Trafikverket

Tar tekniken till hjälp i kampen mot ogräs

Dela

Trafikverket tar hjälp av modern teknik inför sommarens ogräsbekämpning på järnvägsspåren. Det nya ogräståget kan skanna av banvallen och spruta exakt där ogräset växer. Ett nytt webbaserat kartverktyg håller koll på de ytor som inte ska besprutas.

Det är främst av  säkerhetsskäl som Trafikverket bekämpar växtlighet i spåren. Ogräs orsakar spårhalka, och försämrar också dräneringen, vilket kan påverka spårets stabilitet. Sly gör det svårare för lokförare att se signaler och hinder på spåren. Bekämpningen är därför nödvändig för att behålla järnvägens standard och livslängd.

Under våren har Trafikverket lanserat ett nytt webbaserat kartverktyg. Det gör det enklare att snabbt se de områden som inte ska besprutas, så kallade restriktionsytor.

- Tack vare det nya kartverktyget hoppas vi förenkla arbetet både för Trafikverket och för miljöhandläggare hos kommunerna och på länsstyrelserna, säger Jonas Lycksell, projektledare för kemisk ogräsbekämpning i Trafikverket.

Trafikverket har ett kontrollprogram för att mäta om bekämpningsmedel sprids till grundvattnet. Mätningar har gjorts på fem platser i landet under ett år. Hittills har resultaten inte visat på någon spridning.

- I år har vi även inlett en inventering av alla enskilda brunnar nära järnvägen. De uppgifterna ger oss ökad säkerhet om exakt var brunnar finns inom restriktionsytorna, säger Jonas Lycksell.

Tågtrafiken i Sverige har ökat kraftigt de senaste tio åren. Tågtrafik och underhållsinsatser måste samsas om den allt mer begränsade tiden på spåren. Ogräsbekämpningen görs därför med snabba och effektiva metoder. Det innebär att ogräs på spåren bekämpas med kemiska medel.


 Kort om Trafikverkets ogräsbekämpning:

  • Varje år bekämpas ogräs på cirka 4 000 kilometer av det totala spårnätet, som är 12 000 kilometer. Det finns 5 000 restriktionsytor som inte får besprutas, exempelvis vid vattendrag och brunnar.
  • Trafikverket använder Roundup bio, med den aktiva substansen glyfosat. Trafikverket står för 0,2 procent av förbrukningen av glyfosat i Sverige.
  • På Trafikverkets webbplats finns körplaner som visar var ogräsbekämpning ska göras. Där finns även information om vilken metod som ska användas.
  • Alternativa metoder som testats är inte lika effektiva som kemisk ogräsbekämpning. Det gäller till exempel test med hetvattenskum, ättika, borstning och vakuumsugning.

Nyckelord

Kontakter

Jonas Lycksell, projektledare, 070-724 66 18
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På Trafikverket jobbar cirka 8000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

 

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum