Tario

Tario utvecklar tjänst för svenska och utländska bolag att rikta sig direkt mot marknaden för investeringar och kapitalinhämtning - presenterar inom kort ett emissionserbjudande

Dela

Tjänsten lanseras i Q2-2021. Tario erbjuder idag en transparent handelsplats för onoterade aktier med digitala signaturer och låga avgifter.


”Just nu befinner vi oss i ett läge där marknaden har ett kritiskt behov av en tjänst där handel av onoterade transaktioner kan ske med så lite friktion som möjligt, gärna snabbt och utan höga avgifter.

”Intresset och efterfrågan för våra tjänster har ökat markant. Nästa steg är att ge både svenska och utländska bolag möjlighet att rikta sig direkt mot marknaden för kapitalinhämtning och locka investerare genom gränsöverskridande transaktioner från hela Europa.”

”Vi är glada att lansera den nya tjänsten med vår nya partner Ilonsi AB som tidigare haft en framgångsrik investeringskampanj via FundendByMe. Ilonsi är specialiserade på riktad marknadsföring och vet hur man bygger varumärken.” Säger VD Tarek Fakreddine

Tario planerar inom kort att publicera ett emissionserbjudande med en värdering på 25Msek för att accelerera expansionen ut i Skandinavien och Europa, samt erbjuda ytterligare tjänster som skapar värde för bolag och entreprenörer. SVC SME AB och Fintech Ventures SA är med från tidigare investeringsrundor. Erbjudandet kommer att rikta sig till nya och existerande investerare där nuvarande troligen säkrar en stor del av emissionen. Tario planerar en börsnotering inom kommande 3 åren.

Nyckelord

Kontakter

Tarek Fakreddine

Bilder

Länkar

Om

Tario
Nybrogatan 34
114 47 Stockholm

http://www.tario.se