkopplade och alltmer självkörande fordon. Genom dessa projekt tar Sverige betydelsefulla kliv mot hållbara, effektiva transportsystem för städer och landsbygd.

Pressinbjudan: Välkommen den 28 januari på pressträff och lansering av AI Innovation of Swedens nya nod i Stockholm - partners i världsklass offentliggörs24.1.2020 15:51:39 CETPressinbjudan

I samband med lanseringen av AI Innovation of Swedens nya nod i Stockholm och offentliggörandet av nya partners arrangeras ett event i Stadshuset. Anna König Jerlmyr är värd för eventet och Ibrahim Baylan, Irene Svenonius och Darja Isaksson deltar i programmet. Dessutom äger två spännande paneler rum med högnivårepresentanter från det svenska AI- och innovationsekosystemet, inklusive näringsliv, akademi och offentlig sektor. Media är välkomna att delta under hela eventet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum