Trafik och samhälle

Tätortstrafiken i Bålsta får en översyn

Dela

Ett samverkansavtal har upprättats mellan Region Uppsala och Håbo kommun för att se över tätortstrafiken i Bålsta samt resan till och från hållplatsen och stationen. Syftet med samarbetet är att ta höjd för framtida samhällsutveckling eftersom ett ökat antal invånare i Håbo kommun gör att kollektivtrafiken behöver vara än mer attraktiv och effektiv. Till exempel behöver det lokala busslinjenätet justeras med nya målpunkter.

När avtalet är signerat åtar sig Region Uppsala att finansiera justeringar i busslinjenätet, trafikering och hållplatsinfrastruktur över jord samt att finansiera ett planeringsunderlag. Infrastruktur och trafikproduktion sker i det löpande budget- och investeringsarbetet.

-        En framgångsfaktor för ett sådant här stort projekt är att i det första skedet skapa en gemensam målbild för inblandade parter. Det är därför positivt att vi nu är överens så att vi kan fortsätta arbetet för att öka antalet hållbara resor i Bålsta, säger Johan Örjes (c), ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Konkreta förändringar i kollektivtrafiken kan ske tidigast 2023. Några av projekten som ska ske innan dess är planeringsprinciper, resvaneundersökningar, konsekvensanalyser, infrastrukturåtgärder och medborgardialoger.

 

För ytterligare information:

Emma Hammarbäck, Kollektivtrafikstrateg Trafik och samhälle, 018-617 09 57

Johan Örjes (C), Ordförande trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, 070-611 52 51

Nyckelord

Om

Trafik och samhälle
Trafik och samhälleFölj Trafik och samhälle

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafik och samhälle

Fyra spår Uppsala-Stockholmsregionen viktigt för hela Sverige4.4.2022 11:00:48 CEST | Pressmeddelande

I en rapport pekar Sweco på en rad problem för Mälardalsregionen och hela Sverige om investeringen i fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm inte blir av, så som avtalats till år 2034. I rapporten framhålls behovet av ökad kapacitet för hållbara transporter både för resande och gods i den växande Uppsala-Stockholmsregionen. Rapporten är ett svar på Trafikverkets förslag till ny nationell plan 2022-2033, där den avtalade satsningen på fyrspår endast finansieras till 18 procent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum